PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Czasopisma

Wykaz czasopism dostępnych w Bibliotece:

 • Alkoholizm i Narkomania   2006 – 2013
 • Aura   1993 - 2016
 • Biblioteka w Szkole  1991 – kontynuacja
 • Bibliotekarz    1991- 2000
 • Biologia w Szkole    1991- 2009
 • Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej    2007 – 2011 oraz 2017 - kontynuacja (UWAGA: w latach 2012-2016 czasopismo ukazywało się pt. „Pamięć.pl : biuletyn IPN”)
 • Chemia w Szkole   1991 – 2003
 • Chowanna   1993 – 2009
 • Drama   1995 – 1999
 • Dyrektor Szkoły  1994 – 2018 (br. nr 1-5/1994)
 • Edukacja    od 1986 – kontynuacja
 • Edukacja dla Bezpieczeństwa    2001- 2006
 • Edukacja Dorosłych    1996 – 1998
 • Edukacja i Dialog    1992 – 2012
 • Edukacja Medialna    1998 – 2003
 • Edukacja Ustawiczna Dorosłych  2013 - 2016
 • Etyka    1996 – 1999
 • Fizyka w Szkole    1991 – 2003
 • Geografia w Szkole    1991 – 2009
 • Grupa i Zabawa   1997 – 2002
 • Guliwer    1992 – 1999
 • Horyzonty Wychowania    2002 – 2007
 • Integracja   2007 - 2013
 • Język Polski    1980 – 2003
 • Język Polski w Szkole kl. 4-8    1980/1981 – 1998/1999
 • Język Polski w Szkole kl. 4-6    1999/2000 – 2016/2017
 • Język Polski w Szkole Podstawowej 2017/2018-2018/2019
 • Język Polski w Gimnazjum   1999/00 – 2016/2017
 • Język Polski w Szkole Średniej   1986/1987 – 2000/2001
 • Język Polski w Liceum    od 2001/2002 – 2016/2017
 • Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej 2017/2018-2018/2019
 • Języki Obce w Szkole   1981 – 2011
 • Klanza w Edukacji   2006
 • Klanza w Czasie Wolnym    2003 - 2005
 • Klanza w Szkole   2003 – 2005
 • Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci    2003 – 2005
 • Kultura i Edukacja   1993 – 2009
 • Kwartalnik Pedagogiczny   1990 – 2009
 • Lider    1991 – 2000 oraz 2008 – 2009
 • Literatura     1988 – 1992 oraz 1997 – 1999
 • Logopedia    1995
 • Małżeństwo i Rodzina    2002 – 2005
 • Matematyka   1991 – 2009
 • Nauczanie Początkowe    od 1980/1981 – 2016/2017
 • Nauczyciel i Szkoła   od 1997 – kontynuacja
 • Nowa Edukacja Zawodowa    2000 – 2005
 • Nowa Polszczyzna    1997 – 2000
 • Nowa Szkoła   1991 – 2017
 • Nowe w Szkole    2001 – 2004
 • Ojczyzna Polszczyzna    1992 – 1997
 • Opieka. Wychowanie. Terapia    od 1992 – 2011 oraz nr 1-2/2012
 • Pamięć.pl. : biuletyn IPN  2012 – 2016 (kontynuacja czasopisma "Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej")
 • Pamiętnik Literacki 1986 – 2009
 • Pedagogika Społeczna   2009, 2014 - 2016
 • Plastyka i Wychowanie 1992 – 2000 (stanowi kontynuację czasopisma "Plastyka w Szkole")
 • Plastyka w Szkole 1991
 • Polityka Społeczna    od 1996 – 2013
 • Polonistyka    1981 – 2018
 • Poradnik Bibliotekarza    1985 – 2018
 • Poradnik Językowy    1990 – 2009
 • Praca Socjalna    2006 – 2016
 • Problemy Alkoholizmu   1992 – 1993, 1995 – 2000
 • Problemy Narkomanii    2001 – 2002 oraz 2005 – 2009
 • Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze  1991 – kontynuacja
 • Problemy Rodziny    1990 – 2001
 • Przegląd Psychologiczny   1997 – 1999
 • Psychologia w Szkole    od 2005 – 2015 (nr 1-3)
 • Psychologia Wychowawcza    1985 – 1999 oraz nr 1-3/2000
 • Remedium  1997 – kontynuacja
 • Ruch Literacki    1990 – 2000
 • Szkoła Specjalna    od 1991 – kontynuacja
 • Szkoła Zawodowa    1991 – 2000
 • Świat Nauki    1992 – 2009 (br. nr 5-12/1999, 1/2004, 1/2006)
 • Świat Problemów    1993 – 1996 oraz 2000
 • Teatr   1990– 2000 (br. nr 1-6/1990)
 • Warsztaty Polonistyczne    1995 – 2001
 • Wiadomości Historyczne   1991 – 2009
 • Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne   1992 – 2016
 • Wychowanie Muzyczne   1991 - 2009
 • Wychowanie Na Co Dzień    od 1995 – kontynuacja
 • Wychowanie Techniczne w Szkole   1991 – 2006
 • Wychowanie w Przedszkolu    od 1985 – kontynuacja
 • Wychowawca   od 1996 – 2018
 • Zeszyty Historyczne   1980 - 1982 oraz nr 1-2/1990
 • Życie Szkoły   od 1985 - kontynuacja
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.