PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00

środa: 8.00-15.00

sobota: nieczynne

Zasady korzystania z Biblioteki podczas pandemii COVID-19

Stres

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 1995-2016

Literatura metodyczna dla nauczycieli

Artykuły z czasopism:

 1. Antystresowe warsztaty dla młodzieży / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 4, s. 44-48

 2. Czy potrafię przezwyciężyć stres? : scenariusz lekcji wychowawczej w VI klasie szkoły podstawowej / Agnieszka Zajkowska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 26

 3. Jak radzić sobie ze stresem? : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232-236

 4. Jak sobie radzić ze stresem? : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Małgorzata Kupijaj // Wychowawca. – 2014, nr 2, s. 32

 5. Stres : trzygodzinny warsztat dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej / Paweł Czerwiński // Wychowawca. – 2008, nr 7/8, s. 33-35

 6. Jak sobie radzić z własna i cudzą agresją? / Wioletta Rafałowicz // Wychowawca. – 2012, nr 5, s. 29 [scenariusz lekcji dla gimnazjum]

 7. Jak sobie radzić ze stresem? : scenariusz zajęć / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska. – Wychowawca. – 2002, nr 11, s. 23

 8. Pomoc młodzieży w pokonywaniu negatywnych nastrojów / Maria Głomska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 43-44 [w art. propozycja dwóch scenariuszy zajęć dla młodzieży]

 9. Praca z uczniem w kryzysie emocjonalnym / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 1, s. 9-21

 10. Radzenie sobie z emocjami i stresem : scenariusze zajęć psychoedukacyjnych (dla kl. I-III gimnazjum / Kinga Kaczmarek, Karolina Van Laere // Remedium. – 2013, nr 7-8, wkładka „W kręgu uzależnień behawioralnych”, s. 4-8 [tematy scenariuszy: Emocjonalny zawrót głowy, 2. Do czego służy złość]

 11. Zajęcia psychoedukacyjne „Nasze spotkania” / Alicja Cieszyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 43-44

Książki:

 1. Jak radzić sobie ze złością : treningi dla nastolatków : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / Jan Stewart. – Warszawa : Wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna”, 2007, sygn. 36 102

Stres w pracy nauczyciela

Artykuły z czasopism:

 1. Stres w pracy pedagogicznej nauczycieli / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2015, nr 2, s. 1-4

 2. Stres zawodowy w subiektywnej ocenie nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 3, s. 37-51

 3. Jak pracować z zapałem i się nie wypalić / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2015, nr 8, s. 29-32

 4. Psychospołeczne sposoby funkcjonowania w zawodzie nauczyciela a ryzyko wypalenia / Anna Romanowska-Tołłoczko // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 3, 8-12

 5. Wypalenie zawodowe nauczycieli jako syndrom zawodów służebnych : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. – 2012, nr 6, s. 55-60

 6. Zawodowy kryzys : kilka słów o wypaleniu zawodowym i sposobach radzenia sobie z nim / Małgorzata Łuba // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 4 [właśc. 2], 25-28

 7. Determinanty satysfakcji zawodowej nauczycieli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 3, s. 38-51

 8. Hojność wychowawcy / Marcin Jaroszewski // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 2, 108-113

 9. Zadowolenie z pracy i samopoczucie zawodowe / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Dyrektor Szkoły. – 2013, nr 9, s. 30, 32-34

 10. Zdrowie nauczycieli i innych pracowników szkoły / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. – 2016, nr 3, s. 12-13

 11. Co stresuje nauczycieli / Jacek Pyżalski // Remedium. – 2008, nr 7-8, s. 6-7

Książki:

 1. Stres w pracy zawodowej nauczyciela / Stanisław Korczyński. – Kraków „Impuls”, 2014, 37 518/C

 2. Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003, sygn. 35 701/C

 3. Jak sobie radzić ze stresem : wskazówki dla nauczycieli / Bill Rogers. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014, sygn.37 400

 4. Nauczyciel/wychowawca – ochrona i promocja jego zdrowia / Barbara Wojnarowska // W: Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania / Barbara Wojnarowska i in. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010, sygn. 36 663/C

 5. Współczesny nauczyciel : studium wypalenia zawodowego / Janusz Kirenko, Teresa Zubrzycka-Maciąg. – Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2011, sygn. 37 529

 6. Wypalenie zawodowe nauczycieli / Piotr Hreciński. – Warszawa : Difin, 2016,

  37 728

Stres dzieci i młodzieży

Artykuły z czasopism:

 1. Stres w środowisku edukacyjnym dzieci i młodzieży / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2015, nr 3, s. 1-4

 2. Dlaczego moje dziecko odczuwa stres? / Małgorzata Kuśmierek, Grażyna Smolińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 6, s. 58-63

 3. Stres w wieku młodzieńczym / Barbara M. Kwiecień // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 9, s. 25-28

 4. Stres we wczesnej adolescencji / Katarzyna Abratańska i in. // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 2, s. 34-37

 5. Wpływ stresu na rozwój fizyczny dziecka / Anna Jarmuła // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 1, s. 44-48

 6. Nerwice i stres szkolny / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, 58-59

 7. Źródła uczniowskiego stresu i sposoby sprawowania nad nim kontroli / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 2, s. 3-10

 8. Stres i kryzys w szkole / Jarosław Jagieła // Wychowawca. – 2010, nr 10, s. 12-15

 9. Stres edukacyjny gimnazjalistów / Stanisław Korczyński // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2015, nr 2, s. 35-47

Książki:

 1. Twoje dziecko i stres / Archibald Hart. – Warszawa : „Rodzinny Krąg”, 1995, sygn. 33 328

 2. Stres w środowisku edukacyjnym młodzieży / Stanisław Korczyński. – Warszawa : Difin, 2015, sygn. 37 609

 3. Stres dziecka czyli Jak pomóc w trudnych sytuacjach / Dorota Kalinowska. – Warszawa : Świat Książki, 2014, sygn. 37 715

Stres – zagadnienia ogólne

Artykuły z czasopism:

 1. Stres : źródła, przejawy i skutki. Cz. 1 / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2014, nr 12, s. 20-21

 2. Promocja zdrowia pracowników w szkołach promujących zdrowie / Magdalena Woynarowska-Sołdan // Remedium. – 2016, nr 1, s. 1-4

 3. Ćwiczenia „przed egzaminem” / Kinga Klaś // Remedium.- 2002, nr 11, s. 13

 4. Etiologia stresu / Magda Mastalerz //Remedium. – 2008, nr 11, s. 22-23

 5. Nasz stres powszedni / Anna Kaliszan-Matuszewska //Edukacja i Dialog. – 2003, nr 3, s. 53-61

 6. Osobowość a stres / Jacek K. Olszewski // Remedium. – 2002, nr 7-8, s. 26-27

 7. Pedagogiczne spojrzenie na stres i sytuacje stresowe / Włodzimierz Goriszowski // Nauczyciel i Szkoła. – 2004, nr 1-2, s. 19-22

 8. Pokonać stres / Małgorzata Kuśpit // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 44-45

 9. Pokonać stres / Jacek K. Olszewski // Remedium. – 2002, nr 1, s. 14-15

 10. Pokonać stres / Robert M. Sapolsky // Świat Nauki. – 2003, nr 10, s. 68-77

 11. Problematyka oceny efektywności radzenia sobie w sytuacji stresowej / Anna Hryniewiecka. // Edukacja. – 2006, nr 1, s. 40-48

 12. Radzenie sobie z emocjami i stresem / Edyta Biaduń-Korulczyk // Remedium. – 2013, nr 7-8, wkładka „W kręgu uzależnień behawioralnych”, s. 1-3

 13. Stres / Elżbieta Krywult // Wychowawca. – 2002, nr 10, s. 26

 14. Stres i eustres w szkole / Aldona Rumińska // Wychowawca. – 2012, nr 11, s. 10-11

 15. Stres można ujarzmić / Ewa Sokołowska // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 2, 31-40

 16. Stres pod kontrolą / Magdalena Sofulak, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 2, s. 21-29

 17. Stres w życiu człowieka / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, 38-39

 18. Sposoby na napięte mięśnie / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, 77-81

 19. Stres a samopoczucie / Monika Zubrzycka-Nowak // Remedium. – 2002, nr 3, s. 14-15

 20. Stres a wydarzenia życiowe / Jacek K. Olszewski // Remedium. – 2002, nr 9, s. 14-15

 21. Stres, czyli „nic nie boli tak jak życie” / Małgorzata Sitarczyk // Język Polski w Szkole – Gimnazjum. – 1999/2000, nr 3, s. 85-87

 22. Stres jako aspekt badania klimatu szkoły / Jolanta Kalisz, Elżbieta Twaróg // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 11, s. 31-34

 23. Stres szkodzi czy pomaga? / Wiesława Chojnacka // Życie Szkoły. – 2004, nr 6, s. 420-421

 24. Szkodliwy wpływ stresu na organizm człowieka / Klaudia Janicka, Tomasz Hanć // Remedium. – 2012, nr 11, s. 22-23

 25. Tylko spokój może nas uratować / Joanna Wichowska // Remedium. – 2000, nr 1, 20-21

 26. Żeby stres mniej dokuczał / Hanna Hamer // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, 48-51

 27. Aby stresu było mniej / Barbara Jacennik, Joanna Szczepańska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 3, s. 89-96

 28. Spokojnie, to tylko stres / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 3, 106-111

Książki:

 1. Twój stres : sens życia, równowaga i zdrowie / Ed BoenischC. Michele Haney. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002, sygn. 35 204

 2. Psychologia stresu ; korzystne i niekorzystne skutki stresu życiowego / Irena Heszen. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013, sygn. 37 191/C

 3. Jak żyć żeby nie zwariować : bliżej siebie w stresie / Jacek Santorski. – Warszawa : Wyd. Jacek Santorski&CO, 2000, sygn. 35 031

 4. Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu / Robert M. Sapolsky. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2010, sygn. 36 910

 5. Wsparcie społeczne, stres i zdrowie / pod red. Heleny Sęk i Romana Cieślaka. – Warszawa _ Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012, sygn. 37 527, 37 401

 6. Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej i Janusza Mastalskiego. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, sygn. 36 402/C

 7. Zdrowie psychospołeczne – wybrane zagadnienia // W : Edukacja zdrowotna : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [oraz Alicja Długołęcka i in.]. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 2007, sygn. 36 412/C

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.