PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Logopedia

Zestawienie bibliograficzne książek w wyborze za lata 1992-2017

 1. Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012, sygnatura: 37 396

 2. Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012, sygnatura: 37 002/C

 3. Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 694

 4. Dziecko z niedokształceniem mowy : diagnoza, analiza, terapia / Urszula Zofia Parol. Wyd. 2 uzup. – Warszawa : Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, 1997, sygnatura: 33 964

 5. Jak pomóc dziecku z wadą wymowy / Ewa Spałek, Celina Piechowicz-Kułakowska. – Kraków : „Impuls”, 1996, sygnatura: 33 841, 33 842

 6. Jak usuwać wady mowy : porady dla nauczycieli i rodziców / Antoni Balejko. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Białystok : [nakł. autora], 1992, sygnatura: 32 111

 7. Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. – Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001, sygnatura: 34 809/C

 8. Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015, sygnatura: 37 704/C

 9. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. – Wyd. 2. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2014, sygnatura: 37 812/C

 10. Logopedia : wybrane zagadnienia z materiałami do ćwiczeń / Elżbieta Minczakiewicz. – Wyd. 2. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1993, sygnatura: 32 610

 11. Logopedia artystyczna / red. nauk. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 811

 12. Logopedyczny zbiór wyrazów / Janina Wójtowiczowa. – Wyd. 2 rozsz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i pedagogiczne, 1993, sygnatura; 33 695, 33 696

 13. Mowa – rozwój – zaburzenia – terapia / Elżbieta Maria Minczakiewicz. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe WSP, 1996, sygnatura:, 33 448, 33 995, 33 996, 33 997/C

 14. Myślę, mówię, opowiadam : materiały do ćwiczeń dla osób z afazją oraz do ogólnej terapii i profilaktyki logopedycznej : książka nie tylko dla terapeutów, ale także dla rodzin osób z afazją / Katarzyna Szłapa, Iwona Tomasik. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2013, sygnatura: 37 239

 15. Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej : metoda krakowska / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Zdzisławy Orłowskiej-Popek, Marty Korendo. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2010, sygnatura: 37 581/C

 16. Oblicza wad wymowy / Ewa Małgorzata Skorek. – Warszawa : „Żak”, 2001, sygnatura: 34 855

 17. Patologia mowy / red. nauk. Zbigniew Tarkowski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017, sygnatura: 37 898/C

 18. Podręczny leksykon logopedyczny / Ulrike Franke. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014, sygnatura: 37 589/C

 19. 100 [Sto] tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. – Wyd. 8. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2015, sygnatura: 37 788

 20. Terapia logopedyczna / Edyta Joanna Lichota. – Warszawa : Difin, 2015, sygnatura: 37 614

 21. Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy : wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej / Grażyna Gunia. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, sygnatura: 36 922

 22. Terapia wad wymowy / Edyta Lichota. – Kraków : „Impuls”, 2005, sygnatura: 35 808

 23. Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 848/C

 24. Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015, sygnatura: 37 849

 25. Wspomaganie płynności mowy dziecka – profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego : program logopedyczny / Dorota Kamińska. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, sygnatura: 37 725

 26. Wybrane problemy logopedyczne / Jadwiga Ewa Nowak. – [Wyd. 3]. – Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993, sygnatura: 33 453

 27. Z logopedią na ty : podręczny słownik logopedyczny / Ewa Małgorzata Skorek. – Kraków : „Impuls”, 2000, sygnatura; 35 052/C

 28. Zaburzenia komunikacji pisemnej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017, sygnatura: 38 001/C

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.