PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Adopcja

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2017

Książki

 1. Adopcja / Barbara Passini // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / redaktor prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 29-35, sygnatura: 35 119/C

 2. Adopcja jako zjawisko społeczne w opiniach młodzieży akademickiej – raport z badań / Hubert Sommer, Hanna Sommer // W: Opieka i pomoc społeczna wobec wyzwań współczesności / pod red. Wiesławy Walc, Beaty Szluz, Izabeli Marczykowskiej. – Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. – S. 54-71, sygnatura: 36 334/C

 3. Adopcja w świetle prawa / Teodor Bulenda // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / redaktor prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 35-36, sygnatura: 35 119/C

 4. Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania / red. nauk. Ewa Kozdrowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Jacek Śnieciński, 2013, sygnatura: 37 203

 5. Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej / Arkadiusz Wąsiński. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, sygnatura: 35 967/C

 6. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 63-66 : Rodziny adopcyjne, sygnatura: 36 761/C

 7. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 85-88 : Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, sygnatura: 36 761/C

 8. Rodzina adopcyjna jako otwarta forma resocjalizacji / Wanda Pilch // W: Wychowanie. Profilaktyka. Terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – S. 275-283, sygnatura: 37 016/C

 9. Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, sygnatura: 36 413/C

Artykuły z czasopism

 1. Adopcja – wyzwania stojące przed dziećmi i dorosłymi / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. – 2016, nr 11, s. 16-17

 2. Adopcja – zadanie radosne i … trudne / Julian Dudek // Nowa Szkoła. – 2007, nr 4, s. 24-27

 3. Adopcja : czyje dobro jest najważniejsze? / Wioleta Stefaniak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 5, s. 34-44

 4. Adopcja : wybór bibliografii z lat 1999-2009 / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 8, s. 62-64

 5. Adopcja / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. – 2016, nr 6, s. 12-13

 6. Adopcja a piętno bezdzietności / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 31-36

 7. Adopcja dziecka niepełnosprawnego / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 2, s. 135-141

 8. Adopcja w kontekście szerszego systemu rodzinnego / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. – 2017, nr 1, s. 18-19

 9. Adopcja w latach 2000-2009 / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 2, s. 3-10

 10. Czy można przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego? / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 1, s. 18-22

 11. Grupowe szkolenie kandydatów na rodziców adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 8, s. 10-18

 12. Jawność adopcji / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. – 2017, nr 2, s. 22-23

 13. Jawność przysposobienia jako nieustający problem rodzin adopcyjnych / Justyna Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 2, s. 24-31

 14. Kandydat na rodzica adopcyjnego a procedura przysposobienia dziecka w Polsce / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 7, s. 43-49

 15. Kiedy dziecko oczekuje na rodzinę / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. – 2016, nr 7-8, s. 16-17

 16. Kochaj mnie : adopcja w reklamie i rzeczywistości / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 17-21

 17. Kryteria kwalifikowania rodzin adopcyjnych / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 8, s. 19-28

 18. Losy wychowanków domu dziecka umieszczonych w rodzinach adopcyjnych / Barbara Milewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 4, s. 26-32

 19. Nielegalny obrót dziećmi pod pozorem adopcji / Jolanta Zozula // Szkoła Specjalna. – 2013, nr 1, s. 56-67

 20. Niepubliczne ośrodki adopcyjno-opiekuńcze / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 18-20

 21. O jawności adopcji / Beata Skwarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 24-25

 22. O prawnych problemach ośrodków adopcyjno-opiekuńczych / Gabriela Gralak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 9, s. 15-17

 23. Preferują małe dzieci / Agnieszka Jankowska-Rachel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 8, s. 28-30

 24. Przyczyny nieudanych adopcji / Kinga Mickiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 1, s. 22-29

 25. Przyczyny oddawania dzieci do adopcji / Ewelina Kownacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 7, s. 49-55

 26. Przygotowanie do roli rodziców adopcyjnych / Andrzej Kalisz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 36-39

 27. Reglamentacja adopcji / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 5, s. 10-115

 28. Rodzina adopcyjna – szansa na „normalne” życie / Radosław Mysior // Nowa szkoła. – 2016, nr 8, s. 20-24

 29. Rodzina biologiczna a adopcja dziecka / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. – 2017, nr 3, s. 14-15

 30. Rozwój ośrodków adopcyjno-opiekuńczych / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 8, s. 11-19

 31. Samotny kandydat na rodzica adopcyjnego a procedura przysposobienia dziecka w Polsce / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 7, s. 43-49

 32. Tajemnica adopcji – problem etyczny / Antonina Sebesta // Wychowawca. – 2000, nr 3, s. 20-22

 33. W poszukiwaniu najlepszej rodziny dla dziecka – zmiany w procedurach adopcyjnych / Katarzyna Napiórkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 3, s. 13-18

 34. Wspierające otoczenie a powodzenie adopcji / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. – 2017, nr 4, s. 12-13

 35. Wszystkie dzieci są nasze / Małgorzata Porębska // Wychowawca. – 2008, nr 6, s. 20-21

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.