PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

ADHD

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2010-2020

Książki:

 1. ADHD / Fintan J. O’Regan. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005. Sygnatura: 35910/C

 2. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2007. Sygnatura: 36929

 3. Dzieciństwo i dorastanie z ADHD : rozwój dzieci nadpobudliwych psychoruchowo : zagrożenia i możliwości wsparcia / Tomasz Hanć. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009. Sygnatura: 36504/C

 4. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. Sygnatura 36505/C

 5. Jak pracować z dzieckiem nadpobudliwym w szkole i w domu? : scenariusze zajęć z dziećmi nadpobudliwymi ruchowo (ADHD) / Bożena Tomaszek. - Kraków : Wydawnictwo Rubikon, 2006. Sygnatura: 35976/C

 6. Małe dzieci z ADHD : wczesna identyfikacja i interwencja / George J. DuPaul, Lee Kern. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura: 37492

 7. Nareszcie skoncentrowani : innowacyjny program leczenia ADHD / James Greenblatt, Bill Gottlieb. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2019. Sygnatura: 38876

 8. Od chaosu do spokoju : jak wychowywać dzieci z ADHD i innymi zaburzeniami zachowania / Janet E. Heininger i Sharon K. Weiss. - Poznań : Media Rodzina Harbor Point, cop. 2005. Sygnatura: 36076

 9. Oswoić ADHD : przewodnik dla rodziców i nauczycieli dzieci nadpobudliwych psychoruchowo / Beata Chrzanowska, Justyna Święcicka. - Wydanie poprawione. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2006. Sygnatura: 36414/C

 10. Psychoterapia poznawczo-behawioralna ADHD nastolatków i dorosłych : praktyczny przewodnik po terapii / Susan Young, Jessica Bramham. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygnatura: 37410

 11. W świecie ADHD : nadpobudliwość psychoruchowa z zaburzeniami uwagi u dzieci i dorosłych / Edward M. Hallowell, Jon J. Ratey. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2004. Sygnatura: 36339; 38349

 12. Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i zespołem Aspergera : poradnik dla rodziców i terapeutów / Małgorzata Mikołajczak. - Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura: 38131

 13. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi – ADHD / Stanisław Bobula // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. - Kraków. - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 365-375. Sygnatura: 37256/C

Artykuły z czasopism:

 1. ADHD – z szacunkiem dla genów / Irena Wielowiejska-Comi // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 122-131.

 2. Bajkoterapia dla dziecka nadpobudliwego / Maria Kożuchowska // Remedium. - 2016, nr 2, s. 28-29.

 3. Cała prawda o ADHD / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. - 2017, nr 1, s. 20-25.

 4. Czy nadmierną nadpobudliwość można złagodzić dietą? / Karolina Łagowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 1, s. 14-18.

 5. Dzieci nerwicowe i nadpobudliwe / Bożena Karzewska. - (Nietypowi użytkownicy bibliotek / Bożena Karzewska ; 1) // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s.11-14.

 6. Dzieci z ADHD i zahamowane / Bożena Karzewska. - (Nietypowi użytkownicy bibliotek / Bożena Karzewska ; 2) // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7/8, s. 18-20.

 7. Dzieci z ADHD jako problem medyczny i społeczny / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 25-31.

 8. Dziecko z ADHD w szkole / Karolina Irla // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 20-21.

 9. Formowanie tożsamości nastolatków z ADHD / Kinga Bujna, Martyna Kołacka // Remedium. - 2014, nr 1, s. 14-16.

 10. Funkcjonowanie ucznia z ADHD w środowisku wychowawczym / Sonia Wawrzyniak // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 37-44.

 11. Funkcjonowanie dzieci z ADHD w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 32-37.

 12. Funkcjonowanie uczniów z zespołem ADHD w szkole / Bogumiła Bobik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 42-47.

 13. Hamowanie reakcji i planowanie u dzieci w wieku 6-7 lat z wybranymi zaburzeniami rozwojowymi / Małgorzata Woźniak-Prus, Marta Szymańska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 5, s. 325-337.

 14. Jak postępować z dzieckiem wykazującym nadpobudliwość? / Agnieszka Wentrych // Bliżej Przedszkola. - 2019, nr 9, s. 10-13.

 15. Jak pracować z uczniem z ADHD / Lidia Peplińska // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 18-19.

 16. Jak sobie radzić z różnorodnymi potrzebami dzieci / Anna Jankowska // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 5, s. 14-17.

 17. Jak wspierać koncentrację uwagi uczniów? / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2020, nr 6, s. 30-35.

 18. Niegrzeczny czy chory na ADHD? / Karolina Hawrylewicz // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 60-61.

 19. Oswajanie ADHD / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 90-97.

 20. Percepcja siebie i swojej sytuacji rodzinnej przez dzieci z zespołem ADHD / Karolina Hawrylewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1-2, s. 21-26.

 21. Potrafisz inaczej / Katarzyna Kowalska // Życie Szkoły. - 2010, nr 9. s. 45-47. [ Autorski program zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci z nadpobudliwością psychoruchową].

 22. Program dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10-11, Wkładka Metodyczna, s. 7-8.

 23. Propozycje zajęć dla dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w młodszym wieku szkolnym / Daria Truś // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, Wkładka Metodyczna, s. 708.

 24. Strategie postępowania w leczeniu ADHD / Magdalena Damian, Małgorzata Stępień-Kęsik // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 14-18.

 25. Trudności w nauce czytania i pisania u dzieci z ADHD / Natalia Kajka // Szkoła Specjalna. - 2018, nr 3, s. 212-218.

 26. Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo – metody ułatwiające funkcjonowanie w szkole / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2018, nr 11, s. 14-16.

 27. Uczeń z ADHD : moja recepta na problem / Ewa Baranowska // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 28-29.

 28. Uczeń z ADHD w szkole - porażka czy wyzwanie? / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 54-57.

 29. Uwarunkowania rozwoju społeczno-emocjonalnego dziecka w środowisku szkolnym / Natalia Kajka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 11-17.

 30. Uzależnienia behawioralne a zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. Cz. 2 / Magda Mastalerz // Remedium. - 2015, nr 4, s. 6-7.

 31. Wsparcie społeczne młodzieży z ADHD i młodzieży bez ADHD : badania porównawcze / Danuta Al-Khamisy, Urszula Gosk // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 5, s. 350-361.

(sporządzono: grudzień 2021)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.