PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Podsumowanie akcji "Podziel się książką"

Biblioteka Pedagogiczna w Wadowicach wraz z Domem Pomocy Społecznej Sióstr Nazaretanek w Wadowicach zakończyła akcję „Podziel się książką”. Celem projektu była zbiórka książek dla podopiecznych DPS-u. W przedsięwzięcie zaangażowało się wielu mieszkańców Wadowic oraz liczne szkoły powiatu wadowickiego. Dotarły do nas dary ze Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wadowicach, ze Szkoly Podstawowej Nr 2 w Wadowicach, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Frydrychowicach, z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 2 w Wieprzu, z Zespołu Szkół Publicznych w Kleczy Dolnej, ze Szkoły Podstawowej w Babicy, z Zespołu Szkół w Jaroszowicach oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzięki hojności darczyńców zebraliśmy 1518 książek. Powstała w ten sposób bogata, barwna i ciekawa biblioteczka. Będzie ona dla dziewcząt z Pomu Pomocy Społecznej źródłem radości jaką daje czytanie.

Dziękujemy!

 

Książki leżące na stoliku
Książki leżące na stolikach
Kobieta przeglądająca książkę
Kobieta przeglądająca książki. Wokół niej stoją kartony z książkami.
Konieta przegląda książki, które znajdują się w kartonach.
Dwie kobiety przenoszą książki ze stolika.
Stos książek na stoliku.
Kolorowe książki na regale.
Stos książek na stoliku.
Książki ułozone na stoliku. Powyżej na ścianie znajduje się plakat akcji
Pudełko z książkami. Powyżej na ścianie plakat akcji

 

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.