PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Drama

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 1993-2019.

Sporządzono na podstawie zbiorów dostępnych w PBW w Krakowie – Filii w Wadowicach (luty 2020)

Książki

 1. Drama : techniki, strategie, scenariusze / Kamila Witerska. - Warszawa : Difin, 2011.
  Sygnatura: 37 691

 2. Drama // W: Edukacja wczesnoszkolna w teorii i praktyce : wybrane aspekty / Jolanta Karbowniczek, Anna Klim-Klimaszewska. - Kraków : Akademia Ignatianum w Krakowie ; Wydawnictwo WAM, 2016. - S. 396-398.
  Sygnatura: 37 890/C

 3. Drama w rozwijaniu umiejętności społecznych / Joanna Fryt // W: Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / red. nauk. Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. - S. [133]-146.
  Sygnatura: 37 840/C

 4. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : Difin, 2015.
  Sygnatura: 37 629

 5. Drama wzmacnia : metoda dramy w edukacji antydyskryminacyjnej i obywatelskiej / [red. merytoryczna Małgorzata Winiarek-Kołucka ; red. językowa Paulina Cylka]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-Klatka, 2016. Sygnatura: 38 427

 

Artykuły z czasopism

 1. Czas na zmianę społeczną! / oprac. Monika Kur // Remedium. - 2015, nr 3, s.26-27.
  (artykuł dotyczy działań Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA).

 2. Drama - metodą twórczej edukacji / Alicja Gałązka // Chowanna. - 1999, nr 1-2, s. 54-68.

 3. Drama – czemu nie? / Piotr Zbróg, Zuzanna Gąsiorek // Nauczanie Początkowe. - 1993/1994, nr 1-2, s. 81-90.

 4. Drama – jedna z metod pracy : refleksje młodego nauczyciela / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 9, s. 42-47.

 5. Drama – zestawienie bibliograficzne w wyborze / Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 3, s. 11-12.

 6. Drama : zabawa w szkołę, zabawa w życie / Ewa Demczuk // Hejnał Oświatowy. - 2018, nr 10, s. 12-15.

 7. Drama / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2003, nr 5, s. 16-17.

 8. Drama a poczucie sprawstwa. Cz. 1 / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Remedium. - 2008, nr 6, s. 29-31.

 9. Drama a poczucie sprawstwa. Cz. 2 / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Remedium. - 2008, nr 7-8, s. 50-51.

 10. Drama czyli jak zwiększyć atrakcyjność edukacji szkolnej / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 38-41.

 11. Drama i teatr / Jolanta Maksymiuk-Jankiewicz, Anna Taracha // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 48-50.

 12. Drama jako jedna z metod nauczania i wychowania w szkole specjalnej / Maria Niedźwiedzka // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 5, s. [358]-360.

 13. Drama jako remedium na problemy wychowawcze / Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła. - 2017, nr 3, s. 105-113.

 14. Drama metodą całościowego rozwoju dziecka / Maria Gudro // Forum Humanistów. - 2000, nr 1, s. 35-37.

 15. Drama pomocą w urzeczywistnianiu wartości / Jan Tatarowicz // Drama. - 1996, nr 20, s. 5-8.

 16. Drama w budowaniu dialogu międzypokoleniowego / Marta Hamerszmit // Remedium. - 2015, nr 9, s. 28-29.

 17. Drama w edukacji teatralnej dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. [33]-54.

 18. Drama w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Sikorska-Żyrek // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 77-80.

 19. Drama w klasach integracyjnych / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 1, s. 43-47.

 20. Drama w nauczaniu początkowym / Mariola Lewalska // Życie Szkoły. - 1996, nr 7, s. 392-396.

 21. Drama w pracy nad sobą. Cz. 1: Przestrogi i propozycje / Tatarowicz Jan // Drama. - 1996, nr 18, s. 5-11.

 22. Drama w pracy wychowawczej nauczyciela polonisty / Ilona Copik, Eugeniusz Szymik // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 255-265.

 23. Drama w przedszkolu / Agata Bakowicz, Barbara Kownacka // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 3, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-II.

 24. Drama w przedszkolu / Agata Bakowicz, Barbara Kownacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 10, s. 767-769.

 25. Drama w wychowaniu / Urszula Grygier // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 6, s. 38-43.

 26. Drama wyzwala aktywność / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 6, s. 21-25.

 27. Edukacja przez dramę sposobem na twórcze poznawanie świata / Małgorzata Hełdak // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 2, s. 88-90.

 28. Istota i funkcja dramy / Katarzyna Chrząszcz // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 18-21.

 29. Ku autokreacji poprzez dramę / Lucyna Maksymowicz // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 33-44.

 30. Metoda dramy w nauce komunikacji / Maria Gudro-Puischel // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 2, s. 15-22.

 31. Możliwości rozwijania umiejętności życiowych osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych poprzez dramę i teatr / Lucyna Maksymowicz // Edukacja. - 2008, nr 4, s. 91-97.

 32. Narracja w dramie / Aldona Żejmo-Kudelska // Remedium. - 2009, nr 5, s. 24-25.

 33. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 102-109.

 34. Pedagogika oczekiwań dziecka / Maria Gudro-Homicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 6, s. 10-16.

 35. Podróż 4 : grać rolę czy być w roli - inspirujący świat dramy / Agnieszka Bukowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 44-51.

 36. Profilaktyczno-resocjalizacyjny wymiar dramy w młodzieżowych środowiskach niedostosowania społecznego / Agnieszka Łaba // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 52-61.

 37. Refleksje nad dramą edukacyjną / Maria Gudro // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 83-87.

 38. Teatr forum - dyskusja o rzeczywistości / Aleksandra Chodasz // Remedium. - 2015, nr 4, s. 21-23.

 39. „Teatr w Edukacji” : polskie doświadczenia / Alicja Jaskulska, Aldona Żejmo-Kudelska // Remedium. - 2010, nr 10, s. 22-23.

 40. Terapia dramą / Monika Just // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s. 85-90.

 41. Twórcze metody resocjalizacji. Cz. 1 / Radosław Mysior // Remedium. - 2018, nr 6, s. 29-31.

 42. W szkole jak w teatrze, czyli Sztuka i wychowanie na jednej scenie / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 8-9.

 43. Wykorzystanie ćwiczeń dramowych w nauczaniu wczesnoszkolnym / Grażyna Łebecka, Lilianna Mańka // Życie Szkoły. - 2000, nr 8, s. 492-496.

 44. Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s. 423-425.

 45. Zastosowanie i efektywność metody dramy w terapii uzależnień / Justyna Żulewska // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2001, nr 4, s. [20]-28.

 46. Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka / Marek Świeca // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 3, s. 60-64.

 47. Zobaczyć słonia – drama w pracy wychowawczej / Magdalena Wieczorek // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 78-84.

 48. Zobaczyć więcej, niż widać : dziecko wobec zabawy dramatycznej i widowiska teatralnego / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 5-13.

Drama na lekcjach - artykuły z czasopism

 1. Bibliodrama, czyli Aktywne poznawanie Pisma Świętego / Karolina Idkowiak // Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 28-30.
 2. Drama na lekcjach ortografii : (propozycja metodyczna dla klas IV) / Karina Borowiec, Eugeniusz Szymik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 51-54.

 3. Drama na lekcjach przyrody / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s. 14-18.

 4. Drama na lekcjach przysposobienia czytelniczego i informacyjnego : (konspekty zajęć) / Alicja Maciejek // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 3, s. 6-11.

 5. Drama na lekcjach przysposobienia czytelniczego i informacyjnego : (konspekty zajęć) / Alicja Maciejek // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 4, s. 5-11.

 6. Drama na lekcji religii (i nie tylko) / Dawid Misiak // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 93-97.

 7. Drama w nauczaniu historii / Ireneusz Malec // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 4, s. 38-42.

 8. Drama wyjaśnia transsubstancjację / Dawid Misiak // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 4, s. 98-101.

 9. Mit o Dedalu i Ikarze jako metafora ludzkich losów : propozycja zajęć przeprowadzonych metodą dramy w klasie I liceum / Bernardyna Banaś // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 23.

 10. Wejść w rolę… : koncepcja wykorzystania dramy w praktyce szkolnej / Ewa Fritzkowska // Język Polski w Liceum. - 2003/2004, nr 1, s. 42-48. [Dotyczy „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego]

 

Biblioteka posiada w zbiorach czasopismo „Drama” zawierające m.in. scenariusze lekcji z wykorzystaniem dramy:

Drama [czasopismo] : poradnik dla nauczycieli i wychowawców (Dostępne roczniki: 1995-1999).

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.