PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Autyzm i zespół Aspergera

Zestawienie książek i artykułów z czasopism w wyborze

Książki w wyborze za lata 1984-2017

 1. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001, sygnatura: 34 924/C

 2. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, sygnatura: 37 870

 3. Autyzm a wczesna interwencja : rzeczowe pytania, życiowe odpowiedzi / James Ball. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 735

 4. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Kraków : „Impuls”, 2000, sygnatura: 34 975/C

 5. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 2005, sygnatura: 35 741

 6. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015, sygnatura: 37 734

 7. Autyzm u dzieci : diagnoza, klasyfikacja, etiologia / Ewa Pisula. – Wyd. 1, dodr. 1. – Warszawa : Wydawnictw Naukowe PWN, 2001, sygnatura: 35 102

 8. Autyzm wczesnodziecięcy : diagnoza, przebieg, leczenie / Hanna Jaklewicz. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne „Marabut”, 1994, sygnatura: 32 623

 9. Byłam dzieckiem autystycznym / Temple Grandin [oraz] Margaret M. Scariano. – Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygnatura: 33  431

 10. Codzienność dziecka z zespołem Aspergera : okiem rodzica i terapeuty / Agnieszka Borkowska, Beata Grotowska. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012, sygnatura: 37 021

 11. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych / zebr. i zred. przez zespół: Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ; Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994, sygnatura: 32 816

 12. Diagnoza zespołu Aspergera / Marta Korendo // W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. nauk. Joanny Skibskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 241-251, sygnatura: 37 978/C

 13. Dominujące wartości i konflikty wewnętrzne rodziców dzieci autystycznych / Marta Khymko, Hanna Liberska // W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju / red. Hanna Liberska. – Warszawa : Difin, 2011. – 175-196, sygnatura: 37 064/C

 14. Dotrzeć do dziecka z autyzmem : metoda Floortime : jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder. – Kraków : Wydawnictwo UJ, cop. 2014, sygnatura: 37 690; 37 550/C

 15. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff. – Warszawa : Wydawnictwo K. E. Liber, 2007, sygnatura: 36 929

 16. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : trudne ścieżki rozwoju / red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012, sygnatura: 36 930/C

 17. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. – Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1984, sygnatura: 26 848

 18. Dziecko autystyczne : dziennik terapeuty / Magdalena Grodzka. – Wyd. 3, 4 dodr. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygnatura: 37 802

 19. Dziecko autystyczne : prawdziwa opowieść o Maciusiu / Beata Zawiślak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012, sygnatura: 37 070

 20. Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygnatura: 33 232

 21. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. – Kraków : „Impuls’, 2000, sygnatura: 35 047

 22. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016, sygnatura: 37 777

 23. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygnatura: 37 221

 24. Dziecko z autyzmem : wyzwalanie potencjału rozwojowego / Hanna Olechnowicz, Robert Wiktorowicz. – Wyd. 1, 2 dodr.. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, sygnatura: 37 803

 25. Dziecko z autyzmem / Barbara Winczura // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 349-373, sygnatura: 37 408/C

 26. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010, sygnatura: 37 915

 27. Dziecko z zespołem Aspergera / Ewa Pisula // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 375-387, sygnatura: 37 408/C

 28. Dziecko z zespołem Aspergera / Magdalena Charbicka. – Warszawa : Difin, 2015, sygnatura: 37 739

 29. Funkcjonowanie emocjonalne dzieci ze spektrum autyzmu / Agnieszka Słopień, Aneta Wojciechowska // W: Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 237-249, sygnatura: 37 981

 30. Funkcjonowanie poznawcze wysokofunkcjonujących osób z autyzmem dziecięcym i zespołem Aspergera / Monika Zielińska, Aneta Bagińska, Beata Kubiak // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. 271-275, sygnatura: 36 511/C

 31. Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych / Barbara Winczura // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – S. 285-298, sygnatura: 36 331/C

 32. Jak pracować z dzieckiem z zespołem Aspergera w domu i szkole : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chromik-Kovačs, Izabela Banaszczyk. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017, sygnatura: 37 985

 33. „Mali profesorowie” czy inteligentni autyści? : wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Julita Urbaniuk // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. – 399-428, sygnatura: 36 610/C

 34. Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygnatura: 36 415; 36 533/C

 35. Mam dziecko z zespołem Aspergera : ) : poradnik dla rodziców / Grzegorz Całek, Halina Łuszczak, Halina Jankowska. – Warszawa : Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera, 2014, sygnatura: 37 653

 36. Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwykłych umysłów / Temple Grandin [oraz] Richard Panek. – Wyd. 2. – Kraków : Copernicus Center Press, 2016, sygnatura: 38 008, sygnatura: 38 008

 37. Muzykoterapia w pracy z dzieckiem z autyzmem / Wojciech Strzelecki, Mirosława Cylkowska-Nowak // W: Muzykoterapia : między wglądem a inkluzją / red. nauk. Mirosława Cylkowska-Nowak, Wojciech Strzelecki. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017. – S. 285-307, sygnatura: 38 029/C

 38. Niezwyczajni ludzie : nowe spojrzenie na autyzm / Barry M. Prizant, Tom Fields-Meyer. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017, sygnatura: 37 896

 39. Postawy rodziców dziecka autystycznego / Bożena Petrykowska, Monika Zielińska // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. 129-133, sygnatura: 36 511/C

 40. Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela / Alicja Tanajewska, Renata Naprawa, Jadwiga Stawska. – Warszawa : Difin, 2014. – S. 53-58 : Autyzm dziecięcy, sygnatura: 37 636; 37 637

 41. Praca z uczniem z zespołem Aspergera / Tomasz Pyzik // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 39-43, sygnatura: 37 827/C

 42. Problemy w komunikacji dzieci z zespołem Aspergera / Danuta Krzyżyk // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013. – S. 22-30, sygnatura: 37 827/C

 43. Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygnatura: 37 337

 44. Rozwój emocji i przywiązania dzieci ze spektrum autyzmu w kontaktach z bliskimi / Barbara Winczura // W: Emocje dzieci i młodzieży z trudnościami w rozwoju i zachowaniu / red. nauk. Barbara Winczura. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 251-268, sygnatura: 37 981

 45. Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Jenny Thompson. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. – S. 79-94 : Zaburzenia ze spektrum autyzmu, sygnatura: 37 264; 37 828

 46. Specjalne potrzeby edukacyjne / Agnieszka Olechowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – S. 280-292 : Autyzm, sygnatura: 37 877

 47. Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 55-92 : Specyfika pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, sygnatura: 37 992

 48. [Sto jeden] 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 869

 49. Techniki nauczania dla rodziców i profesjonalistów / Eric Schopler, Robert Jay Reichler, Margaret Lansing, – Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1995, sygnatura: 33 437

 50. Terapia behawioralna dzieci z autyzmem : terapia, badania i praktyka stosowanej analizy zachowania / Monika Suchowierska, Paweł Ostaszewski, Przemysław Bąbel. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012, sygnatura: 37 522

 51. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, sygnatura: 37 474

 52. W poszukiwaniu dróg wsparcia i terapii – na przykładzie rodziny z dzieckiem autystycznym / Jacek J. Błeszyński // W: Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym – możliwości i ograniczenia rozwoju / red. Hanna Liberska. – Warszawa : Difin, 2011. – 151-174, sygnatura: 37 064/C

 53. Wczesne objawy autyzmu / Marta Korendo, Katarzyna Sedivy // W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. nauk. Joanny Skibskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 231-239, sygnatura: 37 978/C

 54. Zaburzenia z autystycznego spektrum / Beata Urbanek // W: O co pytają rodzice dzieci z niepełnosprawnością? / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo, Hanna Kubiak. – 2010 : Difin, 2010. – S. 13-29

 55. Zespół Aspergera : jak z nim żyć, jak pomagać, jak prowadzić terapię / Christine Preissmann. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015, sygnatura: 37 533/C

 56. Zespół Aspergera : kompletny przewodnik / Tony Attwood. – Wyd. 2. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015, sygnatura: 37 853

 57. Zespół Aspergera : zrozumieć, aby pomóc / Agnieszka Kozdroń. – Warszawa : Difin, 2015, sygnatura: 37 646

Artykuły z czasopism w wyborze za lata 2010-2017

 1. Autyzm – problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 16-20

 2. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. – 2011, nr 5, s. 6-7

 3. Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 134-140

 4. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. – 2010, nr 2, s. 24-25

 5. Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem / Anna Bąk-Średnicka // Języki Obce w Szkole. – 2011, nr 4, s. 75-80

 6. Ćwiczenia dla dzieci autystycznych cd. [Cz. 4] / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. – 2017, nr 2, s. 10-12

 7. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne. Cz. 1 / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. – 2016, nr 6, s. 18-19

 8. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi – różne techniki terapeutyczne. Cz. 3 / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. – 2016, nr 9, s. 14-15

 9. Ćwiczenia z dziećmi autystycznymi. Cz. 2 / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. – 2016, nr 7-8, s. 30-31

 10. Doświadczenia rodzeństwa osób autystycznych / Iwona Połeć // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 8, s. 40-47

 11. Drama w pracy z dziećmi z zespołem Aspergera / Tomasz Ciećwierz // Remedium. – 2013, nr 11, s. 20-21

 12. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 23-27

 13. Dziecko autystyczne w szkole a praca asystenta osoby niepełnosprawnej – studium przypadku / Magda Lejzerowicz, Magdalena Gągolewska // Wychowanie na co Dzień. – 2016, nr 1, s. 22-29

 14. Dziecko z zespołem Aspergera w rzeczywistości społecznej i edukacyjnej / Małgorzata Kowalczyk // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 2, s. 37-46

 15. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 1/2, s. 72-76

 16. Jakość życia osób dorosłych autystycznych – teoria i praktyka / Jadwiga Kamińska-Reyman // Nauczyciel i Szkoła. – 2013, nr 2, s. 199-211

 17. Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk // Nowa Szkoła. – 2012, nr 2, s. 19-28

 18. Nieproste życie z Aspergerem. Cz. 1 / Joanna Święcicka // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, 92-97

 19. Ocena umiejętności z zakresu motoryki małej w grupie dzieci z zespołem Aspergera w wieku 5-7 lat / Izabela Hyjek, Anna Kloze, Aleksandra Buchholz, Jolanta Stępowska // Szkoła Specjalna. – 2017, nr 3, s. 210-221

 20. Podróż w głąb autyzmu / Natalia Gumińska // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 11, s. 60-63

 21. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem – etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 4, s. 258-266

 22. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. – 2010, nr 5, s. 6-7

 23. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska // Remedium. – 2010, nr 3, s. 6-7

 24. Rozwój komunikacji językowej u dzieci z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska, Ewa Gacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 10, s. 3-12

 25. Uczeń autystyczny na lekcjach języka polskiego / Patrycja Woźniak // Wychowawca. – 2014, nr 1, s. 26-27

 26. Uczeń z zespołem Aspergera / Magdalena Alenowicz // Życie Szkoły. – 2015, nr 3, s. 22-27

 27. Uczeń z zespołem Aspergera w klasie / Agnieszka Łucjanek // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 7, s. 54-56

 28. Uczeń z zespołem Aspergera w szkole / Agnieszka Łucjanek // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 6, s. 56-58

 29. Uczeń ze „szczyptą autyzmu” / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły. – 2017, nr 2, s. 2-5

 30. W strachu przed światem – o uczniu z zespołem Aspergera / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 8, s. 36-39

 31. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 10, s. 42-45

 32. Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem – funkcjonalna ocena rozwoju / Magdalena Wójcik. – Szkoła Specjalna. – 2017, nr 2, s. 104-115

 33. Włączanie uczniów z zespołem Aspergera w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych – rzeczywistość i nowe rozwiązania / Anna Bombińska-Domżał // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 5, s. 15-17

 34. Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 3, s. 32-37

 35. Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa – kontrowersje i trudności diagnostyczne / Paulina Gołaska // Remedium. – 2012, nr 11, s. 24-25

 36. Zaburzenia autystyczne u dziecka wyzwaniem w pracy nauczyciela / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska-Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 1, s. 62-68

 37. Zaburzenia ze spektrum autyzmu : przegląd teorii / Paulina Gołaska // Remedium. – 2011, nr 10, s. 6-7

 38. Zajęcia muzykoterapeutyczne dla dzieci z autyzmem / Iwona Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 21-22

 39. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem – z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska // Szkoła Specjalna. – 2010, nr 5, s. 375-379

 40. Zespół Aspergera – zaburzenie, diagnoza, terapia // Radosław Mysior // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 7, s. 54-57

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.