PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filia w Wadowicach

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filia w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pedagogicznawadowice.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filia w Wadowicach (w skrócie PBW Filia w Wadowicach):

Telefon: +48338234915
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Lwowska 24, 34-100 Wadowice

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pedagogicznawadowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa pedagogicznawadowice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 2. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 3. wszystkie publikowane zdjęcia posiadają opis alternatywny.
 4. możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW Filia w Wadowicach.

Oświadczenie sporządzono dnia 2024-03-28.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Telefon: +48338234915
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filia w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 24 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzeń komunikacyjna pomieszczeń bibliotecznych wolna od barier poziomych i pionowych - pomieszczenia wyłącznie na jednym poziomie na parterze, do których prowadzą schody przed wejściem znajdującym się na parterze,
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do budynku – schodołaz,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna,
 4. w lokalu biblioteki znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności parkingu:

 1. brak własnego parkingu - możliwość zaparkowania samochodu na wewnętrznym podwórku (po uprzednim zgłoszeniu pracownikom biblioteki z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). Z podwórka trzeba przejechać do wejścia do budynku chodnikiem z obniżonym krawężnikiem,
 2. najbliższe parkingi - wzdłuż ul. Legionów oraz ul. Poprzecznej.

W zakresie dostępności komunikacji miejskiej:

 1. w odległości ok. 220 m od siedziby PBW Filia w Wadowicach znajduje się przystanek autobusowy.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PBW Filia w Wadowicach w tekście łatwym do czytania,
 2. zapewnienie komunikacji z PBW Filia w Wadowicach na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do czytelnika po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi czytelnika z niepełnosprawnością ruchową z zastosowaniem schodołazu,
 3. Biblioteka nie posiada dostosowań dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

 

Zdjęcia biblioteki

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.