PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00

środa: 8.00-15.00

sobota: nieczynne

Zasady korzystania z Biblioteki podczas pandemii COVID-19

Zabawa i zabawka w rozwoju dziecka

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2015

Książki

 1. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je  wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. – S. 113-131 : Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się. O co trzeba zadbać, aby dzieci bawiły się mądrze i długo sygn. 37 177/C

 2. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009  sygn. 36 426/C,   37 219

 3. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009 sygn. 36 427/C, 37 220

 4. Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej i in. – Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1995  sygn. 33 228

 5. Harmonijny rozwój dziecka / Sally Goddard. – Warszawa : Świat Książki, 2010. – S. 219-279: Pierwsze zabawy  sygn. 36 864 

 6. Mrówcza zabawa : współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka / Ewa Maciejewska-Mroczek. –  Kraków : Universitas, 2012 sygn. 37 237/C

 7. Pedagogika czasu wolnego / Józef Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – S. 41-51: Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy  sygn. 36 327/C

 8. Psychologia dla nauczycieli / David Fontana. – Poznań : Zysk i S-ka, 1998.- S. 54-67: Zabawa  sygn. 34 588/C

 9. Psychologia rozwoju człowieka. T. 1,   Zagadnienia ogólne / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. – S. 155-163: Dawne i współczesne poglądy na zabawę sygn. 35 472

 10. Psychologia rozwoju człowieka. T. 1,   Zagadnienia ogólne / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. – S. 163-175: Ogólna charakterystyka zabawy sygn. 35 472

 11. Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1997  sygn. 34 029/C

 12. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2008. – S. 195-221 : Etapy rozwoju zabawy sygn. 37 392/C, 37 524

 13. Zabawa swobodna. Niedoceniane źródło wiedzy o dziecku / Bożena Grzeszkiewicz // W: Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji / pod red. Ewy Grodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Milczanowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2015. – S. 197-210  sygn. 37 558/C

 14. Zabawa tematyczna istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój małego dziecka / Halina Dmochowska // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Wyd. 2. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. –  S. 159-167 sygn. 36 610/C

 15. Zabawa w dzieciństwie / Danuta Waloszek // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 643-655  sygn. 35 119/VII/C

 16. Zabawa w procesie wychowania / Małgorzata Marcinkowska // W: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. –  S. 67-74  sygn. 34 114, 34 115, 34 116, 34 117

 17. Zabawa w psychoterapii / Heidi Kaduson, Charles Schaeffer. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004  sygn. 35 940/C

 18. Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006   sygn. 36 000/C

 19. Zabawy w role / Agnieszka Olczak // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 656-660 sygn. 35 119/VII/C

Artykuły z czasopism (w układzie chronologicznym):

 1. Czy w szkole jest miejsce na zabawę? / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 10, s. 48-50

 2. Po co ta cała zabawa? : o znaczeniu i roli zabaw w życiu dziecka / Karolina Oleksa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 8, s. 49-51

 3. Renesans gier analogowych / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 10, s. 52-56

 4. Wśród zasad i reguł – o dziecięcych grach i zabawach. Cz.1 / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 4, s. 8-9

 5. Wśród zasad i reguł – o dziecięcych grach i zabawach. Cz.2 / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 5, s. 8-10

 6. „Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka” (A. Kępiński) / Ewa Kubala // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 1, s. 7-8

 7. Jak to dobrze, że zabawki się psują / Marcin Jaroszewski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 2, s. 53-55

 8. Mamo, tato! Zagrajmy w „życie” : renesans gier planszowych / Aleksandra Salwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 1, s. 41-45

 9. Pedagogika zabawy : zestawienie bibliograficzne za lata 1995-2013 / Agata Śliwicka // Nowa Szkoła. – 2014, nr 10, s. 49-54

 10. Praca przedszkolaka, czyli poważnie o zabawie / Karolina Idkowiak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 3, s. 14-19

 11. Straszyciółki Monster High : czym bawią się nasze dzieci / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014,  nr 2, s. 38-42

 12. Chińczyk ze strychu / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 36-37

 13. Co rodzice o zabawie wiedzieć powinni / Sylwia Kustosz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 11, s. 48-52

 14. Genialny wynalazek ewolucji / Michał Zawadzki // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 32-37  [zabawa jako naturalny sposób poszukiwania i odkrywania]

 15. Teoria zabawy. Cz. 1 / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2013, nr 5, s. 32

 16. Teoria zabawy. Cz. 2 / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2013, nr 6, s. 32

 17. Odkrywamy na nowo zabawy tradycyjne / Iwona Pietrucha // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 11, s. 36-37

 18. Organizowanie czasu i przestrzeni kilkulatka / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 3, s. 42-47

 19. Jaka zabawka dla dziecka? / Karolina Appelt, Anna I. Brzezińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 7, s. 45-47

 20. Między zabawą a pracą w przestrzeni życia dziecka / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s. 24-36

 21. Wiek zabawy / Anna Mikler-Chwastek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 10, s. 51-53

 22. Wpływ zabaw podwórkowych na rozwój społeczny dziecka / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 2, s. 38-42

 23. Różne oblicza zabawek / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 7, s. 14-18

 24. Twórcze zabawy dzieci / Marzenna Magda-Adamowicz // Nauczyciel i Szkoła. – 2012, nr 2, s. 13-26

 25. Zabawki edukacyjne, czyli wychowanie z wyobraźnią / Natalia Franczak // Wychowanie w Przedszkolu. –  2012, nr 9, s. 30-31

 26. Spotkania przy planszy / Karolina Pytel, Aleksandra Salwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 11, s. 11-16

 27. O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia / Anna I. Brzezińska i in. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 10, s. 5-13

 28. O zabawce / Anna I. Brzezińska i in. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 11, s. 5-9

 29. Wspólnie można więcej : o możliwości wykorzystania dawnych gier i zabaw dziecięcych w praktyce pedagogicznej / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 9-10, s. 58-61

 30. Bezpieczna zabawka / M.N. / Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 11, s. 52-54

 31. Dziecięce zabawy / Dorota Wieczorek // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 5-7

 32. Dziecko się bawi / Joanna Wolny // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 29-32

 33. Radość zabawy a cechy dziecięcości / Bronisława Dymara // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 22-24

 34. Zabawa dziecka – jaka jest? / Sławomir Matuszewski // Wychowawca. – 2006, nr 4, s. 22-23

 35. Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w poglądach Lwa S. Wygotskiego / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 3, s. 4-7

 36. Dziecko samodzielnym kreatorem świata zabawy / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 3, s. 8-11

 37. Kształcąca i wychowująca funkcja zabawek : zarys problemu / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2005, nr 3-4, s. 160-164

 38. Apedagogiczne zabawy dzieci i młodzieży / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 30-34

 39. Korzyści z zabawy na niby / Anna Rutkowska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 43-47

 40. Rozwój zdolności przez zabawę / Małgorzata Grzegorczyk // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 39-42

 41. Zabawa na niby / Katarzyna Król // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 43-47

 42. Lalka czy samochód? : zabawy najmłodszych / Agnieszka Kraska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004,  nr 8, s. 17-20

 43. Czym jest zabawa? / Justyna Truskolaska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 53-62

 44. Mamo, kup mi nietoperza : rola zabawek w edukacji dziecka / Xenia Modrzejewska-Mrozowska // Życie Szkoły. – 2003, nr 3, s. 160-162

 45. O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego dzieci / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 269-277

 46. Społeczny charakter zabaw dzieci / Bożena Grzeszkiewicz // Wychowanie na co Dzień. –  2003 nr 3, s. 5-8

 47. Zabawa zwiastunem kreatywności / Gabriela Kapica // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 195-201

 48. Rola zabawy w życiu dziecka / Jolanta Wilk // Nowe w Szkole. – 2002, nr 2, s. 9-10

 49. Zabawa główną formą aktywności dziecka przedszkolnego / Krystyna Plaga // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 7-8, s. 15-16

 50. Zabawa z dziećmi w życiu współczesnej rodziny / Urszula Parnicka, Milana Koczkodan // Kultura i Edukacja. – 2001, nr 3-4, s. 85-98

 51. Zabawy i zabawki w ujęciu ontogenetycznym / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10, s. 579-582

 52. Pedagogiczny sens zabawki // Wiesław Sikorski // Życie Szkoły. – 2000, nr 2, s. 76-80

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.