PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Okładki dwóch książek dotyczących FAS

9 września - Światowy Dzień FAS (Alhoholowy Zespół Płodowy)

To dzień, który ma na celu uświadomienie (nie tylko przyszłym matkom) negatywnych skutków picia alkoholu w czasie ciąży.

Zaintersowanym tematem FAS polecamy materiały z naszego księgozbioru:

Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS) - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2007-2021

Książki, rozdziały z książek:

 1. Dziecko z FAS w szkole i w domu / Krzysztof Liszcz. - Kraków : Rubikon, 2011. Sygnatura: 36831/C
 2. Jak wspomagać dziecko z FASD w edukacji / Teresa Jadczak, Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz, Krzysztof Liszcz. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, cop. 2018. Sygnatura: 38437
 3. Język, mowa i komunikacja u dzieci z FAS – doniesienia z badań / Katarzyna Kokot // W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza – edukacja – terapia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : Impuls, 2013. - S. 53-63. Sygnatura: 37414
 4. Płodowy zespół alkoholowy / Małgorzata Klecka // W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, cop. 2016. - S. 234-257. Sygnatura 37974
 5. Płodowy zespół alkoholowy jako czynnik ryzyka wykolejenia społecznego / Małgorzata Lewicka // W: Wychowanie. Profilaktyka. Terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej. - Kraków : Impuls, 2012. - S. 215-226. Sygnatura: 37016/C
 6. Praca z uczniem z FAS. Zarys problemu / Dominika Kot // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. II / pod red. nauk. Anny Guzy, Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o. o., cop. 2013. - S. 44-51. Sygnatura: 37827
 7. Proces diagnostyczny w przypadku FASD / Halina Pawłowska-Jaroń // W: Biomedyczne podstawy logopedii / Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 331-358. Sygnatura: 37397
 8. Psychopatologia / Lidia Cierpiałkowska. - Wyd. 3 drugi dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o.o., 2018. - S. 181-182 : Alkoholowy zespół płodowy. Sygnatura: 38280
 9. Wspomaganie rozwoju dziecka z alkoholowym zespołem płodowym (FAS) i poalkoholowym spektrum zaburzeń rozwojowych (FASD) – kilka propozycji, uwag i wskazówek w tle / Małgorzata Przybysz-Zaremba // W: Edukacja małego dziecka : teoria – badania – praktyka / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej – Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Kraków : Impuls ; Katowice : we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2020. - S. 127-140. Sygnatura: 39 092, 36 806/XV

Artykuły z czasopism:

 1. Alkoholowy zespół płodowy /FAS/ / Jadwiga Cholewa // Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 15.
 2. Alkoholowy zespół płodowy : strategie postępowania wobec dzieci z FAS / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25.
 3. Diagnoza FAS w praktyce / Marta Komorowska // Remedium. - 2007, nr 11, s. 6-7.
 4. Dziecko z FAS : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 30.
 5. Dziecko z FASD w procesie wychowania i edukacji / Teresa Jadczak-Szumiło // Remedium. - 2015, nr 9, s. 4-5.
 6. Dzieci z syndromem FAS / Urszula Kot // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 60-61.
 7. Dzieci z FAS w szkole… / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, s. 27-29.
 8. Epidemiologia FAS. Cz. 1 / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 2, s. 23-15.
 9. FAS - od diagnozy do terapii / opac. MAR // Remedium. - 2008, nr 6, s. 12
 10. FAScynujące dzieci / Krzysztof Liszcz ; rozm. Jolanta Tęcza-Ćwierz // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 10-11.
 11. FASD – problem, którego nie widać /Jolanta Terlikowska // Remedium. - 2015, nr 9, s. 1-3.
 12. Formy pomocy i metody pracy z dziećmi chorymi na AZP. Cz. 2 / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 5-7.
 13. Funkcjonowanie dziecka z FASD w środowisku rodzinnym i szkolnym / Marek Banach // Wychowanie na co dzień. - 2014, nr 6, Wkładka Metodyczna, s. 5-13.
 14. I dzieci z FAS w przedszkolu / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 11, s. 29-30.
 15. Na skutek picia / Marta Melka-Roszczyk // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 98-103.
 16. Niezbędne jest współdziałanie / Teresa Jadczak-Szumiło ; rozmawiała Beata Modrzejewska // Świat Problemów. - 2019, nr 5, s. 3-6.
 17. Odpowiedzialni rodzice / Jerzy T. Marcinkowski, Anna Bajek, Irena Galewska // Wychowawca. - 2019, nr 10, s. 20-21.
 18. Potrzeby edukacyjne dzieci z FASD / Marta Komorowska // Remedium. - 2007, nr 9, s. 24-25.
 19. Płodowy Zespół Alkoholowy / Magdalena Przystałowska // Remedium. - 2006, nr 10, s.31-32.
 20. Płodowy zespół alkoholowy – zagadnienia mowy i percepcji / Halina Pawłowska-Jaroń // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 113-120.
 21. Potencjał edukacyjny dziecka z PZA / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 5, s. 18-19.
 22. Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE/ Katarzyna Pluskota // Wychowawca. - 2007, nr 10-11, s. 28-32.
 23. Profilaktyka spectrum płodowych zaburzeń alkoholowych / Teresa Jadczak-Szumiło ; rozmawiała Aleksandra Przybora // Świat Problemów. - 2021, nr 3, s. 23-25.
 24. Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) – dobre praktyki profilaktyczne na przykładzie Torunia / Klaudia Wos // Wychowanie na co dzień. - 2019, nr 4-5, s. 19-24.
 25. Społeczne następstwa deficytów rozwojowych dzieci z FAS / Beata Skwarczek // Remedium. - 2014, nr 4, s. 7-9.
 26. Uszkodzenia mózgu u dzieci z FASD / Marta Komorowska // Remedium. - 2007, nr 12, s. 6-7.
 27. Za FASadą / Barbara Kaczmarska // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 6-8.
 28. Zdążyć przed FAS / Małgorzata Lis // Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 5-6.

(Sporządzono: wrzesień 2022)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.