PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Cyberzagrożenia

Cyberprzemoc, agresja elektroniczna, cyberbuylling. Uzależnienie od Internetu. Mowa nienawiści, hejt. Fonoholizm.

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2003-2020 sporządzone na podstawie zbiorów dostępnych w bibliotece (marzec 2020)

 

Książki

 1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. Sygnatura: 36 915/C

 2. Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / red. nauk. Marek Górka. - Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura: 38 110.

 3. Cyberprzemoc (cyberbullying) wśród młodzieży jako zachowanie ryzykowne / Barbara Jankowiak // W: Zanurzeni w mediach : konteksty edukacji medialnej / red. nauk. Natalia Walter. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2016. - S. [89]-100. Sygnatura: 37 868

 4. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009. Sygnatura: 36 654/C

 5. Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania / Paweł Izdebski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019. Sygnatura: 38 294

 6. Gry wideo – co powinni wiedzieć rodzice, nauczyciele i pedagodzy? / Agnieszka E. Taper // W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra, 2018. - S. [47]-73. Sygnatura: 38 197

 7. Telephone zombie : zjawisko fonoholizmu wśród uczniów jako nowa forma cyberzaburzeń / Dariusz Sarzała, Mariusz Z. Jędrzejko // W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra, 2018. - S. [75]-101. Sygnatura: 38 197

 8. Cyberbullying wśród dzieci i młodzieży : zjawisko, uwarunkowania, delegacje profilaktyczne / Izabela Kochan, Mariusz Z. Jędrzejko // W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra, 2018. - S. [103]-120. Sygnatura: 38 197

 9. Czas wolny przed ekranem telewizora / Aneta Jegier // W: Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2016. - S. [108]-128. Sygnatura: 37 689, 37 796

 10. Nie ma rzeczy doskonałych, czyli o korzystaniu z komputera w czasie wolnym / Aneta Jegier // W: Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2016. - S. [129]-138. Sygnatura: 37 689, 37 796

 11. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Andrzejewska Anna. - Warszawa : Difin, 2014. Sygnatura: 37 692, 37 624.

 12. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2014. Sygnatura: 37 585, 37 634.

 13. Kultura, edukacja, technologia kształcenia : konteksty nowomedialne / red. nauk. Wojciech Skrzydlewski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2017. Sygnatura: 38 119

 14. Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. Sygnatura: 38 330.

 15. Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : Difin, 2014. Sygnatura: 37 415.

 16. Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2013. Sygnatura: 37 247/C

 17. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura: 36 999/C

 18. Patologia na piedestale : próba oceny zjawiska patostreamu, jego źródeł i wpływu na rozwój dzieci i młodzieży / Paweł Siedlanowski // W: Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / red. nauk. Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej – Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra, 2018. - S. [121]-136. Sygnatura: 38 197

 

Artykuły z czasopism

 CYBERZAGROŻENIA: Cyberprzemoc, agresja elektroniczna, cyberbuylling. Uzależnienie od Internetu.

 1. Agresja elektroniczna / Joanna Jaworska // Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 26-27.

 2. Agresja elektroniczna : program zajęć dla uczniów / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 10, s. 29-34.

 3. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski. - Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27.

 4. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski. - Remedium. - 2008, nr 10, s. 28-29.

 5. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 / Jacek Pyżalski. - Remedium. - 2009, nr 10, s. 10-12.

 6. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 / Jacek Pyżalski. - Remedium. - 2010, nr 7-8, s. 6-7.

 7. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. [31]-51.

 8. Bezpieczeństwo dzieci w sieci / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. - 2015, nr 2, s. 10-11.

 9. Cyberprzemoc / Anna Potocka // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 24-25.
 10. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // Remedium. - 2008, nr 2, s. 4-5.
 11. Cyberprzemoc – częstość występowania, świadomość zagrożenia, możliwości ochrony / Sandra Kryska // Nauczyciel i Szkoła. - 2014, nr 1, s. [151]-161.

 12. Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza / Anna Maria Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 46, 48-49.
 13. Cyberprzemoc w gimnazjum / Krzysztof Nowakowski, Natalia Kroker, Beata Świątek-Brzezińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 46-50.

 14. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1-2, s. [12]-19.

 15. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 47.

 16. Cyberprzemoc wśród małoletnich internautów: świadomość, występowanie i zapobieganie / Mateusz Grajek [i in.] // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. [201]-211.

 17. Cyberprzemoc wśród młodzieży : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Małgorzata Fedorowicz-Nalaskowska // Nowa Szkoła. - 2014, nr 3, s. 60-62.

 18. Cyberprzemoc – zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2010, nr 7-8, s. 12-15.
 19. Cyberprzestrzeń kreatorem zachowań seksualnych młodzieży / Anna Andrzejewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 3, s. 3-11.

 20. Cyberprzestrzeń – nowa arena przemocy rówieśniczej? / Julia Barlińska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. [53]-66.

 21. Cyberzagrożenia / Katarzyna Padło // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 18-19.

 22. Cyberzagrożenia dla dzieci i młodzieży / Sylwia Polcyn // Remedium. - 2017, nr 9, s. 28-29.

 23. Cyberzagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży – podszeptywacze używek i podszeptywacze śmierci / Mirosław Kowalski [i in.] // Wychowanie na co Dzień. - 2018, nr 5-6, s. 10-14.

 24. Dziecko a przemoc w mediach / Agata Baran // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 18-19.

 25. Edukacyjny i społeczny wymiar cyberzagrożeń / Józef Bednarek, Anna Andrzejewska // Hejnał Oświatowy. - 2016, nr 10, s. 20-26.

 26. Gry komputerowe i siecioholizm / Karolina Karbownik // Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 16-17.

 27. Jak przeciwdziałać cyberbullyingowi / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 78-80.

 28. Jak rozpoznać uzależnienie od Internetu? / Małgorzata Gogolewska-Tośka // Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 18-19.

 29. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 51-55.

 30. Media i przemoc : wybrane strategie profilaktyki edukacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu (skutkom prezentacji) przemocy w mediach / Agnieszka Ogonowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 2, s. [67]-86.

 31. Mindfulness – trening uważności dzieci i młodzieży w profilaktyce cyberprzemocy / Anna Gregorek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 1, s. 30-38.

 32. Mroczne zakamarki Youtube’a – patostreaming / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2018, nr 6. s. 2-4.

 33. Nowe zagrożenia – nowe uzależnienia : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 23.

 34. O zagrożeniach w sieci / Natalia Kroker // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 33-37.

 35. Patologie i zagrożenia wirtualnego świata – wybrane aspekty / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 21-26.

 36. Patotreści w Internecie : wyniki i wnioski z badań / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2019, nr 9, s. 25-27.

 37. Portale społecznościowe w naszym życiu / Magdalena Goetz // Polonistyka. - 2016, nr 4, s. 26-29.

 38. Procedura reagowania na cyberbullying / Anna Borkowska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 74-77.

 39. Profilaktyka cyberzagrożeń – przegląd i ocena propozycji / Mirosław Kowalski, Sławomir Kania // Wychowanie na co Dzień. - 2018, nr 4, s. 14-18.

 40. Profilaktyka uzależnienia od Internetu / Agnieszka Balon, Danuta Żwirowska // Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 11-13.

 41. Przemoc rówieśnicza w sieci / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 54-57.

 42. Psychologiczne uwarunkowania, konsekwencje i przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy / Marcin Szulc // Wychowanie na co Dzień. - 2018, nr 5-6, s. 3-9.

 43. Ryzykowne zachowania a nowe media / Kinga Maria Kaczmarek // Remedium. - 2014, nr 7-8, dod. „Remedium na Uzależnienia Behawioralne”, s. 1-3.

 44. Scenariusze zajęć psychoedukacyjnych : (dla uczniów szkół podstawowych) / Karolina Van Laere // Remedium. - 2014, nr 7-8, dod. „Remedium na Uzależnienia Behawioralne”, s. 4-7.

 45. Seksting i grooming / Finka Cyntia Heynemann // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 6, s. 74-77.

 46. Seksting – niebezpieczna strona nowych mediów / Radosław Mysior // Remedium. - 2015, nr 6, s. 6-8.

 47. Seksting : tylko nikomu nie pokazuj moich zdjęć… / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 61-63.

 48. Społeczne konsekwencje cyberprzemocy i deficytów emocjonalnych uczniów / Irena Szewczyk-Kowalewska // Nowa Szkoła. - 2017, nr 5, s. 24-35.

 49. Stalking – gdzie kończy się szacunek, a zaczyna nienawiść / Radosław Mysior // Remedium. - 2013, nr 4, s. 8-10.

 50. Szkodliwość cyberprzemocy w ocenie młodzieży / Krzysztof Nowakowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 44-51.

 51. Wojna w Internecie / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 20-21.

 52. Wybrane aspekty prawne cyberprzemocy / Olga Trocha // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 82-[85].

 53. Wybrane zagrożenia internetowe – jak reagować i zapobiegać? / Anna Kwaśnik // Hejnał Oświatowy. - 2019, nr 4, s. 22-24.

 54. Wyzwania dla edukacji medialnej w kontekście destrukcyjnego fenomenu patostreamerów // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 10, s. 3-10.

 55. Zagrożenia cyberprzestrzeni dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną / Sebastian Zieliński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 1, s. 54-62.

 56. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni / Sylwester Bębas // Hejnał Oświatowy. - 2017, nr 11, s. 12-17.

 

CYBERZAGROŻENIA: Mowa nienawiści, hejt

 1. Czy dzieci wiedzą, czym jest hejt? / Tadeusz Peter // Nowa Szkoła. - 2015, nr 4, s. 61-62.

 2. „Dodaj znajomego” - nie hejtuj! / oprac. red. // Remedium. - 2015, nr 2, s. 26-27.

 3. „Słowa wiele znaczą” : walka z hejtem w gimnazjum / Marzena Tyl // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 5, s. 27-30.

 4. Fabryki hejterów / Tomasz Kozłowski // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 70-72.

 5. Flaming : „wojna” na słowa / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35.

 6. Flaming i trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. [67]-80.

 7. Hejterzy / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 9, s. 27-33.

 8. Hejting jako niechlubny trend w komunikacji rówieśniczej / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 60-62.

 9. Internetowy hejt po obu stronach monitora : konsekwencje cyberprzemocy / Magdalena Goetz // Świat Problemów. - 2018, nr 9, s. 13-16.

 10. Jak przeciwdziałać nienawiści / Maciej Kępka // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 79-82.

 11. Jak radzić sobie z mową nienawiści? : projekt edukacyjny / Marzena Tyl // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 18-21.

 12. Jakość komunikacji w czasach multimediów / Agnieszka Grzybowska, Katarzyna Hajzer // Polonistyka. - 2016, nr 5, s. 18-[21].

 13. Komunikacja dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej / Stanisław Juszczyk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. [81]-103.

 14. Skąd się bierze mowa nienawiści? / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 74-76, 78.

 15. Stop hejtowi / Agnieszka Łaszczych ; współpr. Renata Łuczyna // Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 1, s. 36-39.

 16. Szkolna walka z wulgaryzmami / Włodzimierz Kaleta. - Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 82-[85].

 

CYBERZAGROŻENIA: telefony komórkowe, fonoholizm, FOMO

 1. Cyberwypalenie : syreni śpiew wśród cyfrowych pokus / Sylwia Galanciak, Marek Siwicki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 2, s. 3-10.

 2. FOMO i fonoholizm / Beata Modrzejewska // Świat Problemów. - 2020, nr 1, s. 30-32.

 3. Fonoholizm – nadużywanie smartfonów : najważniejsze symptomy oraz czynniki ryzyka / Maciej Dębski // Życie Szkoły. - 2018, nr 10, s. 2-6, [8]-9.

 4. Fonoholizm : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 22.

 5. Fonoholizm : w kręgu uzależnienia / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 10, s. 28-33.

 6. Fonoholizm wśród uczniów / Aneta Baranowska // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 20-21.

 7. Jak zapobiegać fonoholizmowi? / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2016, nr 2, s. 22.

 8. Telefon komórkowy – przyjaciel czy wróg ucznia? : scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 44-46.

 9. Telefon komórkowy – towarzysz życia dzieci i młodzieży / Ewa Dziubak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 4, s. 20-29.

 10. W jaki sposób rozwiązywać problem nadużywania smartfonów? / Maciej Dębski // Życie Szkoły. - 2018, nr 12, s. 17-22.

 11. Zagrożenia uzależnieniem od internetu i mediów społecznościowych / Barbara Badora // Świat Problemów. - 2019, nr 11, s. 24-27.

 12. Zagrożenia wynikające z korzystania z telefonów komórkowych / Ewa Guzowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 46-50.

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.