PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Afazja

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2001-2022

Książki, rozdziały z książek:

 1. ABC afazji / Katarzyna Wnukowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013. Sygnatura: 37201; 37202.

 2. Afazja – typologia zaburzenia : interpretacja afazji z perspektywy interakcyjnej / Jolanta Panasiuk // W: Logopedia : teoria zaburzeń mowy / redakcja naukowa Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Wydanie drugie . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. [569]-621. Sygnatura: 37812/C

 3. Afazja / Beata Daniluk // W: Patologia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski.- Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia – Harmonia Universalis, 2017. Sygnatura: 37898/C

 4. Afazja, afazja dziecięca / Grażyna Jastrzębowska // W: Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod redakcją Tadeusza Gałkowskiej i i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. - S. 369-405. Sygnatura: 34809/C

 5. Afazja, dysfazja / Grażyna Jastrzębowska, Artur Kozołub // W: Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod redakcją Tadeusza Gałkowskiej i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. - S. 585-610. 34809/C

 6. Afazjologia / Maria Pąchalska. - Wydanie 1 – 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. Sygnatura: 37791/C

 7. Diagnoza i terapia afazji, dysfazji / Grażyna Jastrzębowska, Olga Pelc-Pękala // W: Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod redakcją Tadeusza Gałkowskiej i i Grażyny Jastrzębowskiej. - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. - S. 687-[715]. 34809/C

 8. Diagnoza logopedyczna w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych / Jolanta Panasiuk // W: Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - S. 263-[324]. Sygnatura: 37002/C

 9. Dziecko z zaburzeniami rozwoju mowy i języka pochodzenia korowego w przedszkolu i na etapie edukacji wczesnoszkolnej / Marlena Kurowska // W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna : diagnozowanie i terapia zaburzeń mowy. T. 2 / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia Universalis, 2021. - S. 438-453. Sygnatura: 38966/II/C

 10. Pierwotna afazja postępująca : międzynarodowe kryteria diagnozy / Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska // W: Diagnoza i terapia w pracy logopedy i nauczyciela terapeuty : Konteksty teoretyczne i praktyka / pod redakcją naukową Ewy Jeżewskiej-Krasnodębskiej i Barbary Skałbani. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. - S. [45]- 60. Sygnatura: 38005

 11. Postępowanie logopedyczne w przypadkach afazji / Jolanta Panasiuk // W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. [869]-916. Sygnatura: 37704/C

 12. Przeszłość i przyszłość w badaniach nad afazją / Jolanta Panasiuk // W: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / redakcja naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - S. 238-256. Sygnatura: 37073/C

 13. SLI a afazja/dysfazja rozwojowa i dziecięca afazja nabyta – ujęcie neuropsychologiczne / Aneta R. Borkowska, Agnieszka Robak // W: Wczesna interwencja logopedyczna / redakcja naukowa Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. - S. 247-259. Sygnatura: 37848/C

 14. Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci / Beata Daniluk // W: Neuropsychologia kliniczna dziecka : wybrane zagadnienia / red. nauk. Aneta R. Borkowska, Łucja Domańska. - Wydanie II – 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. [117]-[137]. Sygnatura: 37816

 15. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć : poradnik dla terapeuty i nauczyciela / Anna Radwańska. - Warszawa : Difin, 2018. - S. 230-233 : Scenariusz zajęć dla ucznia z afazją. Sygnatura: 38150

 16. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć : poradnik dla terapeuty i nauczyciela / Anna Radwańska. - Warszawa : Difin, 2018. - S. 242-247 : Program rewalidacji ucznia z afazją. Sygnatura: 38150

Artykuły z czasopism:

 1. Badania logopedyczne i ich zastosowanie w praktyce diagnostyczno-terapeutycznej : (zmienność realizacji elementów języka u osób z afazją i u osób z dyzartrią) / Olga Jauer-Niworowska, Bożena Strachalska // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 264-270.

 2. Dziecko z niedokształceniem mowy o typie afazji : zarys problematyki / Karolina Walczak-Człapińska // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 4, s. 245-254.

 3. Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z korowo uwarunkowanych zaburzeń mowy : podstawy teoretyczne i implikacje dla nauczycielskiej praktyki / Marlena Kurowska // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 28-44.

 4. Niedokształcenie mowy o typie afazji : specyfika zaburzenia / Katarzyna Socha // Bliżej Przedszkola. - 2022, nr 1, s. [36]-39.

 5. Rodzaje zaburzeń komunikacji językowej oraz sposoby wspomagania dzieci z zaburzeniami języka i mowy przez nauczycieli, we współpracy z logopedami / Agnieszka Zarzycka-Kożuszek // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 13-27.

 6. Rozwój poznawczy i emocjonalno-społeczny dziecka z afazją / Małgorzata Mielecka // Remedium. - 2020, nr 7/8, s. 29-31.

 7. Zofia Kordyl – prekursorka badań psychologicznych nad istotą afazji dziecięcej / Elżbieta M. Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 3, s. 231-234.

(sporządzono: czerwiec 2022)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.