PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Dysleksja. Dysortografia. Dysgrafia

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 1994-2017

Książki

 1. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – S. 103-112 : Zaburzenia dyslektyczne, sygnatura: 37 543

 2. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 103-112 : Zaburzenia dyslektyczne, sygnatura: 36 792/C

 3. Diagnoza dysleksji rozwojowej / Marta Bogdanowicz // W: Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. – S. 121-176, sygnatura: 37 002/C

 4. Diagnoza dysleksji rozwojowej jako podstawa prognozy trudności w uczeniu się – model psychopedagogiczny / Ewa Wysocka // W: Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S. 225-280, sygnatura: 35 970/C; 36 597; 36 443

 5. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk. Gavin Reid, Janice Wearmouth. – Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygnatura: 36 338/C

 6. Dysleksja / Gavin Reid. – Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2005, sygnatura: 35 953/C

 7. Dysleksja / Jadwiga Wrońska // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, sygnatura: 37 256/C

 8. Dysleksja a nauczanie języków obcych : przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją / Katarzyna Maria Bogdanowicz. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011, sygnatura: 36 928

 9. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2000. – S. 202-224 : Dysleksja, sygnatura: 34 932/C

 10. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria-diagnoza-terapia / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 2 rozsz. i zm. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000, sygnatura: 33 973/C; 33 974; 33 975

 11. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria-diagnoza-terapia / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 2000, sygnatura: 36 699

 12. Jak pomóc dzieciom dyslektycznym? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Amelia Rentflejsz-Kuczyk. – Warszawa : Wydawnictwo JUKA, 1999, sygnatura: 34 705/C

 13. Jak pomóc dzieciom radzić sobie z dysleksją : poradnik dla rodziców / Sally Raymond. – Kielce : Jedność, 2004, sygnatura: 35 460

 14. Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Anna Radwańska. – Warszawa : Difin, 2017, sygnatura: 37 984

 15. Jedynka z ortografii? : rozpoznanie dysleksji, dysortografii i dysgrafii w starszym wieku szkolnym / Janina Mickiewicz. – Wyd. 2. – Toruń : „Dom Organizatora”, 1997, sygnatura: 34 201

 16. Nauka czytania krok po kroku : jak przeciwdziałać dysleksji / Jadwiga Cieszyńska. – Wyd. 2 popr. i poszerz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005, sygnatura: 36 264/C

 17. O dwóch takich, co… dostali diagnozę : problematyka diagnozy dziecka z dysleksją / Julita Urbaniuk // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – S. 95-111, sygnatura: 35 755/C

 18. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. – Wyd. 3 popr. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 1998, sygnatura: 34 715/C

 19. Pojęcie dysleksji, jej rodzaje i przyczyny / Elżbieta Kalinowska // W: Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2005. – S. 23-27, sygnatura: 35 806/C

 20. Pokonujemy trudności w czytaniu i pisaniu : przegląd metod pracy korekcyjno-kompensacyjnej / Teresa Opolska. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997, sygnatura: 34 008

 21. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją / Leokadia Wiatrowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013, sygnatura: 37 254

 22. Postępowanie logopedyczne w przypadku dysleksji rozwojowej / Aneta Domagała, Urszula Mirecka // W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego / red. nauk. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. – S. 440-458, sygnatura: 37 704/C

 23. Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu / Teresa Gąsowska, Zofia Pietrzak-Stępkowska. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygnatura: 33 336; 33 337; 33 338

 24. Praca z dzieckiem ryzyka dysleksji i dysgrafii / Anna Klim-Klimaszewska. – Warszawa : Instytut Wydawniczy Erica, 2015, sygnatura: 37 592

 25. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. – Warszawa : Difin, 2014. S. -112-119 : Uczniowie z dysleksją rozwojową, sygnatura: 37 636; 37 637

 26. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. – Wyd. 3 poszerz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2003, sygnatura: 37 092

 27. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu / Halina Pętlewska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 1998, sygnatura: 34 258

 28. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygnatura: 32 711

 29. Reedukacja dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu metodą 18 struktur wyrazowych / Ewa Kujawa, Maria Kurzyna. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, sygnatura: 33 609/C

 30. Ryzyko specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu: dysleksji, dysortografii i dysgrafii : Skala Ryzyka Dysleksji wraz z normami dla klas I i II / Marta Bogdanowicz ; [współaut. Dorota Kalka, Grzegorz Krzykowski]. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2011, sygnatura: 37 444

 31. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – S. 51-66 : Dysleksja, sygnatura: 37 264; 37 828

 32. Specyfika pracy z uczniem dyslektycznym na lekcji / Marta Kazienko-Szczerbak // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., 2013. – S. 183-192, sygnatura: 37 827/C

 33. Terapia logopedyczna i wspomaganie edukacyjne dziecka dwujęzycznego z dysleksją (na przykładzie argentyńskiego ucznia w polskiej szkole) / Rafał Młyński // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod. Red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., 2012. – S. 152-160, sygnatura: 37 826/C

 34. Trudności dzieci w posługiwaniu się kodem językowym : metody terapii / Janina Jolanta Sazon-Brykajło / Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, sygnatura: 36 770/C

 35. Trudności w czytaniu i pisaniu : modele ćwiczeń / Barbara Zakrzewska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, sygnatura: 34 030; 34 031; 36 858

 36. Trudności w czytaniu i pisaniu : rozważania teoretyczne i praktyczne / red. nauk. Izabela Pietras. – Warszawa : Difin, 2012, sygnatura: 37 011

 37. Wokół czytania : proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania / Zofia Pomirska. – Warszawa : Difin, 2011, sygnatura: 36 801/C

 38. Wspomaganie rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji / pod red. Anety Rudzińskiej-Rogoży. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011, sygnatura: 37 068

 39. Zaburzenia komunikacji pisemnej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Gdańska : Harmonia Universalis, 2017, sygnatura: 38 001/C

 40. Zaburzenia mowy towarzyszące dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis // W: Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. – S. 341-366, sygnatura: 37 898/C

 41. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole : poradnik dla nauczycieli / Irena Czajkowska, Kazimierz Herda. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996, sygnatura: 33 702/C; 33 703

 42. Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja. – Wyd. IV. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP w Bydgoszczy, 1998, sygnatura: 34 323/C

Artykuły z czasopism

 1. ABC dysleksji / Anna Jurek // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 5, s. 18-40

 2. Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 1, s. 13-14

 3. Chemia dla dyslektyków / Małgorzata Nodzyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 52-57

 4. Czy zawsze dysortografia? / Grażyna Miękus // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 23-24

 5. Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji / Barbara Bieleń // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 9, s. 20-26

 6. Diagnoza i terapia dysleksji / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 39-45

 7. Dobry uczeń z dysleksją / Aneta Ratajek // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 2, s. 47-56

 8. Dostosowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3-9

 9. Dysleksja a sprawność czytania uczniów klas szóstych / Zofia Pomirska // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2004/2005, nr 2, s. 7-18

 10. Dysleksja – diagnoza i terapia : ujęcie syntetyczne / Ewa Kozak // Kultura i Edukacja. – 2004, nr 2, s. 87-92

 11. Dysleksja – podstępny wróg / Alicja Słowik // Nowe w Szkole. – 2003, nr 1, s. 13-16

 12. Dysleksja – problem cywilizacyjny / Marta Korendo // Polonistyka. – 2009, nr 8, s. 51-53

 13. Dysleksja : zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozdowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 11, s. 33-35

 14. Dysleksja / Dorota Maro, Ewa Norejko-Fornalczyk // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 2, s. 17-20

 15. Dysleksja a emocje / Alina Pliszka. – Wychowawcza. – 2000, nr 5, s. 23

 16. Dysleksja czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu / Justyna Dobrołowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2001/2002, nr 1, s. 7-13

 17. Dysleksja i ruch / Kinga Bulińska // Życie Szkoły. – 2006, nr 4, s. 38-40

 18. Dysleksja jako ciągle aktualny problem pedagogiczny / Roman Leszczyński // Nauczyciel i Szkoła. – 2008, nr 1-2, s. 9-18

 19. Dysleksja jako problem linearnych przekształceń / Jagoda Cieszyńska // Polonistyka. – 2009, nr 8, s. 18-22

 20. Dysleksja u dzieci : wiedza i umiejętności nauczycieli / Barbara Kowalińska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 35-37

 21. Dysleksja w praktyce szkolnej / Dorota Mroczek, Ewa Podsiadło // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 50-54

 22. Dysleksja zostaje na całe życie / Marta Korendo ; rozm. Tomasz Wosk // Życie Szkoły. – 2013, nr 3, s. 4-7

 23. Dysleksja, dysgrafia, dysortografia : wybór literatury za lata 1999-2003 / Cecylia Zębalska // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 22-23

 24. Dysleksja, problem współczesnej młodzieży. Diagnozowanie przyczyn zjawiska i próba określenia sposobów radzenia sobie z trudnościami u dyslektyków / Bogumiła Sudykowska-Lazaj, Danuta Duczmal-Szymik // Język Polski w Gimnazjum. – 2004/2005, nr 1, 30-38

 25. Dysleksji na ratunek / Urszula Oszwa // Remedium. – 2001, nr 12, s. 8-9

 26. Dyslektycy pod szczególną opieką / Katarzyna Bogdanowicz // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 77-86

 27. Dyslektyczne implikacje / Natalia Czaja // Remedium. – 2012, nr 4, s. 22-23

 28. Dysortografia – diagnoza i planowanie działań wspierających / Eliza Maciejewska, Marta Mytko, Aleksandra Zeuschner // Życie Szkoły. – 2014, nr 9, s. 10-12

 29. Dzieci dyslektyczne / Radosława Grabska // Wychowawca. – 2003, nr 9, s. 6-7

 30. Dzieci ryzyka dysleksji. Próba diagnozy i terapii / Joanna Sęcińska // Życie Szkoły. – 2005, nr 2, s. 44-56

 31. Dzieci z dysleksją / Magda Wójcik oprac. // Remedium.- 2003, nr 4, s. VIII

 32. Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej / Irena Frączak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 46-47

 33. Dziecko z dysleksją w szkole / Anna Zych // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 7, s. 56-59

 34. Edukacja włączająca szansą dla uczniów „podwójnie wyjątkowych” / Maria Foryś // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 5, s. 17-20

 35. Fakty o dysleksji / Izabela Pietras // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 1, s. 92-98

 36. Funkcjonowanie dziecka dyslektycznego w klasie szkolnej / Anna Łyżwa // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 55-57

 37. Gdy moje dziecko bazgrze / Beata Jas, Ilona Karolewicz, Alicja Krupa // Remedium. – 2017, nr 1, s. 6-8

 38. Himalaje ortografii / Natalia Czaja // Psychologia w Szkole // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 114-121

 39. Hipoteza deficytu móżdżkowego w etiologii dysleksji rozwojowej – implikacje diagnostyczno-terapeutyczne / Barbara Skałbania // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 2, s. 97-104

 40. Jak oceniać uczniów ze zdiagnozowaną dysleksją lub innymi zaburzeniami? / Urszula Wiercioch // Nowa Szkoła. – 2003, nr 2, s. 26-29

 41. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym / Edyta Gibas // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 430-433

 42. Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym / Elżbieta Łapińska, Mirosława Opalińska // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 58-67

 43. Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej / Danuta Rajewicz // Polonistyka. – 2007, nr 9, s. 55-60

 44. Jak pracować z uczniem z dysleksją rozwojową w szkole średniej / Beata Prościak, Dorota Kostek // Polonistyka. – 2012, nr 1, s. 48-54

 45. Jak przygotować ucznia dyslektycznego do nowej matury z języka polskiego / Danuta Rajewicz // Język Polski w Liceum. – 2013/2014, nr 3, s. 49-60

 46. Kiedy szukać pomocy? / Maria Czeszak-Godula // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 45-47

 47. Kilka wskazówek do pracy z dyslektykami / Irena Frączak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 68-70

 48. Kolory w terapii dysortografii // Aleksandra Bobrowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 24-26

 49. Koncepcje socjolingwistyczne a język dzieci zagrożonych dysleksją rozwojową / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 39-47

 50. Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 10, s. 8-16

 51. Metody pracy z dysleksją / Urszula Oszwa // Remedium. – 2001, nr 11, s. 10-12

 52. Metody treningowe dla dyslektyków / Barbara Demczuk // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 1, s. 65-68

 53. Multimedialne potyczki z dysleksją / Małgorzata Drozdowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 9, s. 12-14

 54. Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową / Zofia Pomirska // Edukacja Medialna. – 2001, nr 2, s. 32-35

 55. Nowy gen dysleksji / Zofia Mijakowska // Wychowawca. – 2010, nr 7/8, s. 18-19

 56. O dysleksji / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 35-40

 57. O dysleksji… optymistycznie / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 2 s. 29-36

 58. O metodzie wielofunkcjonalnego działania w procesie reedukacji dziecka dyslektycznego / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. – 2001, nr 1, s. 13-19

 59. Ocena kompetencji słowotwórczej uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu na poziomie edukacji wczesnoszkolnej / Alicja Giermakowska // Szkoła Specjalna. – 2012, nr 5, s. 356-366

 60. Ocena przydatności kwestionariusza Adult Reading History Questionnaire do diagnozy rodzinnego ryzyka dysleksji w Polsce / Katarzyna Bogdanowicz, Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Natalia Gawron // Edukacja. – 2015, nr 1, s. 117-138

 61. Ocena ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym przez rodziców i jej uwarunkowania / Anna Brzezińska // Edukacja. – 2004, nr 4, s. 39-54

 62. Ocenianie ortografii u dyslektyka / Lidia Górniak // Nowe w Szkole. – 2003, nr 3, s. 8-9

 63. Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Teresa Wejner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 1-2, s. 24-27

 64. Óczeń” z dysleksją / Małgorzata Łoskot // Polonistyka. – 2015, nr 1, s. 16-18

 65. Plan pracy z dzieckiem dyslektycznym / Krystyna Lewkowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2012/2013, nr 2, s. 87-96

 66. Poczucie kontroli u osób z dysleksją / Piotr Bentkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 5, s. 29-32

 67. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole podstawowej / Ewa Gałązka // Wychowawca. – 2014, nr 1, s. 28

 68. Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi / Barbara Kańtoch // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, s, 35-36

 69. Praca z uczniem dyslektycznym / Alicja Jamro // Wychowawca. – 2014, nr 1, s. 24-25

 70. Praca z uczniem dyslektycznym / Monika Poświatowska // Matematyka. – 2004, nr 2, s. 94-95

 71. Praca z uczniem dyslektycznym na lekcjach języka polskiego / Ewa Bręgiel // Języki Obce w Szkole. – 2004, nr 1, s. 19-25

 72. Problemy uczniów z dysleksją / Ewa Iskierka-Kasperek // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 101-108

 73. Profilaktyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Kempisty // Wychowawca. – 2006, nr 4, s. 20-21

 74. Program terapeutyczny pracy z dzieckiem ryzyka dysleksji / Maria Witkoś // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1-2, s. 321-337

 75. Przyczyny i konsekwencje zbyt późnego rozpoznania dysleksji / Alina Szymaniak // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s.374-375

 76. Rozpoznanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 9, Wkładka Metodyczna, s. 1-4

 77. Rozwijanie strategii pisania na lekcjach języków obcych u ucznia z dysleksją rozwojową / Katarzyna Bogdanowicz // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 3, s. 72-78

 78. Ryzyko dysleksji – wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 10-11, Wkładka Metodyczna, s. 1-4

 79. Ryzyko dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym według oceny matki, ojca i nauczycielki / Anna Brzezińska // Edukacja. – 2004, nr 3, s. 23-35

 80. Ryzyko dysleksji u dziecka / Maria Witkoś // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 1, s. 18-23

 81. Specjalne ćwiczenia na specjalne talenty, czyli o modyfikowaniu technik nauczania dla dzieci dyslektycznych / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 2, s. 89-100

 82. Specyficzne style uczenia się dziecka dyslektycznego / Ewa Boksa // Nauczanie Początkowe. – 2012/2013, nr 3, s. 62-66

 83. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu / Katarzyna Rączka // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 8-12

 84. Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności czytania / Edyta Szczepkowska // Życie Szkoły. – 2016, nr 10, s. 23-29

 85. Specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności pisania / Edyta Szczepkowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 1, s. 26-32

 86. Sposoby pracy z uczniami z dysleksją / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 5, s. 50-56

 87. Strategia czytania w dysleksji / Agnieszka Wypych // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 95-100

 88. Symptomy dysleksji / Janusz Rusaczyk // Nowa Szkoła. – 2017, nr 3, s. 35-40

 89. Świadomość dysleksji – psychoedukacja społeczeństwa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 4-5, s. 16-20

 90. Trafność Skali prognoz edukacyjnych jako narzędzia do przesiewowej diagnozy zaburzenia uczenia się czytania i pisania / Katarzyna Wiejak, Grażyna Krasowicz-Kupis, Wojciech Błaszczak // Edukacja. – 2016, nr 4, s. 5-25

 91. Trudności emocjonalne dzieci dyslektycznych – metody wsparcia / Justyna Cieślińska // Życie Szkoły. – 2015, nr 6, s. 26-29

 92. Trudności uczniów w czytaniu i pisaniu / Mariola Jankowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 19-23

 93. Uczeń dyslektyczny – komputerowa pomoc / Anna Stępień // Edukacja Medialna. – 2003, nr 2, s. 44-47

 94. Uczeń dyslektyczny wobec lektur szkolnych / Marta Kazienko-Szczerbak // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2008/2009, nr 3, s. 33-42

 95. Uczeń z dysgrafią / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Życie Szkoły. – 2010, nr 9, s. 39-41

 96. Uczeń z ryzykiem dysleksji / Jolanta Rafał-Łuniewska // Remedium. – 2017, nr 1, s. 8-9

 97. Uczestnictwo w kulturze popularnej a kompetencje społeczne i postawy twórcze uczniów z dysleksją i bez dysleksji w okresie adolescencji / Kamil Kuracki, Agnieszka Dłużniewska, Bernadetta Kosewska // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 4, s. 256-268

 98. Uczniowie z dysgrafią : (rozmowa z rodzicami) / Ewa Jaworowska // Życie Szkoły. – 2001, nr 4, s. 244-248

 99. W cieniu szkolnych możliwości / Urszula Oszwa // Remedium. – 2001, nr 9, s. 10-12

 100. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania a strategie uczenia się i osiągnięcia edukacyjne gimnazjalistów z dysleksją i bez specyficznych trudności w uczeniu się / Izabella Kucharczyk, Agnieszka Dłużniewska // Szkoła Specjalna. – 2016, nr 3, s. 187-198

 101. Wyrazy maksi i wyrazy mini / Barbara Zakrzewska // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s. 27-31

 102. Z obserwacji terapeuty… / Agnieszka Sieradzka-Słyk // Nowa Szkoła. – 2012, nr 10, s. 20-31

 103. Zaburzenie rozwoju językowego a dysleksja / Grażyna Krasowicz-Kupis // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 2, s. 84-94

 104. Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią / Alina Dziędzura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 50-52

 105. Zasady pomocy i oceniania ucznia dyslektycznego / Monika Poświatowska // Nowa Edukacja Zawodowa. – 2003, nr 2, s. 20-21

 106. Znaczenie współudziału rodziców w terapii dziecka z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 54-60

 107. Zrozumieć, czego uczniowie nie rozumieją – o dysleksji rozwojowej / Paulina Ilska // Remedium. – 2016, nr 7-8, s. 32-33

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.