PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00

środa: 8.00-15.00

sobota: nieczynne

Zasady korzystania z Biblioteki podczas pandemii COVID-19

Rozwód w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2014

Książki

1. Bliskie i odległe skutki rozwodu rodziców dla dzieci i młodzieży oraz ich zależność od różnych czynników świetle literatury przedmiotu i badań własnych / Hanna Szczęsna // W: Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i szkole / red. Elżbieta M. Minczakiewicz. – Kraków : „Impuls”, 2002. – S. 81-99. sygn. 35043/C
2. Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – S. 107 – 111 : Radzenie sobie z separacją i rozwodem rodziców, sygn. 34932/C
3. Obszary problemowe i zasoby rodziny zrekonstruowanej / Aleksandra Lewandowska-Walter // W: Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. – Warszawa : Difin, 2009. – S. 276-301, sygn. 36457/C
4. Psychologiczne skutki samotnego macierzyństwa / Sylwia Rydz // W : Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 153-161, sygn. 36845/C
5. Rozwód a seperacja w opinii kobiet i mężczyzn / Anna Kwak // W : Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – S. 177-192, sygn. 34996/C
6. Rozwód i co dalej? : problemy rodzin zrekonstruowanych / Ewa Marat // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 141-151, sygn. 36845/C
7. Rozwód jako sytuacja kryzysowa w rodzinie / Magdalena Błażek // W: Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. – S. 459-481, sygn. 37508/C
8. Rozwód w opinii społecznej – kierunki zmian / Piotr Kryczka // W : Rodzina współczesna / pod red. Marii Ziemskiej. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2001. – S. 149-176, sygn. 34996/C
9. Rozwód w rodzinie / Hanna Szczęsna // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S.477-483, sygn. 35119/V/C
10. Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. – Kra¬ków : Wydawnictwo WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno – Pedagogiczna „Ignatianum”, 2008, sygn. 36407/C
11. Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – S. 284-293 : Rozpad rodziny, sygn. 36923/C
12. Sytuacja rodzinna po rozwodzie / Ewa Daraszkiewicz // W : Rodzice i dzieci : encyklopedia / [aut. Ewa Daraszkiewicz et al. ; oprac. red. Marta Pawlus]. – Bielsko-Biała : „Park”, 2002. – S. 497-502, sygn. 36855/C
13. Znaczenie rozpadu więzi małżeńskich dla kobiet a stosowane strategie copingu po rozwodzie / Irena Kurlak // W: Partnerstwo w rodzinie : istota i uwarunkowania relacji miedzy rodzicami i dziećmi / red. Justyna Truskolaska. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2009. – S. 37-56, sygn. 36764/C

Artykuły z czasopism

14. Dzieci a rozwody rodziców / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. – 2004, nr 3, s. 57-58
15. Dzieci po rozwodzie rodziców w Polsce w latach 1980-2007 / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. – 2010, nr 4, s. 7 – 11
16. Dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 16-17
17. Dzieci z rodzin rozwiedzionych / Aneta Baranowska // Wychowawca. – 2014, nr 1, s. 16-19
18. Dziecko w sytuacji rozwodu / Karolina Gerhard // Edukacja i Dialog . – 2008, nr 11, s. 30 – 31
19. Kiedy rodzice się rozwodzą / Radosław Mysior // Remedium. – 2014, nr 6, s. 5-7
20. Konsekwencje samotnego rodzicielstwa dla społecznego funkcjonowania dziecka / Elżbieta Napora // Małżeństwo i Rodzina.- 2005, nr 3, s. 39-42
21. Medialna wojna rodziców, którą przegrało dziecko / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2013, nr 9, s. 21-25
22. Moi rodzice się rozwodzą, moja babcia umarła… / Karolina Ważny, Tomasz Wosk // Życie Szkoły. – 2013, nr 10, s. 30-33
23. Pomoc dziecku uwikłanemu w konflikt rodzicielski / Dariusz Mazur // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 7, s. 51-54
24. Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie/ Anna Dudak // Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1/2, s. 73-76
25. Reakcje dzieci na rozwód rodziców / Wiesława Chojnacka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 41-42
26. Rodzic małego dziecka a kryzys rozwodowy / Marta Molińska // Remedium. – 2014, nr 1, s. 22-24
27. Rodzina przetrwa kryzys moralny / Anna Dzikomska-Kucharz // Edukacja i Dialog. – 2000, nr 10, s. 11-16
28. Rodzina rozbita w percepcji gimnazjalistów / Renata Ilnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 3, s. 49-50
29. Rozpad rodziny jako czynnik nieprzystosowania społecznego i przestępczości nieletnich / Elżbieta Kopeć // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2003, nr 3, s. 9-11
30. Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 10, s. 23-28
31. Rozwód – jak pomóc? / Kinga Kuszak // Życie Szkoły. – 2009, nr 3, s. 38-42.
32. Rozwód a przepływy międzypokoleniowe materialnych dóbr i usług / Piotr Szukalski // Problemy Rodziny.- 2000, nr 5, s. 27 – 33
33. Sposoby radzenia sobie z rozwodem przez dzieci / Marzanna Farnicka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 1, wkł. Przygotowanie do Życia w Rodzinie, s. (6)-(8)
34. Spostrzeżenia adolescentów na temat własnej rodziny rozbitej: komunikat z badań / Renata Małgorzata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4/5, s. 26-31
35. Szkic do portretu rodziny diasporowej / Stanisław Kawula // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 2, s. 30-34
36. Wpływ rodziny rozbitej na sytuację szkolną dzieci / Wiesława Kuśmierz // Życie Szkoły. – 2000, nr 3, s. 137-140
37. Zespół Gardnera sposobem radzenia sobie z konfliktem rodziców / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 7, s. 12-17

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.