PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Od 1 lipca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. Biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Recenzje wybranych artykułów z czasopism / marzec 2020

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci / Sylwia Kluczyńska // Remedium. - 2019, nr 9

Przemoc wobec nieletnich dzieci, wg autorki jest jedna z najczęstszych form przemocy i sytuacją szczególnie trudną, biorąc pod uwagę brak zdolności dzieci do obrony. Doświadczanie przemocy
w dzieciństwie powoduje szereg poważnych konsekwencji rozwojowych w aspekcie zdrowia fizycznego i psychicznego(szczegółowo omówione w artykule).      

 

Autorka zwraca uwagę na znaczenie czynników ochronnych i wymienia najczęściej pojawiające się w literaturze: (cytuję)

  • Rodzic potrafi nawiązać bezpieczną więź z dzieckiem.
  • Rodzic posiada wiedzę na temat potrzeb i ograniczeń rozwojowych dziecka.
  • Rodzic posiada umiejętność radzenia sobie ze stresem.
  • Rodzic ma możliwość korzystania ze wsparcia społecznego.


Bajkoterapia przedszkolaka / Maria Kożuchowska // Remedium. - 2019, nr 9

W w/w artykule omówione zostały opowiadania, które pomagają kształtować u dzieci cierpliwość i ostrożność w miejscach publicznych w sytuacjach zagrożenia, przeciwdziałać zagubieniu.
Autorka podaje również wskazówki odnoszące się do życia codziennego, jakich nauczyciele mogą udzielić rodzicom: (cytuję)

  • Nie należy udzielać dziecku specjalnych przywilejów ze względu na jego niecierpliwość.
  • Warto pamiętać, że goście mają pierwszeństwo.
  • Istotne jest bycie konsekwentnymi zdecydowanym.

Dzieci najszybciej uczą się naśladując bliskie osoby.

Powyższe umiejętności można również trenować z dziećmi podczas zajęć. 


Uważność, skupienie, koncentracja dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1 

Dr Monika Litwinow – kynoterapeuta, nauczyciel akademicki zachęca do poznania zagadnienia uważności, (z ang. mindfulness) , i  pracy nad skupieniem uwagi u dzieci w wieku przedszkolnym. Zwraca uwagę na fakt, iż systematyczny trening i ćwiczenia praktyczne, wg licznych badań, wzmacniają poczucie pewności siebie, korzystnie wpływają na dzieci nieśmiałe i z zaburzonym poczuciem własnej wartości, łagodzą stany napięcia , stresu, depresji, lęków.
W artykule można znaleźć propozycje ćwiczeń uważności w grupie przedszkolnej, ćwiczenia oddechowe, dźwięki, napinanie i rozluźnianie, ćwiczenia w parach.

Autorka poleca również publikacje Eline Snel „Uważność i spokój żabki”. Pozycja ta, napisana
w przystępny sposób, podaje praktyczne rozwiązania i rady. Może być źródłem inspiracji dla nauczycieli i rodziców, którzy pragną zacząć pracować nad osiągnięciem stanu uważności u siebie
i swoich małych podopiecznych .

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.