PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00

środa: 8.00-15.00

sobota: nieczynne

Zasady korzystania z Biblioteki podczas pandemii COVID-19

Współpraca szkoły z rodzicami

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2017

Książki

 1. Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy / Martyla Sowisło. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008.- S. 65-87 : Współpraca z rodzicami, sygnatura: 36 892

 2. Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2004. – S. 43-47 : Jak nauczyciel – wychowawca może pracować z rodzicami?, sygnatura: 35 756/C

 3. Konflikty w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009, sygnatura: 37 149; 37 362

 4. Konflikty w szkole : niezbędnik dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009. – S. 88-100 : Konflikty z rodzicami – zrozumieć, szukać rozwiązań, sygnatura: 37 362

 5. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. – S. 96-114 : Rodzice w szkole, sygnatura: 36 281W

 6. Nauczyciel – wychowawca czasu polskich przełomów / Inetta Nowosad. – Kraków : „Impuls”, 2001. – S. 218-223 : Współpraca z rodzicami, sygnatura: 34 936/C

 7. Nauczyciel-rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004, sygnatura: 35 688

 8. Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. – Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2013. – S. 110-121 : Skuteczna współpraca z rodzicami, sygnatura: 37 183/C

 9. Pedagogika dla nauczycieli w praktyce : materiały metodyczne / Dorota Pankowska. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 77-99 : Relacje nauczyciela z uczniami i rodzicami, sygnatura: 37 956

 10. Relacje rodzina – szkoła w perspektywie współpracy / Mikołaj Winiarski // W: Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej / red. nauk. Wioleta Danilewicz, Wiesław Theiss. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. – S. 246-271, sygnatura: 37 501/C

 11. Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. – Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2007, sygnatura: 37 332

 12. Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej / Wiktor Żłobicki. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000, sygnatura: 34 707/C

 13. Rola pedagoga szkolnego w szkolnym systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Teresa Lewandowska-Kidoń, Barbara Kalinowska-Witek. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. – S. 101-106 : Współpraca z rodzicami w zakresie działań interwencyjnych, sygnatura: 37 900

 14. Stosunki rodziny i szkoły. Integracja i syntonia / Andrzej W. Janke, Stanisław Kawula // W: Pedagogika rodziny : obszary i panorama problematyki / Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej W. Janke. – Wyd. drugie popr. i uzup. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 219-262, sygnatura: 37 635 (pozostałe wydania: 37 588; 35 872; 35 774; 35 295/C)

 15. Szkoła wspólnych działań czyli O relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. – Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017, sygnatura: 37 994

 16. Współpraca szkoły z rodzicami ucznia / Magdalena Miotk-Mrozowska // W: Psychologia ucznia i nauczyciela / red. nauk. Stanisław Kowalik. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – S. 220-249, sygnatura: 37 835

 17. Współpraca szkoły z rodziną w świadomości nauczycieli i rodziców / Edward Kozioł // W: Edukacja w przebiegu życia : od dzieciństwa do starości / red. nauk. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 183-205, sygnatura: 36 795/C

 18. Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / [aut.] Tomasz Garstka [et al.]. – Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012, sygnatura: 37 271

Artykuły z czasopism

 1. Aktywni rodzice nie tylko na wywiadówce / Anna Poraj // Życie Szkoły. – 2012, nr 5, s. 38-40

 2. Autorski program : Rodzice w szkole : czyli o skutecznym porozumiewaniu się / Grażyna Kamionka i in. // Język Polski w Gimnazjum. – 2005/2006, nr 2, s. 69-80

 3. Budowanie wspólnoty / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. – 2017, nr 2, s. 12-14

 4. Co w trawie piszczy? Budować porozumienie na różnorodności – o radach rodziców / nasłuchiwała Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 32-34

 5. „Czytajmy dzieciom…” – jak zachęcić rodziców do aktywnej współpracy / Wanda Niedorozow // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 69-78

 6. Dar pomagania, czyli jak rozmawiać z rodzicami / Magda Mastalerz // Remedium. – 2015, nr 2, s. 22-23

 7. Dialog i współpraca nauczycieli i rodziców / Mikołaj Winiarski // Nowa Szkoła. – 2002, nr 10, s. 4-8

 8. Dobra współpraca z rodzicami uskrzydla / Ewa Bochno, Bożena Lewandowska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 8, s. 46-49

 9. Dyskretnie, z szacunkiem i dla dobra dziecka / Jolanta Białogórzec // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 11-19

 10. Działanie szkoły nakierowane na wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci / Magdalena Goetz // Życie Szkoły. – 2016, nr 1, s. 28-32

 11. Formy kontaktów nauczycieli z rodzicami / Bernadeta Kosztyła // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7-8, s. 11-13

 12. Formy współpracy rodziny ze szkołą w wybranych krajach świata / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 37-43

 13. Gadu Gadu z rodzicami / Anna Poraj // Życie Szkoły. – 2012, nr 3, s. 38-40

 14. Instytucjonalne współdziałanie rodziców i szkoły w Europie i w Polsce – dawniej i dziś / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 31-36

 15. Jak dobrze zacząć współpracę z rodzicami? / Małgorzata Tarka // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 70-72

 16. Jak nauczyciel powinien rozmawiać z rodzicami, żeby rodzice chcieli z nim rozmawiać / Ewa Bober // Nowa Szkoła. – 2002, nr 10, s. 20-23

 17. Jak nawiązać i rozwijać współpracę z rodzicami? / Chaber-Dądela Anna // Nowa Szkoła. – 2001, nr 3, s. 26-28

 18. Jak organizować spotkania z rodzicami? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 16-17

 19. Jak organizuję kontakty z rodzicami? / Lucyna Cichewicz // Nowe w Szkole. – 2003, nr 11, s. 23-24

 20. Jak prowadzić spotkania z rodzicami / Krzysztof Kwiatkowski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 6, s. 32-36

 21. Jak rozmawiać z rodzicami / Mikołaj Winiarski // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 10, s. 46-51

 22. Jak rozmawiam z rodzicami / Irena Sobiecka-Wójtowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2001, nr 7, s. 51-53

 23. Komunikacja z rodzicami w dobie technologii / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2015, nr 8, s. 23-24

 24. Koncepcja współpracy wychowawcy, uczniów, rodziców / Elżbieta Gawron // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 30-33

 25. Konflikty szkoła-rodzice / Dorota Ziółkowska-Maciaszek // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 10, s. 39-42

 26. Męczennik, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na zebranie… / Marta Kotarba-Kańczugowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 1, s. 5-9

 27. Męczennik, szaman, perfekcjonista, entuzjasta, czyli przychodzi rodzic na zebranie… Cz. 2 / Marta Kotarba-Kańczugowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 16-21

 28. Miejsce rodziców w szkole / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 8, s. 15-18

 29. „Naturalni wrogowie” : o relacjach nauczycieli i rodziców / Elżbieta A. Bajcar // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 61-71

 30. Nauczyciel a Rodzic, czy Nauczyciel i Rodzic? / Hanna Micińska // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 6, s. 42-43

 31. Nauczyciele i rodzice – pomysły na współpracę / Katarzyna Sarzała // Remedium. – 2004, nr 3, s. 12

 32. Nauczyciele i rodzice : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 30

 33. Nauczyciele i rodzice, czyli gracze i przegrani / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 29-38

 34. Nie ma dobrej szkoły bez współpracy z rodzicami / Wojciech Starzyński // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 9, s. 3-6

 35. Nie tacy rodzice straszni / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 4, s. 21-27

 36. Niezgoda rujnuje czyli „wojujący” rodzice / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 2, s. 34-37

 37. O formach współpracy szkoły z domem rodzinnym / Marian Szczurek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 3, s. 47-48

 38. O współpracy rodziców i nauczycieli / Jolanta Podolak-Zając // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2005, nr 8, s. 46-49

 39. O współpracy z rodzicami / Małgorzata Powałek // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 6, s. 58-59

 40. Partnerstwo i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2009, nr 5, s. 8-15

 41. Partycypacja nauczycieli i rodziców we współczesnej szkole / Klaudia Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 37-40

 42. Pedagogizacja rodziców – zadanie szkoły / Anna Dzikomska-Kucharz // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 7-12

 43. Pierwsze spotkanie z rodzicami / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 9, s. 26-29

 44. Po co nam rodzice w szkole? / Krystyna Budzianowska // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 3, s. 11-19

 45. Postawy rodziców i nauczycieli a jakość współpracy // Małgorzata A. Banasiak // Wychowawca. – 2013, nr 12, s. 26-27

 46. Potrzeba współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły : raport z badań własnych / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 3, s. 18-27

 47. Praca z emocjami rodzica / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 6, s. 18-22

 48. Prawa rodziców / Bogusław Śliwerski // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 1, s. 103-110

 49. Przyjmowanie skarg i zażaleń rodziców / Małgorzata Łoskot // Życie Szkoły. – 2015, nr 2, s. 26-29

 50. Rada rodziców w systemie oświaty : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2015, nr 10, s. 53-56

 51. Rada rodziców w systemie oświaty / Krzysztof Lewandowski / Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 10, s. 44-46

 52. Rada rodziców w szkole / Jerzy Winczek // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 10-11

 53. Rady rodziców w polskiej szkole / Wojciech Starzyński // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 20-24

 54. Relacja między rodzicami a przedszkolem i szkołą // Remedium. – 2009, nr 4, s. 4-5

 55. Relacje między nauczycielem a środowiskiem rodzinnym ucznia / Małgorzata Mikszta // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 12, s. 22-24

 56. Rodzic – partner czy wróg? / Anna Matej // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 1, s. 25

 57. Rodzic – ważny partner i cenne źródło informacji / Tatiana Grabowska // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 20-21

 58. Rodzic w szkole – partner czy oponent? / Elżbieta Piotrowska-Gromniak ; rozm. Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 8, s. 12-14

 59. Rodzic w szkole – strategia rozmowy / Joanna M. Łukasik // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 17-24

 60. Rodzic w życiu szkoły / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 4, s. 39-43

 61. Rodzice – aktywni uczestnicy procesu edukacji / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 5, s. 46-48

 62. Rodzice – sojusznicy szkoły / Edyta Wróblewska // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6, Wkładka metodyczna, s. 5-6

 63. Rodzice – szkoła : utopia współpracy / Aleksander Nalaskowski // Wychowawca. – 2001, nr 9, s. 5-6

 64. Rodzice a nauczyciel – budowanie właściwych relacji / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 7, s. 20-22

 65. Rodzice i nauczyciele – razem czy osobno? / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 1, s. 22-29

 66. Rodzice i nauczyciele – sprzymierzeńcy czy „wrogowie”? / Sławomir Chrost // Nauczanie początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 45-47

 67. Rodzice przed tablicą / Anna I. Brzezińska, Monika Mielcarek // Remedium. – 2014, nr 1, s. 12-14

 68. Rodzice trudni we współpracy / Magdalena Goetz / Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 4, s. 20-23

 69. Rodzice w pracy wychowawczej i dydaktycznej szkoły / Anna Gorczowska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 9-11

 70. Rodzice w szkole – edukacyjni partnerzy / Gniewomir Rydlewski, Rafał Rydlewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2014, nr 6, s. 40-42

 71. Rodzice w szkole – projekt współpracy / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 3, s. 43-44

 72. Rodzice w szkole – wspólna sprawa, wspólny cel / Anna Poraj // Życie Szkoły. – 2012, nr 1, s. 8-11

 73. Rodzice w szkole : piśmiennictwo / oprac. Bogusław Śliwerski // Nowe w Szkole. – 2002, nr 3, s. 25

 74. Rodzice w szkole : sprzymierzeńcy czy intruzi? Urszula Grygier // Nowa Szkoła. – 2002, nr 2, s. 32-37

 75. Rodzice w szkole / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 7, s. 25-28

 76. Rodzice w szkole / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 4, s. 54-58

 77. Rodzice w szkole / Danuta Czarnecka // Remedium. – 2006, nr 5, s. 12

 78. Rodzice w szkole / Ewa Gałązka // Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 12-13

 79. Rodzice w szkole czyli o pierwszorzędowej profilaktyce / Barbara Bartoszewska // Wychowawca. – 2002, nr 9, s. 15-17

 80. Rodzice w życiu szkoły / Anna Gajewska // Remedium. – 2001, nr 4, s. 12

 81. Rodzice w życiu szkoły / Grażyna Przygodzka-Musiał // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 5-7

 82. Rodzice-szkoła – dwie strony, dwie racje / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 73-75

 83. Rodzina i szkoła / Teresa E. Olearczyk // Wychowawca. – 2000, nr 3, s. 16-18

 84. Rodzina i szkoła. Nowe perspektywy współpracy / Przemysław Bąbel, Sławomir Trusz // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 7-16

 85. Rola nauczyciela w integracji środowiska domowego i szkolnego dziecka w młodszym wieku szkolnym / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 49-54

 86. Rola rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej / Marzena Pękowska // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 26-30

 87. Rola rodziców w zmianie zachowania ucznia w szkole / Stanisław Bobula // Remedium. – 2016, nr 1, s. 10-12

 88. Rozmowa indywidualna rodzica z dyrektorem – pomocne wskazówki, przykładowe scenariusze, zasady skutecznej komunikacji / Wioletta Bartoszewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 5, s. 30-33

 89. Skuteczna komunikacja : jak mówić o trudnych tematach / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2015, nr 7, s. 28-29

 90. Skuteczny dialog z rodzicami / Anna Poraj // Życie Szkoły. – 2014, nr 4, s. 38-39

 91. Spotkać rodziców ucznia i przeżyć / Jakub Kołodziej // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 137-140

 92. Sprzymierzeńcy w wychowaniu / Maria Mendel // Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 5-9

 93. Szczególni partnerzy szkoły / Krystyna Starczewska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 1, s. 111-116

 94. Szkoła dla rodziców / Anna Gajewska // Remedium. – 2001, nr 5, s. 12

 95. „Szkoła dla rodziców”  – czyli wspomaganie wychowania w rodzinie / Tamara Minda, Lidia Niziurska // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 55-64

 96. Szkoła i rodzice : zestawienie bibliograficzne / Marzena Rusnak // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 30-31

 97. Sztama z rodzicami / Marta Kochan-Wójcik // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 126-133

 98. Sztuka prowadzenia zebrań / Anna K. Kiełczewska // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 82-84

 99. Techniki manipulacyjne stosowane przez rodziców / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 2, s. 54-55

 100. Tradycyjne i innowacyjne formy współpracy szkoły z rodzicami / Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 61-66

 101. Trudne sprawy – ważne rozmowy / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 50-53

 102. Tworzenie klimatu sprzyjającego efektywnemu współdziałaniu rodziców i nauczycieli / Krystyna Chramęga // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 7-8, s. 50-52

 103. Udział rodziców w życiu szkoły na przestrzeni ostatnich 20 lat. Cz. 1 / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. – 2010, nr 1, s. 9-17

 104. Udział rodziców w życiu szkoły. Cz. 2 / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. – 2010, nr 2, s. 4-16

 105. W jedności siła / Aleksandra Krasowska. – Remedium. – 2000, nr 2, s. 24-27

 106. Właściwa rola dla rodziców / Jolanta Zabrocka // Dyrektor Szkoły. – 2000, nr 12, s. 22-23

 107. Włączanie rodziców w realizację zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych / Małgorzata Rokicka // Życie Szkoły. – 2002, nr 7, s. 433-436

 108. Wsparcie dla rodziców w sytuacjach kryzysowych / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. – 2015, nr 8, s. 25-28

 109. Wspierajmy rodziców w wychowaniu / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła. – 2015, nr 5, s. 9-14

 110. Współdziałanie i wymaganie / Lidia Peplińska // Wychowawca. – 2014, nr 10, s. 32-33

 111. Współdziałanie nauczycieli z rodzicami w realizacji nowych zadań szkoły / Wiesława Kuśmierz // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 142-144

 112. Współdziałanie w szkolnictwie : (bibliografia w wyborze) / Ewelina Czajkowska // Nowa Szkoła. – 2017, nr 1, s. 51-58

 113. Współpraca nauczycieli z rodzicami – wybór czy konieczność? / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 5/6, s. 52-55

 114. Współpraca nauczycieli z rodzicami / Irena Anna Rubczewska. – Nowa Szkoła. – 2000, nr 2, s. 14-16

 115. Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów sprawiających trudności / Agnieszka Rowicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 1, s. 40-45

 116. Współpraca nauczycieli z rodzicami w klasie integracyjnej / Joanna Detka, Beata Wabia // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 65-68

 117. Współpraca pomiędzy nauczycielami oraz współpraca z rodzicami – podstawa budowania społeczności lokalnej / Bożena Popiela // Polonistyka. – 2015, nr 4, s. 44-47

 118. Współpraca rodziców i nauczycieli – trudne, ważne i konieczne zadanie / Małgorzata Chojak // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 7-14

 119. Współpraca rodziców i nauczycieli na rzecz dzieci / Dariusz Adamczyk // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 17-25

 120. Współpraca rodziny i szkoły jako funkcja życia społecznego / Andrzej Olubiński // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 1-2, s. 8-12

 121. Współpraca szkoły i rodziny w wychowaniu dzieci / Paweł Pindera i in. // Nauczyciel i Szkoła. – 2002, nr 1-2, s. 145-151

 122. Współpraca szkoły i środowiska rodzinnego gwarancją sukcesu ucznia / Ewa Nowicka // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 3-4, s. 297-304

 123. Współpraca szkoły z rodzicami / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 12, s. 76-79

 124. Współpraca z rodzicami / Anna Dzibek // Wychowawca. – 2010, nr 1, s. 14-15

 125. Współpraca z rodzicami skłóconymi po rozwodzie / Małgorzata Łoskot // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 1, s. 32-34

 126. Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka / Ewa Szymańska // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 1, s. 155-175

 127. Wychowawca doradcą rodziców / Jadwiga Sienkiewicz // Życie Szkoły. – 2002, nr 2, s. 73-79

 128. Wychowawca doradcą rodziców / Jadwiga Sienkiewicz // Życie Szkoły. – 2002, nr 2, s. 73-79

 129. Wywiadówka – spotkanie – dialog : refleksje doświadczonego nauczyciela / Iwona Ratajek-Kolasa // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 2, s. 57-59

 130. Wzajemne zaufanie – ważnym elementem współpracy szkoły z rodzicami / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. – 2015, nr 2, s. 271-286

 131. Wzajemne zaufanie – ważnym elementem współpracy szkoły z rodzicami / Bogdan Urbanek // Nauczyciel i Szkoła. – 2015, nr 2, s. 271-286

 132. Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów / Waldemar Kozłowski // Edukacja. – 2013, nr 2, s. 78-89

 133. Zaangażowanie rodziców a osiągnięcia szkolne uczniów / Waldemar Kozłowski // Edukacja. – 2013, nr 2, s. 78-89

 134. Zajęcia otwarte dla rodziców / Dorota Bujanowska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 21

 135. Zajęcia otwarte dla rodziców / Dorota Bujanowska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 21

 136. Zasady współpracy z rodzicami / Maria Talik // Dyrekktor Szkoły. – 2005, nr 1, s. 15-17

 137. Zasady współpracy z rodzicami / Maria Talik // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 1, s. 15-17

 138. Zebrania z rodzicami : jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2016, nr 3, s. 23-27

 139. Zebrania z rodzicami / Irena Sierpowska-Glapiak // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 7, s. 14-15

 140. Zebrania z rodzicami / Irena Sierpowska-Glapiak // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 7, s. 14-15

 141. Zmarnowane wywiadówki / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 76-82

 142. Zmarnowane wywiadówki / Lucyna Bojarska // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9,s. 76-82

 143. Zmieniający się obszar uczestnictwa rodziców w życiu szkoły / Małgorzata Markiewicz // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 2, s. 44-48

 144. Znaczenie i warunki rozwoju dialogu edukacyjnego rodziców i nauczycieli / Mikołaj Winiarski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 7/8, s. 24-28

 145. Znaczenie i warunki rozwoju dialogu edukacyjnego rodziców i nauczycieli / Mikołaj Winiarski. – Wychowanie na co Dzień – 2000, nr 7/8, s. 24-28

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.