PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Jesienne nowości książkowe

Kreatywność, twórczość, metody aktywizujące

ABC kreatywności /  Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Difin, 2010

sygn. 38 474

ABC kreatywności : kontynuacje / Krzysztof J. Szmidt. - Warszawa : Difin, 2019

sygn. 38 473

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka /  pod red. naukową Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Wydanie 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2019

sygn. 38 485

Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 1, Lekcje twórczości w klasie 1 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2020

sygn. 38 487

Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 2, Lekcje twórczości w klasie 2 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak. - Wydanie 2. - Warszawa : Difin, 2020

sygn. 38 488

Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela. Cz. 3, Lekcje twórczości w klasie 3 / Elżbieta Płóciennik, Monika Just, Anetta Dobrakowska, Joanna Woźniak.- Warszawa : Difin, 2020

sygn. 38 489

Metody aktywizujące w szkolnej i pozaszkolnej edukacji muzycznej : poradnik dla nauczycieli i animatorów / Urszula Bissinger-Ćwierz. - Warszawa : Difin, 2019

sygn. 38 490

Zajęcia plastyczne w aktualizowaniu potencjalności twórczej dzieci : eksperymentalny program zajęć plastycznych inspirowanych wybranymi współczesnymi nurtami w sztuce wizualnej / Iwona Tomas. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020

sygn. 38 520

 

Arteterapia

Znaczenie technik muzykoterapeutycznych we wsparciu rozwoju dziecka z autyzmem / Sara Knapik-Szweda. - Warszawa : Difin, 2020

sygn. 38 521

Zabawa sztuką : socjoterapeutyczne wsparcie dzieci nadpobudliwych i nieśmiałych w przedszkolu / Mirosław Kisiel, Magdalena Zrałek-Wolny. - Warszawa : Difin, 2019

sygn. 38 517

Białe kartki : niewypowiedziane narracje w arteterapii dzieci doświadczających choroby nowotworowej / Anita Szprych. - Kraków : Impuls, 2020

sygn. 38 476

Arteterapia dla dzieci i młodzieży : scenariusze zajęć / Wiesław Karolak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019

sygn. 38 475

 

Terapia, psychoterapia, psychologia

Terapia pedagogiczna w teorii i działaniu : wybrane zagadnienia / Barbara Skałbania, Teresa Lewandowska-Kidoń. - Kraków : Impuls, 2019

sygn. 38 513

Terapia interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Kraków : Impuls, 2020

sygn. 38 512

Psychoterapia sprzyjająca mózgowi / Wiesław Sikorski. - Wydanie 2., rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2019

sygn. 38 502

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2020

sygn. 38 501

Praktyczny poradnik terapii wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Sandra Glej. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2020

sygn. 38 499

 

Integracja sensoryczna

Sensoryka i motoryka w rozwoju dziecka i uczeniu się w aspekcie terapii integracji sensorycznej / red. nauk. Elżbieta Wieczór, Jacek Szmalec, Grzegorz Brzuzy. - Warszawa : Difin, 2019

sygn. 38 506

 

Rozwój dzieci i młodzieży

Zagrożone dorastanie : wyzwania dla wychowania rodzinnego i profilaktyki społecznej. T. 1 / koncepcja i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Puławy : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydaw. ; Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA ; Milanówek : Centrum Profilaktyki Społ. - Oficyna Wydaw. von Velke, 2019

sygn. 38 518

Zagrożone dorastanie : od rozwoju zaburzonego do zrównoważonego. T. 2 / koncepcja i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Marek Walancik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydaw. von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydaw. ASPRA (ASPRA-JR F.H.U.) ; Puławy : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. Wydaw., 2019. - 211 stron : il. ; 24 cm.

sygn. 38 519

 

Klasa szkolna, ocenianie, lekcja wychowawcza

Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2019

sygn. 38 514

Społeczne i indywidualne wymiary oceny szkolnej / Krzysztof Zajdel. - Kraków : Impuls, 2019

sygn. 38 509

Prawa ucznia / Mikołaj Wolanin. - Kraków : Impuls, 2020

sygn. 38 500

Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkól ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019

sygn. 38 477

 

Edukacja, wychowanie

Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 1 / Sabina Guz. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016

sygn. 38 480/I

Edukacja w systemie Marii Montessori : wybrane obszary kształcenia. T. 2 / Sabina Guz. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016

sygn. 38480/II

Edukacja aksjologiczna dziecka w środowiskach wychowawczych : współczesne problemy / Ewa Pasterniak-Kobyłecka. - Kraków : Impuls, 2020

sygn. 38 479

Edukacyjne uwarunkowania rozwoju regionalnego : w świetle badań wsi Związku Gmin Jeziora Rożnowskiego / Łukasz Hajduk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2013

sygn. 38 481

 

Komunikacja, mediacje, język

W drodze do porozumienia : materiały do nauki mediacji dla nauczycieli i trenerów mediacji / Anna K. Duda. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019

sygn. 34 486

Język i komunikacja : wprowadzenie dla pedagogów / Anna Wileczek. - Warszawa : PWN, 2020

sygn. 38 483

Język w biegu życia /  redakcja naukowa Maria Kielar-Turska, Stanisław Milewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019

sygn. 38 484

Mówimy uprzejmie : poradnik językowego savoir-vivre'u / Małgorzata Marcjanik. - Wyd. 1 - 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020

sygn. 38 491

 

Biblioteka szkolna

Vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. - Wydanie IX. - Warszawa : Wydawnictwo Sukurs, 2020

sygn. 38 515

 

Dydaktyka

Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela : podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń / Anna Maria Wójcik. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019

sygn. 38 497

 

Socjologia

Słownik socjologiczny : 1000 pojęć / Piotr Sztompka. - Kraków : Znak Horyzont, 2020

sygn. 38 507

 

Migracje dzieci

Społeczno-pedagogiczne i kulturowe konteksty migracji dzieci : między globalnym wykluczeniem a walką o godność / Łukasz Albański. - Kraków : Impuls, 2020

sygn. 38 51

 

Rodzina

Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 1 / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2019

sygn. 38 504

Rodzina w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą. Cz. 2 / redakcja naukowa Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2019

sygn. 38 505

Rodzina przestrzenią rozwoju osoby : perspektywa pedagogiczna / red.: Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Tow. Naukowe KUL, cop. 2012

sygn. 38 503

 

Pedagogika resocjalizacyjna

Nowe perspektywy rozwoju pedagogiki resocjalizacyjnej / redakcja naukowa Anita Kotlenga, Małgorzata H. Kowalczyk, Danuta Mackojć. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019

sygn. 38 496

 

Specjalne potrzeby edukacyjne

Specjalne potrzeby edukacyjne : identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne / pod red. Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019

sygn. 38 508

Nowa psychologia dysleksji / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Warszawa : PWN, 2019

sygn. 38 495

 

Osoby z uszkodzeniami słuchu

Style funkcjonowania młodych osób z uszkodzeniami słuchu w bliskich relacjach interpersonalnych / Diana Müller-Siekierska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019

sygn. 38 511

 

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność, wyzwania, praca socjalna / Remigiusz Kijak, Dorota Podgórska-Jachnik, Katarzyna Stec. - Warszawa : Difin, 2020

sygn. 38 494

Niepełnosprawność i osoby niepełnosprawnością : od pasywności i wykluczenia do aktywności życiowej i integracji społecznej / Jakub Niedbalski. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019

sygn. 38 493

Doświadczenia zaufania osób z głębszym stopniem niepełnosprawności intelektualnej : szkice praktyk / Teresa Żółkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019

sygn. 38 487

Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną /  Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019

sygn. 38 482

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.