PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00

środa: 8.00-15.00

sobota: nieczynne

Zasady korzystania z Biblioteki podczas pandemii COVID-19

Uczeń zdolny

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2015

Książki

 1. Diagnoza i praca z uczniem zdolnym / Magdalena Barabas // W: Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 27-41, Sygnatura 37232
 2. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, Sygnatura 37407, 37450
 3. Dziecko bardzo zdolne / Krystyna Zielińska // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia / [aut.: Erna Daraszkiewicz et al. ; oprac. red. Marta Pawlus]. – Bielsko-Biała : PPU „Park”, cop. 2002. – S. 338-343, Sygnatura 36855/C
 4. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. – Lublin : Towarzystwo Naukowe, Sygnatura 34968/C
 5. Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych / Eugeniusz Piotrowski // W : Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. – Wyd. 3. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2003, S. 289-303, Sygnatura 35411,35412, 35432/C, 35731
 6. Relacje interpersonalne uczniów zdolnych w młodszym wieku szkolnym / Beata Dyrda, Elżbieta Wiśniewska // W: Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2007. – S. 69-87, Sygnatura 37240
 7. Rozpoznawanie i stymulowanie cech inteligencji oraz myślenia twórczego w domu i szkole / Krystyna Bieluga. – Kraków : Impuls, 2009, Sygnatura 36 518/C
 8. Twórczy charakter zdolności kierunkowych uczniów niesłyszących / Katarzyna Plutecka // W: Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. – S. 61-80, Sygnatura 37519
 9. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. – Warszawa : Wydawnictwo Difin, 2013. – S. 231-241: Uczeń zdolny, Sygnatura 37268
 10. Uczeń zdolny / Deata Dyrda // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 6 tomu Dariusz Adamczyk et al.]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2007. – S. 888-891, Sygnatura 35119/VI/C
 11. Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, [2010], Sygnatura: 36779/C, 37523
 12. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008, Sygnatura 36941
 13. Wspomaganie dzieci w rozwoju zdolności do skupiania uwagi i zapamiętywania : uwarunkowania psychologiczne i pedagogiczne, programy i metodyka / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Wyd. 5. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2012, Sygnatura 37082
 14. Zdolne, ale rozkojarzone : wspieranie rozwoju dziecka za pomocą treningu umiejętności wykonawczych / Peg Dawson, Richard. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2012, Sygnatura 37075

Artykuły z czasopism

(w układzie chronologicznym)

 1. Funkcja szkoły w rozwoju ucznia zdolnego we wczesnej edukacji / Joanna Skoczylas // Nowa Szkoła. – 2016, nr 2, s. 34-45
 2. Potrzeby uczniów szczególnie uzdolnionych / Marta Herzog, Weronika  Loch, Martyna Tomczak // Remedium. – 2016, nr 2, s. 24-25
 3. Nie zgubić talentu / Anna Kałuba-Korczak ; rozm. Marta Łyskawińska // Życie Szkoły. – 2016, nr 1, s. 4-6
 4. Jak pielęgnować w dziecku geniusza / Anna Czerska ; rozm. Katarzyna Kuleta // Życie Szkoły. – 2015, nr 7, s. 8-11
 5. Jak wspomagać rozwój dziecka zdolnego? / Małgorzata Mróz // Wychowawca. – 2015, nr 6, s. 20-21
 6. Uczeń szczególnie uzdolniony / Kaja Chojnacka // Remedium. – 2015, nr 2, s. 28-29
 7. Postawy rodziców a rozpoznawanie i rozwijanie zdolności dzieci / Janna Łukaszewicz-Wieleba, Alicja Baum //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 4, s. 48-58
 8. Wspieranie zdolności i talentów uczniów w szkole podstawowej / Gertruda Zając // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 12-15
 9. Talenty wspierać planowo / Ryszard Radwiłowicz // Nauczyciel i Szkoła. – 2014, nr 1, s. 193-200
 10. Czy uczeń zdolny jest geniuszem? / Seweryn Leszczyński // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 8-9
 11. Mógłby, ale… nie może : o zdolnym dziecku bez osiągnięć / Aleksandra Godlewska // Życie Szkoły. – 2014, nr 5, s. 28-29
 12. Nauczyciel ucznia zdolnego / Katarzyna Barszczak // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 24-25
 13. Dziecko zdolne a dziecko pracowite / Katarzyna Barszczak // Wychowawca. – 2014, nr 9, s. 10-11
 14. Zdolni zawsze potrzebni / Katarzyna Moskal // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 94-95
 15. Indywidualny tok i program nauczania dla zdolnych uczniów / Dorota Mielcarek // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 2, s. 48-50, 52-53
 16. Zadania szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 1, s. 54-57
 17. Uczeń zdolny a szkolne i pozaszkolne przestrzenie edukacyjne / Agnieszka Włoch // Nowa Szkoła. – 2013, nr 2, s. 7-18
 18. Uczeń zdolny : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Aneta Dobrzyńska // Wychowawca. – 2013, nr 2, s. 31
 19. Wszystkie dzieci są zdolne : koncepcja inteligencji wielorakich Howarda Gardnera w kształceniu językowym / Ewa Suchecka // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 3, dod. „Przed Szkołą” nr 1, s. 8-11
 20. Istota pojęcia „uzdolnienie” i jego rodzaje / Ołena Boczarowa // Szkoła Specjalna. – 2011, nr 1, s. 5-14
 21. Jak rozwijać zdolności umysłowe dzieci? / Dorota Chmielewska-Łuczak // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 96-105
 22. Norma jako inhibitor rozwoju uczniów zdolnych / Ilona Drapała // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 5-6, s. 55-57
 23. O specjalnych potrzebach edukacyjnych ucznia zdolnego / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 21-26
 24. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 1 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 106-116
 25. Dzieci uzdolnione matematycznie. Cz. 2 / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 2, s. 89-99
 26. Dzieci zdolne i możliwości ich rozwoju / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 11-20
 27. Uzdolnienia matematyczne maluchów (z badań) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła.- 2011, nr 9. s. 17-23
 28. Radość z nauki. O odkrywaniu własnych możliwości przez uczniów w toku twórczej edukacji / Agnieszka Olczak // Edukacja. – 2011, nr 1, s. 125-130
 29. Rozpoznawanie i rozwijanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym / Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 3-8
 30. Kształcenie uczniów uzdolnionych i opieka nad nimi / Paweł Broda // Nauczyciel i Szkoła. – 2011, nr 1, s. 71-78
 31. Kształcenie zdolnych czy rozwijanie zdolności? O dwóch stronach tej samej monety / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 87-94
 32. Każde dziecko jest zdolne / Bogusława Kulawiak // Życie Szkoły. – 2011, nr 6, s. 29-30
 33. Koncepcja systemowego wspomagania rozwoju uczniów zdolnych / Jolanta Boryszewska // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 2, s. 65-70
 34. Kuźnia talentów czy zaprzepaszczonych szans? / Małgorzata Sagan // Wychowawca. – 2011, nr 9, s. 18-21
 35. Awantura o talenty / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 4, s. 22-2
 36. Charakterystyka funkcjonowania dziecka zdolnego. Cz. 1 / Monika Cegłowska // Remedium. – 2011, nr 6, s. 9-11
 37. Charakterystyka trudności dziecka zdolnego. Cz. 2 / Monika Cegłowska // Remedium. – 2011, nr 7/8, s. 18-20
 38. Zdolni, utalentowani… Od diagnozy do rozwoju / Elżbieta Madalińska // Język Polski w Gimnazjum. – 2011/2012, nr 2, s. 88-94
 39. Dziecko zdolne / Paulina Białobrzewska // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 21-26
 40. Dostrzec geniuszu świetność / Zbigniew Ignacy Paśko // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 3-8
 41. Droga do zdolności / Aneta Rylska-Juruś // Edukacja i Dialog. – 2010, nr 3/4, s. 34-36
 42. Rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym / (innowacja pedagogiczna) / Beata Rechnio-Kołodziej // Remedium. – 2010, nr 7/8, s. 30-33
 43. Szkoła gubi diamenty / Janina Uszyńska-Jarmoc // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 61-69
 44. Odpowiedzialność szkoły za kształcenie uczniów zdolnych wyzwaniem dla edukacji XXI w. / Teresa Kosiarek // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 3, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 11-16
 45. Pozycja ucznia zdolnego w szkole / Paweł Pindera, Karolina Tomczyk // Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 18-20
 46. Sukces ucznia zależy od ciebie / K. Kotlarski // Życie Szkoły. – 2009, nr 1, s. 79-89
 47. Kiedy uczeń zdolny słabo się uczy / Beata Dyrda // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 46-55
 48. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji multimedialnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. „Biblioteka – Centrum Informacji”, nr 4, s. 16-18
 49. Rozwój dziecka zdolnego : (studium przypadku) / Eugeniusz Szymik, Katarzyna Kuźnik // Nauczyciel i Szkoła. – 2009, nr 3/4, s. 61-65
 50. Wzmożona pobudliwość uczniów zdolnych / Wiesława Limont // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 37-44
 51. Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 48-51
 52. Szybciej, więcej i twórczo… / Ryszarda E. Barnacka // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 4, s. 113-122 [indywidualny tok i program nauczania jako formy pracy z uczniem zdolnym]
 53. Wszystko w jednym, czyli Jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. „Biblioteka – Centrum Informacji” nr 2, s. 12-14
 54. Trzeba pomóc zdolnym i uzdolnionym! / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 2, s. 107-115
 55. Uczeń szczególnie uzdolniony w szkole / Małgorzata Żuber-Zielicz // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 5, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 18-21
 56. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda, Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. – 2009, nr 1, s. 99-108
 57. Niezwykłe dzieci w zwykłej szkole / Beata Dyrda ; rozm. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 1, s. 6-11
 58. Praca z dzieckiem zdolnym w świetle praktyki nauczycielskiej / Monika Wieczorek // Nowa Szkoła. – 2009, nr 6, s. 36-41
 59. Wpływ nauczycieli na rozwój ucznia zdolnego w klasach 1-3 / Lidia Pawelec // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 27-32
 60. Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 43-47
 61. Dzieci zdolne są w każdej klasie – aktywizująca rola dialogu / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 59-71
 62. Ujawnianie zdolności do krytycznego myślenia dzieci szkolnych i przedszkolnych / Zuzanna Zbróg // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 91-100
 63. Uczeń zdolny jest ciekawy świata, pyta i myśli krytycznie / Anna Buła // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 33-39
 64. TALENT – dar czy zadanie? / Sławomir Chrost // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 40-42
 65. Stymulowanie rozwoju ucznia zdolnego w klasach 1-3 : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 101-104
 66. Możliwości stymulowania rozwoju poznawczego uczniów zdolnych w klasach 1-3 / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 7-13
 67. O specyfice pracy z uczniem zdolnym / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 14-20
 68. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 69. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 101-110
 70. Przekonania o własnym talencie a sukcesy edukacyjne nastolatków / Adam Jagiełło-Rusiłowski // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 5, s. 26-32
 71. Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych / Beata Dyrda, Magdalena Piekoszewska // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 3, s. 14-19
 72. Uczeń zdolny… niespecjalnej troski / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 45-54
 73. O niektórych mitach na temat uczniów zdolnych / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 4, s. 39-46
 74. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 14-18
 75. Kto odkryje mój talent? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 1, s. 17-20
 76. Pokarało mnie geniuszem… / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, s. 67-76
 77. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. – 2008, nr 2, s. 45-49
 78. Dziecko zdolne w szkole – prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 6, s. 20-21
 79. Zdolni także ci mniej zdolni / Magdalena Pitala // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 53-65
 80. Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 3, s. 3-8
 81. Zdolne dziecko / Agnieszka Olczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s.9-13
 82. „Klub Omnibusa” : projekt edukacyjny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek-Kosowska // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4-5, s. 20-21
 83. Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 18-20
 84. Uczeń zaciekawiony światem / Ludmiła Prusko // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 12-13
 85. Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 56-59
 86. Edukacja zdolnego ucznia / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 51-55
 87. Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 5-9
 88. W sytuacji genialnego Golema / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 6, s. 22-25
 89. Uzdolnienia muzyczne, zdolności i muzykalność dzieci / Maria Januszewska-Warych // Nauczyciel i Szkoła. – 2006, nr 3-4, s. 109-123
 90. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. – 2006, nr 1, s. 14-15
 91. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. – 2006, nr 4, s. 46-48
 92. Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 44-46
 93. Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 11, s. 51-53
 94. Program wspomagania rozwoju dziecka zdolnego : scenariusz zajęć / Maria Witkoś // Kultura i Edukacja. – 2006, nr 4, s. 127-140
 95. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 27-30
 96. Czy dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9,  49-51
 97. Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // Matematyka. – 2005, nr 1, s. 19-25
 98. Zdolności a kompetencje społeczne uczniów / Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2005, nr 9, s. 16-17
 99. Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 50-51
 100. Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 51-53
 101. Projekt państwowego gimnazjum realizującego model wzbogaconego kształcenia uczniów zdolnych / Małgorzata Pokora // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 6, s. 40-45
 102. Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądala// Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 26-30
 103. Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 51-55
 104. Praca z uczniem zdolnym / Dorota Szczepańska // Nowe w Szkole. – 2004, nr 6, s. 8,9,10,11,12
 105. Zdolności matematyczne u dzieci – czym są i jak je rozwijać? / Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. – 2004/2005, nr 4, s. 7-12
 106. Charakterystyka ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 56-57
 107. Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4-13
 108. Uczeń zdolny w szkole / Justyna Dobrołowicz // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 95-105
 109. Szybciej, więcej, na wyższym poziomie / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 31-37 [pomoc uczniowi zdolnemu w szkole]
 110. Szkoła – szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego ? / Wiesława Limont // Psychologia w Szkole. – 2004, nr 3, s. 83-93
 111. Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych?/ Janusz Abramczyk // Nowa Szkoła. – 2003, nr 5, s. 18-22
 112. Zdolny ale leniwy / Beata Biernacka // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 40-42
 113. Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 202-205
 114. Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, s. 27-30
 115. Lepszy uczeń… bardziej lubiany? / Marzena Oterman // Życie Szkoły. – 2003, nr 6, s. 371-374
 116. Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole / Magdalena Szmyd-Skórczewska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 9, s. 67-72
 117. Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 28-31
 118. Po czym poznać dziecko zdolne / Elżbieta Zyzik // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 36-40
 119. Problemy diagnozowania zdolności u dzieci / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2002/2003, z. 4, s. 18-22
 120. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze : analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 13
 121. Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze (klasa humanistyczna). Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 13
 122. Rozwój uzdolnień / Ryszarda E. Bernacka // Remedium. – 2002, nr 1, s. 10-11
 123. Dziecko zdolne – dziecko trudne? / Magdalena Tarnowska // Nowe w Szkole. – 2001/2002, nr 4, s. 10-12
 124. Dziecko zdolne w przedszkolu / Kazimierz Suska // Nowe w Szkole. – 2002, nr 3, s. 2-4
 125. Wychowanie dziecka uzdolnionego / Ewa R. Bernacka // Remedium. – 2002, nr 5, s. 8-9
 126. Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych / Ewa R. Bernacka // Remedium. – 2002, nr 3, s. 10-12
 127. Kształcenie uczniów uzdolnionych / Ewa R. Bernacka // Remedium. – 2002, nr 10, s. 10-11
 128. Przezwyciężanie patologii w kształceniu uczniów zdolnych / Erwin Gondzik // Nauczyciel i Szkoła. – 2001, nr 3/4, s. 133-137
 129. Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych / Joanna Sosnowska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 61-65
 130. Szczególne uzdolnienia : zarys problematyki / Maria Witkoś // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s. 329-332
 131. Zdolność i uzdolnienie / Ryszarda E. Bernacka // Remedium. – 2001, nr 11, s. 8-9
 132. Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. – 2001, nr 3, s. 136-142
 133. Uczeń zdolny i mało zdolny w koncepcjach jawnego doboru do klas  / Lucyna Preuss-Kuchta // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 67-76
 134. Co słychać u zdolnych? / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9/10, s. 59-61
 135. Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom? / Piotr Jarząbek// Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 35-40
 136. Kapitał to ludzie / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. – 2001, nr 2, s. 42-43
 137. Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk // Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s. 206-208
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.