PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Zabawa i zabawka w rozwoju dziecka - polecamy zaktualizowane zestawienie bibliograficzne

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 1997-2022 - materiały dostępne w Bibliotece.

Książki, rozdziały z książek:

 1. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2012. - S. 113-131 : Dziecięca zabawa procesem intensywnego uczenia się. O co trzeba zadbać, aby dzieci bawiły się mądrze i długo. Sygnatura: 37177/c, 37552.
 2. Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009. Sygnatura: 36426/C, 37219.
 3. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara. – Kraków : „Impuls”, 2009. Sygnatura: 36427/C, 37220.
 4. Dziecko w zabawie i świecie języka / pod red. Anny Brzezińskiej i in. – Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1995. Sygnatura: 33228.
 5. Harmonijny rozwój dziecka / Sally Goddard. – Warszawa : Świat Książki, 2010. – S. 219-279: Pierwsze zabawy. Sygnatura: 36864.
 6. Mrówcza zabawa : współczesne zabawki a społeczne konstruowanie dziecka / Ewa Maciejewska-Mroczek. –  Kraków : Universitas, 2012. Sygnatura: 37237/C.
 7. O zabawkach sprzyjających rozwojowi umysłowemu maluchów w domu, żłobku i klubie dziecięcym oraz w przedszkolu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Anna Mikler-Chwastek // W: Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach / praca zbiorowa napisana pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2019. - S. 194-200. Sygnatura: 38911/c, 38413.
 8. Osoba i zabawa : elementy filozofii i pedagogiki zabawy / Justyna Truskolaska . - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2007. Sygnatura: 36319/c.
 9. Pedagogika czasu wolnego / Józef Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008. – S. 41-51: Znaczenie wychowawcze, zdrowotne i kulturotwórcze zabawy. Sygnatura: 36327/C.
 10. Pedagogika przedszkolna z metodyką / Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. - S. 159-170 : Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Sygnatura: 38973/c, 39048.
 11. Psychologia dla nauczycieli / David Fontana. – Poznań : Zysk i S-ka, 1998.- S. 54-67: Zabawa. Sygnatura: 34588/C.
 12. Psychologia rozwoju człowieka. T. 1,   Zagadnienia ogólne / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. – S. 155-163: Dawne i współczesne poglądy na zabawę. Sygnatura: 35472.
 13. Psychologia rozwoju człowieka. T. 1,   Zagadnienia ogólne / Maria Przetacznik-Gierowska, Maria Tyszkowa. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2004. – S. 163-175: Ogólna charakterystyka zabawy. Sygnatura: 35472.
 14. Stymulująca i terapeutyczna funkcja zabawy / pod redakcją Marii Kielar-Turskiej i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „AGAT-PRINT”, 1999. Sygnatura: 34888/C.
 15. Terapia zabawą, terapia przez sztukę : (wybrane zagadnienia i metody) / Maria Piszczek. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1997. Sygnatura: 34029/C.
 16. W jaki sposób organizować zabawy małych dzieci, aby bawiły się mądrze i długo. Wzorcowe zabawy dla maluchów organizowane w domu, żłobku i przedszkolu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // W: Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach / praca zbiorowa napisana pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2019. - S. 200-210. Sygnatura: 38911/c, 38413.
 17. Ważniejsze ustalenia dotyczące znaczenia zabaw w rozwoju psychoruchowym dzieci. Jak wiedza ta przekłada się na wychowanie małych dzieci / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // W: Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : podręcznik dla rodziców, opiekunów w żłobkach i nauczycieli w przedszkolach / praca zbiorowa napisana pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. - Kraków : CEBP 24.12 Sp. z o.o., 2019. - S. 189-194. Sygnatura: 38911/c, 38413.
 18. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka od noworodka do 6 roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 2008. – S. 195-221 : Etapy rozwoju zabawy. Sygnatura: 37392/C, 37524.
 19. Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria i scenariusze zabaw / Carlos Gispert, José A. Vidal, Julia Millán. - Kielce : Wydawnictwo JEDNOŚĆ, 2014. - S. 1-16 : Gry i zabawy a rozwój dziecka. Sygnatura: 37723.
 20. Zabawa / Aleksandra Godlewska // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / Erna Daraszkiewicz, Aleksandra Godlewska, Joanna Kieniewicz-Górska, Ewa Kuś, Andrzej Malinowski, Marta Maruszczak, Bożena Mucha, Andrzej Samson, Krystyna Zielińska, Małgorzata Zielińska-Fazan. - Bielsko-Biała : „Park”, 2002. S. 704-712. Sygnatura: 36855/c, 35825.
 21. Zabawa i zabawka : konteksty, wartość, znaczenia / redakcja naukowa Barbara Bilewicz-Kuźma. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017. Sygnatura: 38042.
 22. Zabawa swobodna. Niedoceniane źródło wiedzy o dziecku / Bożena Grzeszkiewicz // W: Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji / pod red. Ewy Grodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Milczanowskiej. – Kraków : „Impuls”, 2015. – S. 197-210  sygn. 37558/C
 23. Zabawa tematyczna istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój małego dziecka / Halina Dmochowska // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Wilczury. – Wyd. 2. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. –  S. 159-167 sygn. 3 610/C
 24. Zabawa w dzieciństwie / Danuta Waloszek // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 643-655  sygn. 35119/VII/C
 25. Zabawa w procesie wychowania / Małgorzata Marcinkowska // W: Praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą / pod red. Mieczysława Łobockiego. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998. –  S. 67-74. Sygnatura: 34114, 34115, 34116, 34117.
 26. Zabawa w psychoterapii / Heidi Kaduson, Charles Schaeffer. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Sygnatura: 35940/C.
 27. Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach / Elżbieta Minczakiewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. Sygnatura: 36000/C.
 28. Zabawy i zabawki dziecięce / Katarzyna Kabacińska-Łuczak, Anna Wojewoda // W: Pedagogika dziecka : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Hanna Krauze-Sikorska, Michał Klichowski. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020. - S. 63-88. Sygnatura: 38884/c.
 29. Zabawy w role / Agnieszka Olczak // W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 7, V-Ż / red. prowadzący Ewa Różycka. – Warszawa : „Żak”, 2008. – S. 656-660. Sygnatura; 35119/VII/C.

Artykuły z czasopism

 1. Apedagogiczne zabawy dzieci i młodzieży / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 30-34.
 2. Badanie i odkrywanie w zabawie heurystycznej / Kamila Pernal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 3, s. 32-47.
 3. Bezpieczna zabawka / M.N. / Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 11, s. 52-54.
 4. Chińczyk ze strychu / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2013, nr 11, s. 36-37.
 5. Co rodzice o zabawie wiedzieć powinni / Sylwia Kustosz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 11, s. 48-52.
 6. Czas na zabawki : zabawki, które warto polecać / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2019, nr 5, s. 20-25.
 7. Czy w szkole jest miejsce na zabawę? / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 10, s. 48-50.
 8. Czym jest zabawa? / Justyna Truskolaska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 53-62.
 9. Ćwiczenia i gry integracyjne / Karolina Van Laere // Remedium. - 2015, nr 1, s. 26-27.
 10. Ćwiczenia i zabawy dla dzieci zahamowanych społecznie i emocjonalnie / Karolina Van Laere.// Remedium. - 2015, nr 5, s. 11-12.
 11. Dobrodziejstwo zabawy : folklor dziecięcy w działaniu / Marta Domachowska // Wychowawca. - 2020, nr 11, s. 13-15.
 12. Dziecięce zabawy / Dorota Wieczorek // Życie Szkoły. – 2007, nr 6, s. 5-7.
 13. Dziecko samodzielnym kreatorem świata zabawy / Kinga Kuszak // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 3, s. 8-11.
 14. Dziecko się bawi / Joanna Wolny // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 29-32.
 15. Genialny wynalazek ewolucji / Michał Zawadzki // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 4, s. 32-37. [Zabawa jako naturalny sposób poszukiwania i odkrywania].
 16. Jak to dobrze, że zabawki się psują / Marcin Jaroszewski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 2, s. 53-55.
 17. Jaka zabawka dla dziecka? / Karolina Appelt, Anna I. Brzezińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 7, s. 45-47.
 18. Klasyfikacja zabaw - cd. [Cz. 2] / Janusz Rusaczyk.// Remedium. - 2017, nr 4, s. 8-9.

 19. Korzyści z zabawy na niby / Anna Rutkowska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 43-47.
 20. Kształcąca i wychowująca funkcja zabawek : zarys problemu / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. – 2005, nr 3-4, s. 160-164.
 21. Lalka czy samochód? : zabawy najmłodszych / Agnieszka Kraska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004,  nr 8, s. 17-20.
 22. Lalka taka jak Ty / Patrycja Guevara-Woźniak // Remedium. - 2018, nr 6, s. 22-23.
 23. Mamo, kup mi nietoperza : rola zabawek w edukacji dziecka / Xenia Modrzejewska-Mrozowska // Życie Szkoły. – 2003, nr 3, s. 160-162.
 24. Mamo, tato! Zagrajmy w „życie” : renesans gier planszowych / Aleksandra Salwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 1, s. 41-45.
 25. Metoda dynamicznych obrazów : powtarzanie sekwencji zabaw jako budowanie poczucia sprawstwa / Dorota Dziamska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2021, nr 2, s. 6-10.
 26. Między zabawą a pracą w przestrzeni życia dziecka / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s. 24-36.
 27. O roli zabawek w procesie rozwoju umysłowego dzieci / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 5, s. 269-277.
 28. O roli zabawy w przygotowaniu dziecka do dorosłego życia / Anna I. Brzezińska i in. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 10, s. 5-13.
 29. O zabawce / Anna I. Brzezińska i in. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 11, s. 5-9
 30. O zabawie na poważnie / Anna Kierzkowska // Remedium. - 2021, nr 2, s. 12-13.
 31. Odkrywamy na nowo zabawy tradycyjne / Iwona Pietrucha // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 11, s. 36-37.
 32. Organizowanie czasu i przestrzeni kilkulatka / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 3, s. 42-47.
 33. Pedagogiczny sens zabawki // Wiesław Sikorski // Życie Szkoły. – 2000, nr 2, s. 76-80.
 34. Pedagogika zabawy : zestawienie bibliograficzne za lata 1995-2013 / Agata Śliwicka // Nowa Szkoła. – 2014, nr 10, s. 49-54.
 35. Po co ta cała zabawa? : o znaczeniu i roli zabaw w życiu dziecka / Karolina Oleksa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 8, s. 49-51.
 36. Praca przedszkolaka, czyli poważnie o zabawie / Karolina Idkowiak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 3, s. 14-19.
 37. Przez zabawę do umiejętności społecznych / Izabela Szałajska-Kułakowska, Honorata Tkaczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 5, s. 58-60.
 38. Radość zabawy a cechy dziecięcości / Bronisława Dymara // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 22-24.
 39. Renesans gier analogowych / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 10, s. 52-56.
 40. Rola nauczyciela w zabawie / Justyna Sala-Suszyńska // Hejnał Oświatowy. - 2022, nr 10, s. 9-11.
 41. Rola zabawy w aktywności poznawczej dziecka w pierwszej klasie / Janusz Rusaczyk // Wychowawca. - 2018, nr 2, s. 12-17.
 42. Rola zabawy w rozwoju dziecka. [Cz. 1] / Janusz Rusaczyk // Remedium. - 2017, nr 3, s. 5-7.
 43. Rola zabawy w życiu dziecka / Jolanta Wilk // Nowe w Szkole. – 2002, nr 2, s. 9-10.
 44. Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę. [Cz. 1] / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka, Ewa Sławicz ; konsul. Karolina Appelt // Remedium. - 2016, nr 2, s. 20-21.
 45. Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę. Cz. 2 / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka, Ewa Sławicz ; konsult. Karolina Appelt // Remedium. - 2016, nr 4, s. 20-21.
 46. Rozwój zdolności przez zabawę / Małgorzata Grzegorczyk // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 10, s. 39-42.
 47. Rozwój, zabawa i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa / Krystyna Tiereszko, Katarzyna Panas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 4, s. 26-29.
 48. Różne oblicza zabawek / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 7, s. 14-18.
 49. Społeczny charakter zabaw dzieci / Bożena Grzeszkiewicz // Wychowanie na co Dzień. –  2003 nr 3, s. 5-8.
 50. Spotkania przy planszy / Karolina Pytel, Aleksandra Salwa // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 11, s. 11-16.
 51. Straszyciółki Monster High : czym bawią się nasze dzieci / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014,  nr 2, s. 38-42.
 52. Teoria zabawy. Cz. 1 / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2013, nr 5, s. 32.
 53. Teoria zabawy. Cz. 2 / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2013, nr 6, s. 32.
 54. Twórcze zabawy dzieci / Marzenna Magda-Adamowicz // Nauczyciel i Szkoła. – 2012, nr 2, s. 13-26.
 55. Wiek zabawy / Anna Mikler-Chwastek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 10, s. 51-53.
 56. Wpływ zabaw podwórkowych na rozwój społeczny dziecka / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 2, s. 38-42.
 57. Wspólnie można więcej : o możliwości wykorzystania dawnych gier i zabaw dziecięcych w praktyce pedagogicznej / Urszula Wróblewska // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 9-10, s. 58-61.
 58. Współczesne zabawki - szansa czy zagrożenie? / Anna Grygiel // Wychowanie na co Dzień. - 2016, nr 3, s. 27-32.
 59. Wśród zasad i reguł – o dziecięcych grach i zabawach. Cz.1 / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 4, s. 8-9.
 60. Wśród zasad i reguł – o dziecięcych grach i zabawach. Cz.2 / Aleksandra Kram, Marta Molińska // Remedium. – 2015, nr 5, s. 8-10.
 61. Zabawa a uczenie się dzieci w wieku przedszkolnym / Izabela Karoń // Hejnał Oświatowy. - 2021, nr 3, s. 24-28.
 62. Zabawa dziecka – jaka jest? / Sławomir Matuszewski // Wychowawca. – 2006, nr 4, s. 22-23
 63. Zabawa główną formą aktywności dziecka przedszkolnego / Krystyna Plaga // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 7-8, s. 15-16.
 64. Zabawa heurystyczna sposobem wspierania dziecięcego badania i odkrywania / Kamila Pernal // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 9, s. 35-40.
 65. Zabawa i jej znaczenie dla rozwoju dziecka w poglądach Lwa S. Wygotskiego / Krystyna Lubomirska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 3, s. 4-7.
 66. „Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka” (A. Kępiński) / Ewa Kubala // Hejnał Oświatowy. – 2015, nr 1, s. 7-8.
 67. Zabawa na niby / Katarzyna Król // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 43-47.
 68. Zabawa w teatr jako forma rozwijania dziecięcej kreatywności / Urszula Lewartowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 1, s. 39-47.
 69. Zabawa z dziećmi w życiu współczesnej rodziny / Urszula Parnicka, Milana Koczkodan // Kultura i Edukacja. – 2001, nr 3-4, s. 85-98.
 70. Zabawa zwiastunem kreatywności / Gabriela Kapica // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 195-201.
 71. Zabawka i zabawa - to poważna sprawa / Marzena Sula-Matuszkiewicz // Hejnał Oświatowy. - 2022, nr 10, s. 12-13.
 72. Zabawki edukacyjne, czyli wychowanie z wyobraźnią / Natalia Franczak // Wychowanie w Przedszkolu. –  2012, nr 9, s. 30-31.
 73. Zabawy i zabawki w ujęciu ontogenetycznym / Maria Kielar-Turska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 10, s. 579-582.
 74. Zabawy na podniesienie poczucia własnej wartości / Małgorzata Szewczyk // Remedium. - 2021, nr 6, s. 16-19.
 75. Zabawy rozwojowe i zabawki edukacyjne w życiu małego dziecka / Katarzyna Nosek-Kozłowska // Hejnał Oświatowy. - 2022, nr 10, s. 6-8.

 (Uzupełniono: maj 2023)

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.