PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00

środa: 8.00-15.00

sobota: nieczynne

Zasady korzystania z Biblioteki podczas pandemii COVID-19

Socjoterapia

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism  w wyborze

Książki w wyborze za lata 2008-2017

 1. Diagnoza w socjoterapii / red. nauk. Ewa Grudziewska. – Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura: 37 879

 2. Dziecko a socjoterapeutyczna rola bajki i baśni / Tatiana Kłosińska // W: Edukacja małego dziecka. T. 6. Wybrane obszary aktywności / praca zbiorowa pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. – Bielsko Biała [etc.] : Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej [etc.], 2013. – S. 75-96. Sygnatura: 37 224/C

 3. Socjoterapia dzieci i młodzieży : diagnoza i metody pracy / red. nauk. Agnieszka Lasota i Jan L. Franczyk. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2015. Sygnatura: 37 840/c

 4. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej : teoria i praktyka / red. nauk. Barbara Jankowiak. – Wyd. 1 – dodruk. – Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016. Sygnatura: 37 841

 5. Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania / Katarzyna Sawicka // W: Terapia dzieci i młodzieży : Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. 49-86. Sygnatura: 36 527/c

 6. Socjoterapia jako forma pracy z dziećmi i młodzieżą przejawiającymi zaburzone zachowania / Katarzyna Sawicka // W: Terapia dzieci i młodzieży : Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. – S. 49-86. Sygnatura: 38 127

 7. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. – Warszawa : Difin, 2015. Sygnatura: 37 608

 8. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 2 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. – Warszawa : Difin, 2016. Sygnatura: 37 842

 9. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą : programy zajęć. Cz. 3 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. – Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura: 38 013

 10. Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. Sygnatura: 38 055; 37 718

Artykuły z czasopism w wyborze za lata 2001-2016

 1. ABC socjoterapii / Jaromir Czerkawski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 45-46.

 2. Ćwiczenia i gry integracyjne / Karolina Van Laere // Remedium. – 2015, nr 1, s. 26-27.

 3. Drugi dom / Teresa Kuniszewska // Wychowawca. – 2014, nr 11, s. 16-17.

 4. Dzieci ze świetlicy / Katarzyna Palus // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 7, s. 54-57.

 5. Ekologiczny aspekt socjoterapii / Katarzyna Sawicka // Remedium. – 2005, nr 5, s. 20-21.

 6. Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 1 / Wioletta Junik // Remedium. – 2006, nr 6, s. 1-3.

 7. Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 2 / Wioletta Junik // Remedium. – 2006, nr 7-8, s. 1-4.

 8. Ewaluacja działalności świetlic socjoterapeutycznych. Cz. 3 / Wioletta Junik // Remedium. – 2006, nr 9, s. 28-29.

 9. Formy aktywności w grupie socjoterapeutycznej / Katarzyna Sawicka // Remedium. – 2004, nr 7-8, s. 44-45.

 10. Kto kogo prowadzi? Cz. 1 / Alina Szulirz // Remedium. – 2010, nr 4, s. 6-7.

 11. Kto kogo prowadzi? Cz. 2 / Alina Szulirz // Remedium. – 2010, nr 5, s. 4-5.

 12. Kto kogo prowadzi? Cz. 3 / Alina Szulirz // Remedium. – 2010, nr 6, s. 6-7.

 13. Kwalifikacje prowadzącego zajęcia socjoterapeutyczne / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 6, s. 22-26.

 14. Metody i techniki stosowane w socjoterapii / Anna Matyja // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2005, nr 3-4, s. 22-25.

 15. Metody pracy z grupą stosowane w socjoterapii / Małgorzata Floryszczak // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2004, nr 3-4, s. 28-30.

 16. Model pomocy realizowany w świetlicy środowiskowej / Aleksandra Karasowska // Remedium. – 2009, nr 2, s. 6-7.

 17. Moja praca w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii / Gracjana Pawlak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 4, s. 42-45.

 18. Pomoc dzieciom w świetlicach środowiskowych / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 8, s. 12-16.

 19. Program cyklu spotkań socjoterapeutycznych / Gabriela Kalinowska // Remedium. – 2005, nr 3, s. 20-21.

 20. Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 1 / Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz // Remedium. – 2008, nr 10, s. 30-31.

 21. Projekt jako metoda korygowania zaburzeń. Cz. 2 / Aleksandra Karasowska, Alina Szulirz // Remedium. – 2008, nr 11, s. 12.

 22. Projekty – projektem na życie. Cz. 1 / Monika Maciaszek // Remedium. – 2013, nr 1, s. 6-7.

 23. Propozycja programu socjoterapeutycznego / Krzysztof Nowakowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 3, s. 46-52.

 24. Socjoterapia – model myślenia o psychokorekcji. Cz. 1 / Katarzyna Sawicka // Remedium. – 2004, nr 1, s. 22-23.

 25. Socjoterapia – model myślenia o psychokorekcji. Cz. 2 / Katarzyna Sawicka // Remedium. – 2004, nr 3, s. 18-19.

 26. Socjoterapia jako forma pomocy pedagogicznej / Kazimierz Ostrowski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 10-11, s. 10-12.

 27. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 1 / Tomasz Herman // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 3, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 5-8.

 28. Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży : kontekst kultury współczesnej. Cz. 2 / Tomasz Herman // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 4-5, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. 1-4.

 29. Socjoterapia jako metoda wspierająca dzieci będące w trudnej sytuacji życiowej / Dorota Rybarska-Jarosz // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2001, nr 1, s. 31-38.

 30. Socjoterapia jako specjalistyczna procedura terapeutyczna / Katarzyna Sawicka, Gabriela Kalinowska // Remedium. – 2004, nr 5, s. 20-21.

 31. Socjoterapia w codziennej pracy wychowawczej / Dorota Dolata // Życie Szkoły. – 2014, nr 10, s. 10-13.

 32. Socjoterapia w pracy z młodzieżą niedostosowaną społecznie / Anna Mierzwa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 1, s. 32-35.

 33. Socjoterapia w świetlicach – ostatnie dziesięciolecie / Anna Matyja // Remedium. – 2010, nr 3, s. 10-11.

 34. Świetlica socjoterapeutyczna / Natalia M. Ruman // Wychowawca. – 2012, nr 12, s. 22-24.

 35. Świetlica socjoterapeutyczna Caritas / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 20-23.

 36. Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców / Anna Matyja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 36-40.

 37. Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 1 / Alina Szulirz // Remedium. – 2009, nr 5, s. 4-5.

 38. Trudne sprawy w świetlicy. Cz. 2 / Alina Szulirz // Remedium. – 2009, nr 6, s. 6-7.

 39. Trudne zachowania uczestników socjoterapii / Katarzyna Sawicka // Remedium. – 2006, nr 3, s. 28-29.

 40. W poszukiwaniu nowych metod pomocy / Aleksandra Karasowska // Remedium. – 2008, nr 9, s. 28-30.

 41. Zabawa w socjoterapii / Agnieszka Nowosiadły // Remedium. – 2006, nr 6, s. 30-31.

 42. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby / Maria Fudali // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2005, nr 3-4, s. 26-31.

 43. Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 4, s. 18-23.

 44. Zajęcia socjoterapeutyczne w szkole /Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2015, nr 4, s. 18-23.

 45. Zmiana obrazu siebie efektem socjoterapii / Barbara Krasiczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 9, s. 40-46.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.