PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Ojcostwo

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 1980-2013

Książki

 1. O miłości ojcowskiej / Kazimierz Pospiszyl. – [Wyd. 2]. – Warszawa :Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986, sygn. 27 886

 2. Ojciec : ojcostwo i rola w wychowaniu / Maria Wanda Poznańska // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.3, M–O / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa : Żak, 2004. – S. 804–807, sygn. 35 119/III/Cz

 3. Ojciec a rozwój dziecka / Kazimierz Pospiszyl. – Warszawa : „Wiedza Powszechna”, 1980, sygn. 22 758

 4. Ojciec a wychowanie dziecka / Kazimierz Pospiszyl.  – Warszawa : „Żak”, 2007, sygn. 36 228/Cz

 5. Ojciec we współczesnej rodzinie. Programy telewizyjne jako źródło kształtujące określone modele ojcostwa / Tomasz Sosnowski // W: Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym : wybrane zagadnienia i źródła z pedagogiki społecznej / pod red. Jadwigi Izdebskiej. – Trans Humana, 2003.  – S. 196-247, sygn. 35 554/Cz

 6. Pedagogika rodziny /  Stanisław Kawula, Józefa Brągiel, Andrzej Janke. – Toruń : „Akapit”, 2002. sygn. 35 295/Cz, 35 774, 35 872

 7. Psychologiczny obraz ojca w biegu życia / Adrian Kurcbart. – Warszawa : Difin, 2011, sygn. 37 328/Cz

 8. Rola ojca w życiu rodziny i dziecka / Wojciech Kołodziej // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. Iwony Janickiej. – Kraków : „Impuls”, 2010. – S. 35-47, sygn. 36 845/Cz

 9. Ojciec i jego rola w życiu dziecka / Tomasz Sosnowski // W : Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz. – Warszawa : „Żak”, 2009. – S. 199-215, sygn. 37 031/Cz

 10. Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. – S. 432-457 :  Nowe ojcostwo i nowe macierzyństwo, sygn. 36 923/Cz

 11. Ojciec we współczesnej rodzinie : kontekst pedagogiczny / Tomasz Sosnowski. – Warszawa : „Żak”, 2011, sygn. 36 822/Cz

 12. Oczekiwanie na narodziny pierwszego dziecka jako sytuacja trudna w życiu mężczyzny / Marianna Dąbrowska-Wnuk // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red.  Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa : „Difin”, 2010. – S. 83-100, sygn. 36 532/Cz

Artykuły z czasopism

 1. Czas poświęcony dziecku w rodzinie samotnego ojca / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 30 – 33

 2. Czy sądy dyskryminują ojców? / Robert Kucharski // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. – 2003, nr 3, s. 38 – 40

 3. Czy współczesne ojcostwo, to ojcostwo nieobecne? / Maria Jakunowicz // Małżeństwo i Rodzina. – 2002, nr 1, s. 43 – 47

 4. Dorastające dzieci [rola ojca w wychowaniu dorastających dzieci] /  Wiesław Lipiec // Wychowawca. – 2011, nr 6, s. 20-22

 5. Fenomen ojcostwa / Marta Borowiec // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 3-4, s. 22-25

 6. Identyfikacja z ojcem a wzorce idealnego mężczyzny w percepcji chłopców w wieku adolescencji / Łukasz Baka // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 1, s. 29 – 33.

 7. Ikona współczesnego ojcostwa / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 9, s. 23 – 28

 8. Jak ojciec z synem, czyli jak? / Ewa Grodecka // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008,nr 2, s. 55 – 60

 9. Jesteś dla mnie ważny! [rola ojca w wychowaniu dzieci] / Barbara Lipiec, Wiesław Lipiec // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 5, s. 7-12

 10. Mądre kochanie [rola ojca w wychowaniu] / Marta Borowiec. – Wychowawca, 2011, nr 6, s. 6-9

 11. Modele ojcostwa we współczesnych rodzinach miejskich / Tomasz Sosnowski // Edukacja. – 2009, nr 3, s. 62-66

 12. O nową koncepcję ojcostwa /  Sławomir Baran // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2001, nr 9, s. 49-54

 13. Od czego jest tato? / Selwana Szołek  // Wychowawca. – 2011, nr 6, s. 10-11

 14. Ojciec a problem jakości wychowawczego systemu rodzinnego / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2009/2010, nr 2, s. 15-23

 15. Ojciec w rodzinie / Ewa Gałązka // Wychowawca. – 2011, nr 6, s. 12-13

 16. Ojcostwo – los czy wybór? [prawa ojca] / Wanda Półtawska // Wychowawca. – 2000, nr 5, s. 6–9

 17. Ojcostwo [rola jaką odgrywa ojciec w kształtowaniu poczucia własnej wartości u dzieci] / Barbara Lipiec // Wychowawca. – 2004, nr 6, s. 14–15

 18. Ojcostwo a pornografia [skutki pornografii] / Antoni Szymański // Wychowawca. – 2000, nr 1, s. 18–19

 19. Ojcostwo jako wartość: studium empiryczne / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. – 2003, nr 4, s.3 – 13.

 20. Ojcostwo w życiu mężczyzny / Kazimierz Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 2, s. 24 – 28

 21. Ojcowie w percepcji swoich dzieci / Przemysław E. Kaniok // Wychowawca. – 2012, nr 3, s. 12-14

 22. Ojcowska przyjaźń / Józef Augustyn // Wychowawca. – 2011, nr 1, s. 16-17

 23. Ojcowskie oddziaływanie / Monika Murawska-Ziobro // Wychowawca. – 2012, nr 7-8, s. 38-39

 24. Opis i analiza przypadku wychowawczego [przemoc fizyczna stosowana przez ojca wobec syna] / Grażyna Róziewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001,nr 5, s. 43 – 45

 25. Postawa ojca a wyniki szkolne dziecka / Magdalena Nakielska // Wychowawca. – 2010, nr 9, s. 10-11

 26. Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska, Ludwika Sadowka // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 67 – 75

 27. Poziom samoakceptacji ojców i matek w pełnieniu przez nich ról rodzicielskich po rozwodzie / Anna Dudek // Małżeństwo i Rodzina. – 2005, nr 1/ 2, s. 73 – 76

 28. Problemy samotnych ojców wychowujących dzieci w wieku przedszkolnym : omówienie badań / Beata Nogaj // Problemy Rodziny. – 2001, nr 3, s. 52 – 55

 29. Rodzicielstwo po męsku / Piotr Szczukiewicz // Remedium. – 2001, nr 10, s. 22-23

 30. Rola ojca w procesie wychowania [zestawienie bibliogr.] / Elżbieta Trojan // Wychowawca. –  2011, nr 6, s. 19

 31. Rola ojca w procesie wychowawczym / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 2, s. 26 – 33

 32. Rola ojca w wychowaniu dziecka w rodzinie – zarys historyczny / Eugeniusz Paruzel // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 20 – 27

 33. Różne oblicza ojcostwa / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 1, s. 13 – 19

 34. Stymulowanie rozwoju umysłowego dzieci i młodzieży w rodzinie samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Nauczyciel i Szkoła. -2004, nr 1/ 2, s. 237 – 245

 35. Tęsknota za ojcem / Mariola Bieńko // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. -2003, nr 10, s. 20-24.

 36. Trudności w sprawowaniu roli ojczyma / Kazimierz Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 3, s. 42 – 44

 37. Uczestnictwo ojca w porodzie / Małgorzata Rokosz Kaszkowska, Piotr Minowski // Problemy Rodziny. – 2000, nr 6, s. 31 – 35

 38. Wartości preferowane przez bezrobotnych ojców dorastających dzieci / Elżbieta Kornacka-Skwara // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 4, s. 27 – 31

 39. Więź dzieci z ojcami w okresie wczesnoszkolnym / Jan Śledzianowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 6, s. 9-13

 40. Władza rodzicielska pozamałżeńskiego i rozwiedzionego ojca / Wanda Stojanowska // Szkoła Specjalna. – 2002, nr 1, s. 17-21

 41. Wychowawcza rola ojca w rodzinie / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Małżeństwo i Rodzina. – 2004, nr 2, s. 29 – 32

 42. Wychowawczy aspekt kontaktu ojca z dzieckiem / Sławomir Śliwa // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 12, s. 21-23

 43. Zaspokajanie potrzeb bytowych w rodzinach samotnych ojców / Dorota Ruszkiewicz // Małżeństwo i Rodzina. -2004, nr 4, s. 23 – 26

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.