PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Maskotka na tle książek

Adaptacja dziecka w przedszkolu - zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2001-2022

Zbliża się nowy rok szkolny, najmłodsi oczekują na pierwsze dni w przedszkolu...

Nauczycieli i Rodziców chcących wesprzeć dzieci w nowym etapie życia - zapraszamy do biblioteki po materiały dotyczące adaptacji przedszkolnej.

Książki, rozdziały z książek:

 1. Akcja adaptacja / Agnieszka Stein. - Warszawa : Wydawnictwo Mamania, [2016]. Sygnatura: 38 287
 2. Czas na przedszkole : czyli jak pomóc dziecku zaadoptować się w grupie przedszkolnej / Anna Kałużny, Marta Misztela. - Warszawa : dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop.20212. Sygnatura: 37 039, 37 040
 3. Formalne regulacje przyjmowania dzieci do placówek wychowania przedszkolnego. Adaptacja dzieci do przedszkola : wyniki badań i wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // W: Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : podręcznik dla rodziców, opiekunów żłobkowych i nauczycieli w przedszkolach / praca zbiorowa napisana pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej [i in]. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2019. - s. 40-44. Sygnatura: 38 413, 38 911/C
 4. Jak przygotować rodziców i dzieci do pobytu w przedszkolu. O organizowaniu dni adaptacyjnych w przedszkolu / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // W: Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : podręcznik dla rodziców, opiekunów żłobkowych i nauczycieli w przedszkolach / praca zbiorowa napisana pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej [i in]. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2019. - s. 45-54. Sygnatura: 38 413, 38 911/C
 5. Problemy adaptacji dziecka do warunków przedszkola / Wiesława Leżańska, Elżbieta Płóciennik // W: Pedagogika przedszkolna metodyką. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021. - s. 325-334. Sygnatura: 38 973/C, 39 048
 6. Problemy adaptacyjne maluchów przychodzących do przedszkola. W jaki sposób trzeba im pomóc w przystosowaniu się do przedszkola i zapewnić poczucie bezpieczeństwa / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // W: Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. - s. 28-42. Sygnatura: 37 177/C, 37 552
 7. Problemy przystosowania się dzieci do pobytu w żłobku i klubie dziecięcym : mity i realia. Ustalenia pomagające ułatwić maluchom przystosowanie się do żłobka i klubu dziecięcego / Anna Mikler-Chwastek. - W: // Wspomaganie rozwoju i wychowywanie małych dzieci : podręcznik dla rodziców, opiekunów żłobkowych i nauczycieli w przedszkolach / praca zbiorowa napisana pod kierunkiem i przy współudziale Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej [i in]. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2019. - s. 33-44. Sygnatura: 38 413, 38 911/C
 8. Przystosowanie psychospołeczne dzieci do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 2000. Sygnatura: 34 955/C
 9. Trzylatek w przedszkolu : gotowość dziecka trzyletniego do podjęcia edukacji przedszkolnej / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa :Instytut Wydawniczy ERICA, 2010. Sygnatura: 36 819/C, 37 022, 37 023
 10. Twoje dziecko szczęśliwe w przedszkolu / Jovanka Jovicic. - Łódź : Beauty In Sp. z o.o. Press Sp.k., 2012. Sygnatura 37195
 11. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : Instytut Wydawniczy ERICA, 2011. Sygnatura: 37 055/C, 37088
 12. Zasady współpracy z rodzicami / Anna Mikler-Chwastek // W: Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci : dwulatki - program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów. - Warszawa : Difin, 2013. - s. 118-130. Sygnatura: 37 274

Artykuły z czasopism:

 1. Adaptacja : co przeżywa małe dziecko? / Monika Występska // Wychowanie w przedszkolu. - 2016, nr 6, s. 54-56
 2. Adaptacja do przedszkola : w poszukiwaniu przepisu na sukces / Marta Jelonek // Bliżej Przedszkola. - 2022, nr 5, s. 6-10.
 3. Adaptacja dziecka trzyletniego do środowiska przedszkolnego / Anna I. Brzezińska, Magdalena Czub, Natalia Ożadowicz // Edukacja. - 2012. nr 4, s. 5-21.
 4. Adaptacja dziecka w przedszkolu : jak zminimalizować negatywne reakcje, uniknąć błędów we własnym postępowaniu. [Cz. 1] / Małgorzata Broniszewska. - Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 5, s. 35.
 5. Adaptacja dzieci w przedszkolu / Hanna Piwowarska-Krukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 47-50.
 6. Adaptacja z muzyką w tle / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w przedszkolu. - 2020, nr 7, s. 8-11.
 7. Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny / Małgorzata Górska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 408-410.
 8. Długi proces adaptacji / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 26-28.
 9. Gdy dziecko idzie do przedszkola … / Kaja Chojnacka // Remedium. - 2019, nr 11, s. 15-17.
 10. Jak pomóc dzieciom i rodzicom? / Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 338-339.
 11. Moje pierwsze spotkanie z trzylatkami / Jowita Bednarska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 351-352.
 12. Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska // Remdium. - 2009, nr 11, s. 6-7.
 13. Pierwsze kroki w przedszkolu / Magdalena Lange-Rachwał ; rozm. Olga Stępień, Marta Łyskawińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 7, s. 12-16.
 14. Pokonać lęki trzylatków / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 16-21.
 15. Portret rodzinny / Urszula Siudak, Dorota Gąsiorek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 364-365.
 16. Proces adaptacji dzieci z ograniczoną sprawnością / Paulina Gołaska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s. 5-11.
 17. Program działań adaptacyjnych : wczesna adaptacja dziecka 3-letniego do warunków przedszkolnych / Anna Kempisty, Anna Anna Bukowska // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 12-14.
 18. Przyjazne przedszkole / Halina Malewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 362-364.
 19. Spotkania adaptacyjne / Anna Kubik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7 s. 41-43.
 20. Trudności w przystosowaniu się dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 323-330.
 21. Ulotka dla rodziców : jak pomóc dziecku w adaptacji do przedszkola. Cz. 2 / Małgorzata Broniszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 6,s. 35-36.
 22. U nas maluchy nie płaczą / Ewa Fiuk, Józefa Jóźwik // Wychowanie w Przedszkolu. - 214, nr 6, s. 56-57.
 23. Uśmiech na twarzy dziecka / Małgorzata Bronisławska // Wychowanie w Przedszkolu.- 2001, nr 7, s. 431-432.Witamy trzylatki / Dorota Gęzikiewicz, Lidia Szablewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 29-31.
 24. Witamy trzylatki / Elżbieta Krupa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 21-23.
 25. W trosce o trzylatki / Waleria Muraszko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 336-338.

(Sporządzono: lipiec 2022)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.