PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Biblioterapia

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze

Książki za lata 1999-2016

 1. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006, Sygnatura: 36 749
 2. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett. – Wyd. 2. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, Sygnatura: 36 750
 3. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2012, Sygnatura: 37 452
 4. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015, Sygnatura: 37 793     
 5. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. – Wyd. 2 popr. – Poznań : Media Rodzina, cop. 1999, Sygnatura: 34 545 ; 36 084
 6. Bajki terapeutyczne dla dzieci. Cz. 2 / Maria Molicka. – Poznań : Media Rodzina, cop. 2003, Sygnatura: 35 526 ; 36 085
 7. Bajki terapeutyczne na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro : poradnik terapeutyczny pozytywnego myślenia, działania i odczuwania / Barbara Stańczuk. – Kalisz : Wydawnictwo Martel, 2015, Sygnatura: 37 794
 8. Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / [aut. bajek] Krzysztof Ibisz [i in.]. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 2009, Sygnatura: 36 952 ; 37 172 ; 37 173
 9. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. – Poznań : Media Rodzina, cop. 2002, Sygnatura: 35 527 ; 35 742
 10. Bezpieczna bajka / Roksana Jędrzejewska-Wróbel [i in.]. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 2011, Sygnatura: 37 174 ; 37 175
 11. Biblioterapeutyczne walory ogrodów literackich / Irena Borecka // W: Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 69-84, Sygnatura: 36 797/C
 12. Biblioterapia / Ewelina J. Konieczna // W: Arteterapia w teorii i praktyce / Ewelina J. Konieczna. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 110-137, Sygnatura: 35 965/C
 13. Biblioterapia. Odmiana arteterapii czy forma doradztwa? / Wita Szulc // W: Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. – Warszawa : Difin, 2015. – S. 152-165, Sygnatura: 36 826/C
 14. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowaczych / Tomasz Kruszewski. – Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2006, Sygnatura: 36 002/C
 15. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012, Sygnatura: 37 687
 16. Cele i zadania biblioterapii / Irena Borecka // W: Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 28-35, Sygnatura: 36 797/C
 17. Dziecko a rozwód : bajki dla dzieci rozwodzących się rodziców / redakcja naukowa Agnieszka Lewicka-Zelent, Katarzyna Korona. – Warszawa : Difin, 2015, Sygnatura: 37 554
 18. Magiczny świat baśni i bajek : metafory i symbole w procesie wspomagania dziecka w rozwoju / Ewa Zawadzka, Anita Rawa-Kochanowska. – Warszawa : Difin, 2015, Sygnatura: 37 572
 19. Moc jest w nas : bajki terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców / pod red. Kamili Zdanowicz-Kucharczyk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016, Sygnatura: 37 813
 20. Poezjoterapia. Słowa między muzyką a obrazem / Wita Szulc // W: Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. – Warszawa : Difin, 2015. – S. 129-151, Sygnatura: 36 826/C
 21. Program biblioterapeutyczny „ W tajemniczych ogrodach” / Irena Borecka // W: Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 85-96, Sygnatura: 36 797/C
 22. Rola bajek w procesie wspierania rozwoju i terapii dzieci / Agnieszka Lasota, Edyta Klimowska-Bobula // W: Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / redakcja naukowa Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. – S. 74-93, Sygnatura: 37 840/C
 23. Współczesne koncepcje terapeutycznej funkcji książki i literatury / Irena Borecka // W: Magia ogrodów czyli o terapeutycznej funkcji ogrodów / Irena Borecka. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 18-27, Sygnatura: 36 797/C

Artykuły z czasopism za lata 2000-2017

 1. Ach, te emocje! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 3, s. 29

 2. Bajka jako forma wsparcia dziecka w żałobie / Edyta Sielicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 8, s. 18-23.

 3. Bajka jako metoda redukcji lęku u dzieci / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 1, s. 40-44.

 4. Bajka lekiem na całe zło / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 4, s. 10-11

 5. Bajka terapeutyczna / Aleksandra Karasowska, Joanna Karasowska // Remedium. – 2012, nr 10, s. 24-25 [Cz. 2 artykułu: „O tygrysku, który nie panował nad swoją siłą”].

 6. Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych / Beata Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 24-28.

 7. Bajka, bajkoterapia, wychowanie… / Marta Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 38-42.

 8. Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc // Życie Szkoły. – 2006, nr 6, s. 5-11.

 9. Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5, s. 12-17.

 10. Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 10-13.

 11. Bajki terapeutyczne / Maria Molicka // Życie Szkoły. – 2004, nr 2, s. 73-76.

 12. Bajki terapeutyczne i ich rola / Kamila Budzyńska // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 8-9.

 13. Bajki terapeutyczne na problemy duże i małe / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 6, s. 28-29

 14. Bajkoterapeutyczna przygoda Mai / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 9, s. 28-29.

 15. Bajkoterapeutyczna przygoda Mai. Cz. 2 / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 10, s. 28-29.

 16. Bajkoterapia – jak napisać opowieść terapeutyczną / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2015, nr 9, s. 26-27.

 17. Bajkoterapia – skuteczna pomoc w łagodzeniu dziecięcych lęków / Joanna Srebnicka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 6, s. 49-51

 18. Bajkoterapia dla dziecka nadpobudliwego / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 2, s. 27-28

 19. Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 1 / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 3, s. 28-29

 20. Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 2 / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 4, s. 28-29

 21. Bajkoterapia dla dziecka nieśmiałego. Cz. 3 / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 5, s. 28-29

 22. Bajkoterapia dziecka przedszkolnego – praca z lękiem / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 12, s. 28-29

 23. Bajkoterapia dziecka przedszkolnego / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 11, s. 30-31

 24. Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym / Kamila Jakubczyk // Nauczyciel i Szkoła. – 2013, nr 1, s. 249-258.

 25. Bajkoterapia – olbrzymia moc słów zaklęta w bajkach / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2015, nr 5, s. 22-25.

 26. Bajkoterapia w placówkach opiekuńczo-wychowawczych / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2015, nr 11, s. 28-29.

 27. Bajkoterapia w pracy wychowawczej bibliotekarza / Agnieszka Chamera-Nowak, Lidia Ippoldt // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 11, s. 4-8.

 28. Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 5-6.

 29. Bajkoterapia w zajęciach grupowych / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2015, nr 10, s. 28-29.

 30. Bajkoterapia. Cz. 1 / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2015, nr 6, s. 24-25.

 31. Bajkoterapia. Cz. 2 / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2015, nr 7-8, s. 56-57.

 32. Baśnie jako element poradnictwa dla najmłodszych / Barbara Skałbania // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 3, s. 27-32.

 33. Baśniowa terapia / Maria Molicka // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 63-71.

 34. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1 / Maria Molicka // Remedium. – 2005, nr 2, s. 10-11.

 35. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 / Maria Molicka // Remedium. – 2005, nr 4, s. 8-9.

 36. Baśń zwykła – niezwykła / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 7-8, s. 62-63.

 37. Biblioterapia – idee i praktyka / Tomasz Maciej Kruszewski // Bibliotekarz. – 2000, nr 3, s. 16-19.

 38. Biblioterapia – terapia i wychowanie przez czytanie / Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 8-10.

 39. Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2017, nr 1, s. 13-14

 40. Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 29-38.

 41. Biblioterapia jako jedna z metod kształtowania osobowości dziecka z upośledzeniem umysłowym na lekcjach języka polskiego / Maria Niedźwiecka // Szkoła Specjalna. – 2000, nr 4, s. 211-214.

 42. Biblioterapia jako metoda w pedagogice / Ewa Dunin-Wilczyńska // Polonistyka. – 2016, nr 3, s. 28-[31].

 43. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 3-4, s. 26-33.

 44. Biblioterapia może pomóc : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Ewa Sachalińska // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 27

 45. Biblioterapia pedagogiczna / Ewelina Justyna Konieczna // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2003, nr 1, s. 30-33.

 46. Biblioterapia w podmiotowym podejściu do osób niepełnosprawnych / Agnieszka Andrzejewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 29-31.

 47. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 36-37.

 48. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 2, s. 23-26.

 49. Biblioterapia w procesie dydaktyczno-wychowawczym i terapii pedagogicznej : zestawienie bibliograficzne w wyborze / oprac. Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2015, nr 6, s. 56-62

 50. Biblioterapia w procesie kształtowania kompetencji społecznych w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii // Katarzyna M. Stanek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 4, s. 17-26

 51. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 35-47.

 52. Biblioterapia wśród młodzieży : zestawienie bibliograficzne / Joanna Naruszewicz // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 1, s. 42-44

 53. Co by było, gdyby morze przestało szumieć? : o istocie człowieczeństwa i poczuciu własnej wartości / Elżbieta Bukowiec // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 10.

 54. Co mam ci szepnąć, byś zakwitł? – przez bajkę do potrzeb dziecka / Marta Mytko // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 12-14.

 55. Co wpłacę na Bankowe Konto Emocji? : scenariusz o tym, co warto gromadzić / Marta Chrabąszcz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 6.

 56. Czytaj. Zobacz więcej! : wykorzystanie biblioterapii w edukacji i terapii uczniów / Wanda Matras-Mastalerz // Hejnał Oświatowy. – 2016, nr 2, s. 5-7.

 57. Dać szansę mocy książki : rozmowa o biblioterapii / Genowefa Surniak ; rozm. Wanda Matras-Mastalerz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 3-5.

 58. Edukacja czytelnicza a biblioterapia / Aneta Błaszczyk-Smolec // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 4-5.

 59. Elmer – akceptacja inności / Joanna Szymczak Ryczel // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 8.

 60. „Emocjonalny zawrót głowy” : zajęcia z elementami biblioterapii / Ewa Bońdos // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 18-19.

 61. Franklin i zazdrość : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii dla dzieci w wieku 6-9 lat / Anna Walska // Poradnik Bibliotekarza. – 2016, nr 6, s. 37-38.

 62. Gdybym był bogaty : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, s. 19.

 63. Gdybym miał marzenia : dlaczego zawsze warto marzyć / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 16.

 64. Igła do cerowania, czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 14-15.

 65. Inny nie znaczy gorszy – tolerancja i akceptacja odmienności w codziennym życiu / Agata Krajewska // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 10.

 66. Innych przybywa… Rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 7-8, s. 51-56.

 67. Ja po prostu mam cel! : o tym, dlaczego warto dążyć do celu / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 17-18.

 68. Jak „jeża” pozbawić kolców? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bulik [i in.] // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 2, s. 10.

 69. Jak nie zgubić marzeń wśród rzeczy ważnych i pożytecznych : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o wartościach ludycznych i empatii / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 3-4.

 70. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 9-10.

 71. Książka i Róża : kreatywne warsztaty literackie z elementami biblioterapii realizowane w Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 6, s. 36-40.

 72. „Książka leczy” – biblioterapeutyczne działanie książki / Agnieszka Zych, Renata Tuk // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 25-26.

 73. Książka to drogowskaz na krętych ścieżkach życia, czyli parę słów o biblioterapii / Alicja Leśniak // Poradnik Bibliotekarza. – 2003, nr 6, s. 10-11.

 74. Książka-zabawka w biblioterapii / Aldona Klein // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 27-28.

 75. Księżniczka na ziarenku grochu, czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 14.

 76. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga // Życie Szkoły. – 2007, nr 10, s. 22-27.

 77. Literatura jako przestrzeń do dialogu z uczniem / Wanda Matras-Mastalerz // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 2.

 78. Logopedyczna bajka terapeutyczna: dobra praktyka – dobra mowa, dobre emocje / Dorota Bełtkiewicz // Hejnał Oświatowy. – 2017, nr 1, s. 11-13.

 79. Maski czyli próba poznania samego siebie / Grażyna Anna Sabiłło // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 14.

 80. „Mądrość mieszka w nas, musimy tylko z nią rozmawiać” : czym jest mądrość w życiu człowieka? / Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 6-7.

 81. Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2011/2012, nr 2, s. 7-19.

 82. Mieć czy być? : scenariusz zajęć biblioterapeuytycznych / Monika Lach // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 4, s. 16-17.

 83. Młody książę: Ja i moja planeta : o realizacji życiowych celów / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 12

 84. Młody książę: Ja i mój kwiat : przyjaźń i miłość – co to takiego? / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 13.

 85. „Moje atuty: odkrywam i wykorzystuję!” : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 5.

 86. Moje miejsce na ziemi : o ważnych decyzjach życiowych / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 15.

 87. Największy dar… przyjaźń : o trudnej sztuce nawiązywania relacji / Anna Walska // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 11.

 88. Nie wierzmy plotce : scenariusz o sile słów / Urszula Zybura-Zadworna // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 14-15.

 89. Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 7-8.

 90. Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum / Anna Jaroszewska i in. // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 10, s. 17-18.

 91. O bajkoterapii / Joanna Wnęk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 54-58.

 92. O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 21-29.

 93. O tygrysku, który nie panował nad swoją siłą / Joanna Karasowska, Aleksandra Karasowska // Remedium. – 2012, nr 9, s. 24-25.

 94. O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej / Marcin Wlazło // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 1-2, s. 24-28.

 95. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2011/2012, nr 2, s. 102-109.

 96. Po co komu plotka? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jadwiga Oleszek // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 4, s. 8.

 97. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 6, s. 11.

 98. Poezjoterapia wzbogaca duchowo / Sławomir M. Krzyśka // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 66-69.

 99. „Poznajmy się bliżej” : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych w oparciu o opowiadanie „Potworek” Marty Tomaszewskiej / Joanna Polaszczyk // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 2, s. 42-44.

 100. Program biblioterapeutyczny – oswajanie starszaków / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 1, s.34-36.

 101. Program biblioterapeutyczny – oswajanie starszaków. Cz. 2 / Agata Widzowska-Pasiak // Poradnik Bibliotekarza. – 2009, nr 2, s. 35-38.

 102. „Przyjaciele: są mimo wszystko!” : scenariusz zajęć z elementami bajkoterapii / Dorota Bełtkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 9.

 103. Radości i smutki bycia mamą : o prawach do swoich potrzeb / Beata Basiura, Teresa Misztal // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 11.

 104. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole – refleksje przed i pozajęciowe / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 6, s. 40-41.

 105. Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 7.

 106. Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 12, s. 6-7.

 107. „Siedmiu wspaniałych” – dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2015, nr 6, s. 41-43.

 108. Spotkanie z samym sobą to też spotkanie z innością / Jolanta Molenda-Bieniecka // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 15-16.

 109. Strefa Miau! : akceptujemy różnorodność / Grażyna Anna Sabiłło // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 8-9.

 110. Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcania młodzieży do czytania : scenariusz zajęć terapeutycznych dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 3, s. 23.

 111. „Sz(ż)ycie na miarę” : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii o życiowej mądrości i wartości niematerialnych / Roksana Kociołek // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 12.

 112. Świat należy do mnie : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jadwiga Oleszek // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 2, s. 17.

 113. Teksty o charakterze bajkoterapeutycznym / Maria Kożuchowska // Remedium. – 2016, nr 1, s. 28-29.

 114. Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir M. Krzyśka // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 61-65.

 115. Terapeutyczny charakter materiałów czytelniczych / Tomasz Kruszewski // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2000, nr 1, s. 45-47.

 116. Terapeutyczny potencjał literatury : wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży / Anna Walska // Hejnał Oświatowy. – 2016, nr 2, s. 8-10.

 117. „Tu mogę czytać świat…” : Niebiańska Biblioteka / Elżbieta Bukowiec // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 13.

 118. Tupcio Chrupcio. Ja się nie boję! – zajęcia terapii czytelniczej / Agnieszka Pejkowska / Poradnik Bibliotekarza. – 2014, nr 3, s. 34-36.

 119. Tylko jeden drink… : dlaczego warto być odpowiedzialnym / Marta Jesionek // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 18-19.

 120. W poszukiwaniu mądrości życia : podróże do Krainy Bajkozofii : program warsztatów dla młodzieży z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. – 2016, nr 11, s. 32-40.

 121. Warsztaty poezjoterapii w praktyce / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 11, s. 14-16.

 122. Warsztaty z biblioterapii / Joanna Grabczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2013, nr 3, s. 38-42.

 123. Warto mieć przyjaciela : konspekt zajęć czytelniczych z elementami bajkoterapii / Iwona Lelonek // Biblioteka w Szkole. – 2015, nr 9, s. 12-13.

 124. Wszystkie barwy czarnej farby : scenariusz zajęć / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 6, s. 22-24.

 125. „Z Franklinem pod namiot” – zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii / Tomasz Kruszewski, Justyna Pałka // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 6, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 1-4.

 126. Z książką na dobre i na złe : scenariusze spotkań biblioterapeutycznych / Monika Buczek // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 6, s. 18-21

 127. Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 16-17.

 128. Życie ponad wszystko : o sensie życia z chorobą / Paulina Knapik, Izabela Ronkiewicz-Brągiel // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 10, dod. „Biblioterapia w Szkole”, s. 17.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.