PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Okładki książek Janusza Korczaka

80. rocznica śmierci Janusza Korczaka

Janusz Korczak, właściwie Henryk Goldszmit  - lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i działacz społeczny. Urodził się 22 lipca 1878 r. lub 1879 r. w Warszawie. Zginął w Treblince prawdopodobnie 7 sierpnia 1942 r.
Stał się symbolem heroizmu i wierności wyznawanym zasadom.

Zainteresowanym postacią Janusza Korczaka - jego twórczością i działalnością, przedstawiamy materiały, które są dostępne w bibliotece:

JANUSZ KORCZAK - zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów biblioteki

Książki:

Literatura podmiotowa:

 1. Fragmenty utworów / Janusz Korczak ; wyb. Danuta Stępińska. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1987. Sygntura: 21044
 2. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Jacek Santorski, 1992. Sygnatura: 32042
 3. Jak kochać dziecko: internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958 Sygnatura: 3324
 4. Jak kochać dziecko: internat, kolonie letnie, dom sierot / Janusz Korczak ; [oprac. Elżbieta Cichy]. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2013. Sygnatura:
  38078
 5. Jak kochać dziecko: dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygnatura: 3323
 6. Jak kochać dziecko: dziecko w rodzinie / Janusz Korczak ; oprac. Elżbieta Cichy. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2012. Sygnatura: 37357
 7. Jak kochać dziecko: prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa : Żak, cop. 2002. Sygnatura: 35335
 8. Janusz Kroczak o badaniu wzajemnych stosunków między dziećmi w wieku przedszkolnym (przedruk artykułu Życzliwości i niechęć) / Janusz Korczak // W: Historia wychowania przedszkolnego / Wanda Borowska-Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. s. 545-548. Sygnatura: 25373/C
 9. Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1978. Sygnatura: 21000
 10. Myśli / Janusz Korczak ; wyb. i wstęp Hanna Kirchner. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. Sygnatura: 29112
 11. Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygnatura: 13027, 13142
 12. Pisma wybrane / Janusz Korczak ; [wprow. I wyb. Aleksander Lewin]. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1984. Sygnatura: 27144, 27145
 13. Prawidła życia / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygnatura: 3245, 3325
 14. Prawidła życia : pedagogika dla dzieci i młodzieży / Janusz Korczak. - Warszawa : Pelikan, 1988. Sygnatura: 30384
 15. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; oprac. tekstu Elżbieta Cichy. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2012. Sygnatura: 38358
 16. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; oprac. tekstu Elżbieta Cichy. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2017. Sygnatura: 38443
 17. Sam na sam z Bogiem : modlitwy tych, którzy się nie modlą / Janusz Korczak. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2018. Sygnatura: 38444
 18. Wybór pism. T. I / Janusz Korczak. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1957. Sygnatura: 4673/C
 19. Wybór pism. T. II / Janusz Korczak. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1957. Sygnatura: 4674
 20. Wybór pism. T. III / Janusz Korczak. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1957. Sygnatura: 4675
 21. Wybór pism. T. IV / Janusz Korczak. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1958. Sygnatura: 4676/C

Literatura przedmiotowa:

 1. Janusz Korczak / Marek Jaworski. - Warszawa : Interpress, 1973. Sygnatura : 14704
 2. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Warszawa : Czytelnik, 1978. Sygnatura: 20766
 3. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygnatura: 21001
 4. Janusz Kroczak o badaniu wzajemnych stosunków między dziećmi w wieku przedszkolnym (przedruk artykułu Życzliwości i niechęć) / Janusz Korczak // W: Historia wychowania przedszkolnego / Wanda Borowska-Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. s. 545-548. Sygnatura: 25373/C

Artykuły z czasopism:

 1. Dziecko w pedagogii Janusza Korczaka / Alicja Janiak // Wychowawca. - 2017, nr 9, s. 14-15.
 2. Idee Janusza Korczaka – wciąż aktualne w szkole promującej zdrowie / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2012, nr 9, s. 4-8.
 3. Integralność rozwoju dziecka w teorii i praktyce korczakowskiej / Alicja Janiak // Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 22-23.
 4. Janusz Korczak /1878-1942/ człowiek, pedagog i wychowawca : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 2, s. 38-40.
 5. Janusz Korczak – 1878-1942 / Jolanta Kowalczykówna // Biblioteka w Szkole. - 1997, nr 6, s. 11-13.
 6. Janusz Korczak – pedagog i wychowawca / Wiesław Theis // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 6, s. 3-7.
 7. Janusz Korczak wizja wychowania i pracy socjalnej / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2015, nr 5, s. 12-34.
 8. Korczak i Freinet – co ich łączy, a co różni? / Aleksander Lewin // Nowa Szkoła. - 1997, nr 2, s. 16-20.
 9. Korczakowska idea praw dziecka / Alicja Janiaka // Hejnał Oświatowy. - 2019, nr 10, s. 9-12.
 10. Korczakowskie idee wychowania / Monika Pawluczuk-Solarz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 10, s. 12-15.
 11. Pedagogika Janusza Korczaka / Zygmunt Bajorski // Nowe w Szkole. - 2002, nr 7-8, s. 35-40.
 12. Poglądy Janusza Korczaka – mistrza i wychowawcy na temat kar w odbiorze współczesnych nauczycieli / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 153-172.
 13. Portret wychowawcy : Janusz Korczak / Antonina Gurycka // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 71-78.
 14. Tolerancja dziecka w poglądach pedagogicznych Janusza Korczaka / I. Pyrzyk // Wychowanie Na Co Dzień. - 1995, nr 3, s. 10-12.
 15. Współczesna wartość idei spotkań z Januszem Korczakiem / Eugenia I. Laska // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 27-34.
 16. Wszystkie dzieci są nasze. Cz. 1 / Mirosław Kozłowski // Remedium. - 2018, nr 1. s. 32.

(Sporządzono: lipiec 2022)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.