PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filia w Wadowicach

Wstęp Deklaracji

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filia w Wadowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pedagogicznawadowice.pl.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filia w Wadowicach (w skrócie PBW Filia w Wadowicach):

Telefon: +48338234915
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres korespondencyjny: ul. Lwowska 24, 34-100 Wadowice

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej pedagogicznawadowice.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data publikacji strony internetowej: 2020-01-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-30.

Strona internetowa pedagogicznawadowice.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 1. zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 2. część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed 2019-04-04 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PBW Filia w Wadowicach.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 1. podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 2. możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 3. możliwość głosowego odczytu strony przy pomocy mowy syntetycznej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonych pracowników PBW Filia w Wadowicach.

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-04-18.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Telefon: +48338234915
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Filia w Wadowicach przy ul. Lwowskiej 24 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. przestrzeń komunikacyjna pomieszczeń bibliotecznych wolna od barier poziomych i pionowych - pomieszczenia wyłącznie na jednym poziomie na parterze, do których prowadzą schody przed wejściem znajdującym się na parterze,
 2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do budynku – schodołaz,
 3. zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablica informacyjna,
 4. w lokalu biblioteki znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wyposażona w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku,
 5. zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

W zakresie dostępności parkingu:

 1. brak własnego parkingu - możliwość zaparkowania samochodu na wewnętrznym podwórku (po uprzednim zgłoszeniu pracownikom biblioteki z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). Z podwórka trzeba przejechać do wejścia do budynku chodnikiem z obniżonym krawężnikiem,
 2. najbliższe parkingi - wzdłuż ul. Legionów oraz ul. Poprzecznej.

W zakresie dostępności komunikacji miejskiej:

 1. w odległości ok. 220 m od siedziby PBW Filia w Wadowicach znajduje się przystanek autobusowy.

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności PBW Filia w Wadowicach w tekście łatwym do czytania,
 2. zapewnienie komunikacji z PBW Filia w Wadowicach na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku - pracownik schodzi do czytelnika po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi czytelnika z niepełnosprawnością ruchową z zastosowaniem schodołazu,
 3. Biblioteka nie posiada dostosowań dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

 

Zdjęcia biblioteki

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.