PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Dzieci ulicy

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2014

Książki

1. Dziecko ulicy. Społeczny wizerunek i autokreacja / Marcjanna Nóżka // W: Nowe społeczne wymiary dzieciństwa / pod red. nauk. Beaty Łaciak. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2011. – S. 145-171, sygn. 37 026/C
2. Dzieci ulicy : profilaktyka zagrożeń / Anna Kurzeja. – Kraków: „Impuls”, 2008, sygn. 36 430/C
3. Dzieci ulicy / Barbara Głowacka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz i in]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003, sygn. 35 119/I/C
4. Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak, Tadeusz Pilch. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – S. 68-70: Dzieci ulicy, sygn.35 517/C
5. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 304-314: Dzieci ulicy, sygn.36 229/C
6. Patologia analfabetyzmu emocjonalnego : przyczyny i skutki braku empatii w rodzinie i w środowisku pracy / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2012. – S. 151-158 : Dzieci ulicy – przyczyny tkwiące w rodzinach dysfunkcyjnych, sygn. 37 071/C
7. Problemy egzystencjalne dzieci ulicy wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // W : Pedagogika społeczna : dokonania – aktualność – perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. – S. 411-421, sygn. 37 062/C

Artykuły z czasopism

1. Alternatywa 2001 program pomocy dzieciom ulicy / Krajowy Komitet Wychowania Resocjalizującego // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 4 – 6 wkładka
2. Bezpieczny azyl / Irena Malanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 13 – 15
3. Byłem pedagogiem ulicznym / Dariusz Głogowski // Nowa Szkoła. – 2003, nr 6, s. 32 – 34
4. Czy muszą być dziećmi ulicy? / Irena Malanowska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 2, s. 5 – 12
5. Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę / Mira Prajsner //Remedium. – 2009, nr 12, s. 24-25
6. Dlaczego dzieci wychodzą na ulicę. Cz. 2 / Anna Czerwińska // Remedium. – 2010, nr 4, s. 22-23
7. Dzieci gorszych szans : pomoc policji w opiece nad dziećmi / Marek Płaza // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 15 wkładka
8. Dzieci ulicy / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2000, nr 9, s. 13-15
9. Dzieci ulicy – ile ich jest, jak im pomóc? / Agnieszka Mączyńska – Dilis // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 7 – 12 wkładka
10. Dzieci ulicy / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 6, s.30-35
11. Dzieci ulicy : alternatywne rozwiązania / Ewa Kozdrowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . – 2000, nr 7, s. 58-60
12. Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 34 – 42
13. Dzieci ulicy na marginesie cywilizacji / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 57 – 63
14. Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 56 – 58
15. Dzieci ulicy w Polsce i na świecie / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 1, s. 8 – 10 wkładka
16. Dziecko ulicy – ewaluacja pojęcia / Tadeusz Pilch // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2000, nr 1, s. 5-8
17. Dziecko ulicy : bibliografia w wyborze za lata 1999-2013 / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 6, s. 56-58
18. Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 7 – 10 wkładka
19. Frobel pomaga dzieciom w Niemczech : wypowiedź Horsta Schirmera z okazji V Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Agnieszka Wójcicka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 18 – 19 wkładka
20. Gdy rodzice emigrują… / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 37-43
21. Jak pomagać dzieciom ulicy / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 3, s. 10 wkładka
22. Kazimierz Lisiecki – „Dziadek” 1902 – 1976 / Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 6 wkładka
23. Podopieczni Fundacji Pomocy Dzieciom im. ks. Paszkiewicza / Władysław Grądzki // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 3, s. 47 – 50
24. Pomoc „dzieciom ulicy” w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 20 – 24
25. Pomoc dzieciom krzywdzonym emocjonalnie i zaniedbywanym oraz krzywdzącym opiekunom / Dorota Iwaniec // Chowanna. – 2002, t.1, s. 83 – 100
26. Prawa dzieci ulicy w działalności KKWR / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 4 – 5 wkładka
27. Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7-8, s. 3-9
28. Projekt „Trampolina” – w poszukiwaniu nowych form pracy z dziećmi ulicy / Małgorzata Nicpoń // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 3, s. 42-44
29. Przyjaciel dzieci ulicy / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 11 – 14 wkładka
30. Radość pomagania dzieciom / Grażyna Kupka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 8 – 9 wkładka
31. Seminarium „Dzieci Gorszych Szans”: podsumowanie / Barbara Głowacka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 2, s. 8 – 9 wkładka
32. Specyficzna więź : moje doświadczenia z pracy wychowawczej z dziećmi / Małgorzata Szczerba // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 2, s. 17 – 19 wkładka
33. Streetworking czyli praca z dziećmi ulicy / Joanna Dec // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 101 – 109
34. Ulica – jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2006, nr 6, s. 48 – 51
35. Ulica alternatywą życia dla dzieci z grup ryzyka / Kamila Zdanowicz-Kucharczyk // Pedagogika Społeczna. – 2009, nr 2, s. 172-181
36. VIII [Ósme] Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / Tamara Uliasz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2004, nr 4, s. 58 – 59
37. W obronie praw dzieci ulicy : fragmenty opracowania KKWR „Sos dla ognisk” // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 3, s. 3 – 4 wkładka
38. W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2000, nr 4, s. 7 – 9 wkładka
39. Współczesne dzieci ulicy : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1994-2006 / Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. – 2007, nr 3, s. 53-58
40. Wychowawca podwórkowy w systemie wychowania środowiskowego / Marzena Kostka // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 1, s. 9 – 12 wkładka
41. Zagrożone dzieciństwo – problemy opieki i wychowania „dzieci ulicy” / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2011, nr 10, s. 3-10
42. Zaniedbywanie dziecka formą przemocy / Dorota Dominik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 31 – 34
43. Zrozumieć, zaakceptować, aby zapobiegać – co pedagodzy robią na ulicy ? / Kamil Tomaszewski // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 3 – 4, s. 5 – 7

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.