PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Starość

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 1999-2022

Książki, rozdziały z książek:

 1. Aktywny senior : jak zachować sprawność intelektualną w podeszłym wieku? / Jolanta Piekarska, Wiesław Piekarski. - Warszawa: Difin, 2017. Sygnatura: 37 887
 2. Bilans życiowy – świadomość śmierci / Józef Binnebesel // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. - S. 299-312. Sygnatura 37 874/C
 3. Cierpienia (dzieci) starszych rodziców / Ewa Woydyłło // W: Żal po stracie : lekcje akceptacji. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. - S. 75-90. Sygnatura 38 577
 4. Człowiek wobec starości : szkice z gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Katowice, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”1999.Sygnatura: 34 725
 5. Człowiek stary w placówce penitencjarnej / Sławomir Grzesiak // W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. Anetty Jaworskiej. – Kraków : „Impuls”, 2009. – S. 247-257. Sygnatura 36 460/C
 6. Dorosłość i starość osób niepełnosprawnych – wprowadzenie / Remigiusz J. Kijak // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. - S. 7-13. Sygnatura 37 874/C
 7. Edukacja do starości młodzieży szkolnej / Anna Trzcionka-Wieczorek. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. Sygnatura 38 861
 8. Edukacja osób starszych : seniorzy w przestrzeni nowych mediów / Łukasz Tomczyk. - Warszawa : Dyfin, 2015. Sygnatura: 37 696
 9. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010. Sygnatura 37 753
 10. Efekty rozwojowe ery IV / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp.
  z o.o., 2016. - S. 343-344. Sygnatura 37 599/C
 11. Emocje w dorosłości i okresie starzenia się / oprac. Helena Hurme // W: Psychologia rozwoju człowieka. [3] Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 62-65. Sygnatura 35 227, 33 574/III/C
 12. Emocje w dorosłości i okresie starzenia się / oprac. Helena Hurme // W: Psychologia rozwoju człowieka. [3] Rozwój funkcji psychicznych / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 62-65. Sygnatura 35 474
 13. Etap zmian inwolucyjnych (starości) / Napoleon Wolański // W: Rozwój biologiczny człowieka : podstawy auksologii, gerontologii i promocji zdrowia. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. S. - 497-509. Sygnatura 35 992/C
 14. Filozofia starzenia się : profilaktyka i rehabilitacja / red. nauk. Anna Marchewka, Zbigniew Dąbrowski, Jerzy A. Żołądź. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. Sygnatura 37 697/C
 15. Funkcje klubu seniora / Agata Chabior // W: Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym / pod red. nauk. Marty Czechowskiej-Bielugi, Anny Kanios, Lucyny Adamskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. - S. 169-174. Sygnatura 38 457
 16. Gerontologia / Mirosław Górecki // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 30-31. Sygnatura 35 119/II/C
 17. Gerontologopedia / red. nauk. Waldemar Tłoksiński, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. Sygnatura 38 266/C
 18. Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe AP, cop. 2004. Sygnatura 36 005/C
 19. Globalizacja problemów zdrowotnych i starzenia się a rodzina / Zbigniew Woźniak // W: Współczesne rodziny polskie – ich stan i kierunek przemian / pod red. nauk. Zbigniewa Tyszki. – Wyd. 2. – Poznań : Wydaw. Naukowe UAM, 2004. – S. 381-408. Sygnatura 35 738/C
 20. Jakość życia w starości / Czesław Kustra // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. - S. 273-288. Sygnatura 37 242, 37 874/C
 21. Kres życia – cierpienie, duchowość, nadzieja / Bogusław Stelcer // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. - S. 2289-298. Sygnatura 37 874/C
 22. Ludzie starsi w społeczeństwie informacyjnym : lumpenproletariat czy digitariat?/ Karolina Korczewska // W: Współczesne społeczeństwo w wirtualnej rzeczywistości – wielość szans i dylematów / red. nauk. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, Marek Walancik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. - S. 201-207. Sygnatura 38 912
 23. Ludzie starzy i starość w polityce społecznej / Barbara Szatur-Jaworska. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2000. Sygnatura 35 674
 24. Metody i techniki pracy z osobami starszymi, z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / red. nauk. Ewa Grudziewska . - Warszawa : Dyfin, 2022. Sygnatura 39 103
 25. Młodość utracona, odkrywania starość : eseje i szkice z gerontologii / Adam A. Zych. - Katowice : „Śląsk”, 2020. Sygnatura 38 872
 26. Niepełnosprawność osób starszych na przykładzie choroby Alzheimera / Dr Agnieszka Nowicka // W: Człowiek niepełnoprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. - S. 258-271. Sygnatura 35 453/C
 27. Niepełnosprawność w okresie późnej dorosłości / pod red. Marleny Kilian, Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2018. Sygnatura: 38 224
 28. Nowe role dorosłych – dorośli jako babcie i dziadkowie / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o., 2016. - S. 337-340. Sygnatura 37 599/C
 29. Oblicza starości w perspektywie lokalnej : studium socjopedagogiczne / Danuta Kszysztofiak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016. Sygnatura 37 817
 30. Od wykluczenia do wsparcia : w przestrzeni współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Jolanta Spętana, Danuta Krzysztofiak, Ewa Włodarczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2016. Sygnatura 37 818
 31. Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać potencjał ludzi w wieku podeszłym? / Joanna Janiszewska-Rain // W: Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - S. 591-622. Sygnatura 37 837/C
 32. Okres późnej dorosłości. Jak rozpoznać ryzyko i jak pomagać? / Anna Izabela Brzezińska, Szymon Hejmanowski // W: Psychologiczne portrety człowieka / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016. - S. 623-664. Sygnatura 37 837/C
 33. Opieka geriatryczna w Polsce / red. nauk. Andrzej M. Fal, Izabela Witczak, Ewa Kuriata-Kościelnika. - Warszawa : CeDeWu Sp. Z o.o., 2016. Sygnatura 37 819
 34. Opieka nad wnukami szansą rozwoju dziadków / Ewelin Świdrak // W: Rodzina przestrzenią rozwoju osoby : perspektywa pedagogiczna / red. Marek Jeziorański, Danuta Opozda, Alina Rynio. - Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, cop. 2012. - S. 107-114. Sygnatura 38 503
 35. Pedagogika społeczna wobec problemów człowieka starego / Stanisław Kawula // W: Pedagogika społeczna : dokonania, aktualność, perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 2009. – S. 551-564. Sygnatura 37 062/C
 36. Poczucie sensu życia osób starszych : inspiracje do edukacji w starości / Norbert G. Pikuła. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. Sygnatura: 37 764
 37. Poradnictwo psychologiczne dla osób w okresie późnej dorosłości / Stanisława Steuden // W: Poradnictwo psychologiczne / red. nauk. Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 158-187. Sygnatura 39 111
 38. Poznać, zrozumieć i zaakceptować starość ; wybór materiałów konferencyjnych / red. nauk. Adam A. Zych. - Łask : Over Group, 2012. Sygnatura 37 416
 39. Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill. – Warszawa : MT Biznes, 2009. Sygnatura 36 405
 40. Późna dorosłość / Spencer A. Rathus. - Gdańska : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 196. Sygnatura 35 491/C
 41. Późna dorosłość / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała ; [red. cz. 1. Janusz Trempała, cz. 2. Maria Kielar-Turska, cz. 3. Adam Niemczyński, Maria Czerwińska-Jasiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 326-350. Sygnatura 36 787/C
 42. Późna dorosłość i starość – znaczenie kompensacji / Piotr K. Oleś // W: Psychologia człowieka dorosłego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 169-172. Sygnatura 36 803/C
 43. Późna dorosłość : wiek starzenia się / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. [2] Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. - S. 263-287. Sygnatura 33 574/II/C, 35 917
 44. Późna dorosłość : wiek starzenia się / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. [2] Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. - S. 263-287. Sygnatura 37 925
 45. Późna dorosłość : wiek starzenia się / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. [2] Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. - S. 263-287. Sygnatura 35 473
 46. Późna dorosłość : wiek starzenia się / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. [2] Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 263-287. Sygnatura 36 458
 47. Późna dorosłość : wiek starzenia się / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. [2] Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. - S. 263-287. Sygnatura 36 736, 36 737
 48. Późna dorosłość : wiek starzenia się / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. [2] Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 263-287. Sygnatura 37 388, 37 389
 49. Późna dorosłość : wiek starzenia się / Maria Straś-Romanowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. [2] Charakterystyka okresów życia człowieka / red. nauk. Barbara Harwas-Napierała, Janusz Trempała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. - S. 263-287. Sygnatura 38 032, 38 033
 50. Późny wiek dojrzały : od niemowlęctwa do dorosłości / Anna Birch, Tony Malim // W: Psychologia rozwojowa w zarysie. - Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 1997. - S. 146-157. Sygnatura 33 675, 33 676
 51. Późny wiek dojrzały : od niemowlęctwa do dorosłości / Anna Birch, Tony Malim // W: Psychologia rozwojowa w zarysie. - Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2002. - S. 146-157. Sygnatura 35 243, 35 244, 35 596
 52. Późny wiek dojrzały : od niemowlęctwa do dorosłości / Anna Birch, Tony Malim // W: Psychologia rozwojowa w zarysie. - Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004. - S. 146-157. Sygnatura 36 013
 53. Praktyka pracy socjalnej / red. nauk. Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : Difin SA, 2018. Sygnatura 38 169
 54. Prawne aspekty starości / red. nauk. Aleksandra Wilk, Magdalena Głowkin-Hudała. - Warszawa : Difin, 2014. Sygnatura 37 595
 55. Proaktywna starość : strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej dorosłości / Małgorzata Brzezińska. - Warszawa : Difin, 2011. Sygnatura 37 059/C
 56. Przekraczając „Smugę cienia” : szkice z gerontologii i tanatologii / Adam A. Zych. - Katowice : „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2013. Sygnatura 37 378/C
 57. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009. Sygnatura 36 455/C
 58. Psychologia a różnorodność świata : płeć i pochodzenie etniczne a starzenie się / Spencer A. Rathus. - Gdańska : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. - S. 197-201. Sygnatura 35 491/C, 35 825
 59. Psychologia kliniczna seniorów / Stanisława Steuden // W: Psychologia kliniczna / red. nauk. Lidia Cierpiałkowska, Helena Sęk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. 555-573. Sygnatura 37 831/C
 60. Psychologia osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia / Joanna Kliszcz. - Warszawa : Dyfin, 2019. Sygnatura 38 314
 61. Psychologia starzenia się / Ian Stuart-Hamilton. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2006. Sygnatura: 35 985/C
 62. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Sygnatura 37 601
 63. Psychologia starzenia się i starości / Stanisława Steuden - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura 36 804/C
 64. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton. – Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2006, sygn. 35965/C
 65. Psychologia wobec starzenia się i starości: o paradoksach związanych z pojęciem adaptacji do wieku / Henryk Olszewski // W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / po red. nauk. Marty Bogdanowicz, Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. - S. 277-283. Sygnatura 36 511/C
 66. Rodzina osób w wieku trzecim : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 188-194. Sygnatura 36 923/C
 67. Rodzina osób w wieku trzecim : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 188-194. Sygnatura 37 607
 68. Rodzina osób w wieku trzecim : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015. - S. 188-194. Sygnatura 37 642
 69. Rola dziadków we współczesnym systemie rodzinnym / Teresa Rostowska // W: Psychospołeczne konteksty realizacji rodzinnych / red. Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter. - Warszawa : Dyfin, 2019. - S. 74-104. Sygnatura 38 281, 38 31562. Rola dziadków w wychowaniu / [Erna Daraszkiewicz et al. ; oprac. red. Marta Pawlus] // W: Rodzice i dzieci : encyklopedia. - Bielsko-Biała : „Park”, cop. 2002. - S. 526-527. Sygnatura: 36 855/C
 70. Rozwój fizyczny i poznawczy w wieku średnim / Helen Bee // W: Psychologia rozwoju człowieka. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004. - S. 474-502. Sygnatura 35 990/C
 71. Rozwój społeczny i rozwój osobowości w okresie późnej dorosłości / Helen Bee // W: Psychologia rozwoju człowieka. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004. - S. 580-614. Sygnatura 35 990/C
 72. Senior w przestrzeni społecznej / Norbert Pikuła. - Warszawa : Wydawnictwo Borgis, 2013. Sygnatura 37 512/C
 73. Seniorzy i film : aktywizacja i integracja społeczna osób starszych przez uczestnictwo w kulturze filmowej / Ewelina Konieczna. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. Sygnatura: 37 902
 74. Seniorzy jako ofiary wybranych przestępstw i zjawiska izolacji społecznej / Hanna Karaszewska // W: Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny : profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Joanna Rajewska de Mezer. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe, 2018. - S. 165-179. Sygnatura 38 408
 75. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Warszawa : Wydawnictwo Adamieckie „Żak”, 2001. Sygnatura 35 797/C
 76. Specyficzne właściwości posługiwania się językiem przez osoby w wieku senioralnym / Maria Kielar-Turska, Karolina Byczeska-Konieczny // W: Biomedyczne podstawy logopedii / Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 429-441. Sygnatura: 37 397
 77. Starość / Elżbieta Trafiałek // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S. 945-948. Sygnatura 35 119/V/C
 78. Starość / Philip G. Zimbardo // W: Psychologia i życie. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. - S. 211-220. Sygnatura 35 361, 35 471
 79. Starość nie radość / Ewa Woydyłło // W: Żal po stracie : lekcje akceptacji. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020. - S. 65-74. Sygnatura 38 577
 80. Starość osób z niepełnosprawnością – wyzwanie dla pedagogiki specjalnej / Iwona Chrzanowska // W: Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. - S. 626-630. Sygnatura 37 708/C, 38 031
 81. Starość – przestrzeń życiowa ludzi starych / Henryk Cudak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / red. nauk. i przewodn. kom red. Tadeusz Pilch. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S. 950-953. Sygnatura 35 119/V/C
 82. Starość : radzenie sobie z utratą / Dorota Talarska, Katarzyna Wieczorowska-Tobis // W: Niepełnosprawność – w zwierciadle dorosłości / red. nauk. Remigiusz J. Kijak. - Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. - S. 255-72. Sygnatura 37 874/C
 83. Starość – starzenie się / Adam Zych // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. – S. 949-950. Sygnatura 35 119/V/C
 84. Starość : śmierć i żałoba / Piotr K. Oleś // W: Psychologia człowieka dorosłego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 174-179. Sygnatura 36 803/C
 85. Starość w cyklu życia : społeczne i zdrowotne oblicza późnej dorosłości / Halina Worach-Kardas. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2015. Sygnatura 37 843
 86. Starość w drodze… : wybór materiałów / red. nauk. Adam A. Zych. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2020. Sygnatura 38 901
 87. Starzenie się / John C. Cavanaugh // W: Psychologia rozwojowa / pod red. Petera E. Bryanta, Andrew M. Colmana. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo s.c., cop. 1997. - S. 109-132. Sygnatura 33 829, 34 017, 35 105
 88. Starzenie się / Anthony Giddens // W: Socjologia : wydanie nowe. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. – S. 303-321. Sygnatura 37 193/ C
 89. Stereotypy a starość i niepełnosprawność – perspektywa społeczno-pedagogiczna / red. nauk. Anna Leszczyńska-Rejchert, Ewa Kantowicz. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, 2012. Sygnatura 37 194/C
 90. Trening pamięci i koncentracji dla seniorów : przykłady zajęć dla prowadzących warsztaty / Agnieszka Sokół-Stanisławska. - Warszawa : Dyfin, 2018. Sygnatura 39 288
 91. Troska o siebie osób w starszym wieku / Alicja Szmaus-Jackowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2011. Sygnatura 37 769
 92. Uczenie się pozytywnym wymiarem życia w fazie późnej dorosłości / Renata Konieczna-Woźniak // W: Całożyciowe uczenie się : jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 447-460. Sygnatura: 37 419
 93. Uczestnictwo społeczne w średniej i późnej dorosłości / pod red. Danuty Seredyńskiej. – Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2012. Sygnatura 37 677
 94. Wspomaganie funkcjonowania ludzi starzejących się / Ludmiła Zając-Lamparska // W: Psychologia rozwoju człowieka : podręcznik akademicki / red. nauk. Janusz Trempała ; [red. cz. 1. Janusz Trempała, cz. 2. Maria Kielar-Turska, cz. 3. Adam Niemczyński, Maria Czerwińska-Jasiewicz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. - S. 419-454. Sygnatura 36 787/C
 95. Wybrane formy opieki i pomocy dla seniorów / pod red. Elżbiety Kościńskiej. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2013. Sygnatura: 37 781
 96. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej : Oficyna Wydawnicza „Impuls” : Kraków, 2008. Sygnatura 36 252/C
 97. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej : Oficyna Wydawnicza „Impuls” : Kraków, 2010. Sygnatura 37 867
 98. Wybrane problemy zdrowotne okresu dorosłości / Anna I. Brzezińska, Karolina Appelt, Beata Ziółkowska // W: Psychologia rozwoju człowieka. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Sp. z o.o., 2016. - S. 341-343. Sygnatura 37 599/C
 99. Wykluczenie społeczne osób starszych. Diagnoza i działania na rzecz wyłączenia / Jolanta Twardowska-Rajewska // W: Wykluczenie – wymiar jednostkowy i społeczny : profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Joanna Rajewska de Mezer. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe, 2018. - S. 153-164. Sygnatura 38 408
 100. Zaburzenia mowy związane z wiekiem / Waldemar Tłokiński, Henryk Olszewski // W: Biomedyczne podstawy logopedii / Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. - S. 410-428. Sygnatura: 37 397
 101. Zaburzenia późnego okresu dorosłości / Martin E.P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan // W: Psychopatologia. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2003. - S. 502-533. Sygnatura 36 340/C
 102. Zaradnik terapeutyczny : jak pracować z seniorami w domu pomocy społecznej? / Małgorzata Brzezińska, Małgorzata Graczkowska. - Warszawa : Difin SA, 2012. Sygnatura: 38 019
 103. Zmiany fizyczne i umysłowe w okresie późnej dorosłości / Helen Bee // W: Psychologia rozwoju człowieka. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004. - S. 543-579. Sygnatura 35 990/C
 104. Zrozumieć starość / praca zb. pod red. Anny Panek, Zofii Szaroty. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Tekst”, 2000. Sygnatura 34 667

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywne starzenie się (activ ageing) : zadania polityki senioralnej / Elżbieta Trafiałek // Praca Socjalna. - 2015, nr 4 , s. 28-39.
 2. Aktywne starzenie się – dlaczego nie / Waldemar Makuła // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 7, s. 4-11.
 3. Aktywność twórcza seniorów w uniwersytetach trzeciego wieku i w przestrzeni społeczno-kulturalnej / Ewelina Romianowska // Wychowanie na co Dzień. - 2018, nr 2-3, s. 8-11.
 4. Aktywność wolnoczasowa w starości // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1-2, s. 22-24.
 5. Człowiek starszy w społeczeństwie. Wychowanie do starości : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 2, s. 35-39.
 6. Czas trochę starszych żaków / Jolanta Nitkowska-Węglarz // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1-2, s. 25-29.
 7. Czynniki wpływające na satysfakcję życiową seniorów / Elżbieta Kościńska // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 1, s. 38-43.
 8. Domy dziennego pobytu – jedną z form pomocy środowiskowej dla ludzi starszych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2006, nr 1, s. 58-70.
 9. Domy pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów / Zofia Szweda-Lewandowska // Polityka Społeczna. - 2009, nr 7, s. 17-21.
 10. Działania polityki społecznej w kontekście zachodzących przemian demograficznych dotyczących osób starszych / Katarzyna Pawlikowska-Łagód // Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s. 69-85.
 11. Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości / Marek Kluz // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. 93-106.
 12. Jak opracować plan indywidualnego wsparcia seniora? / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2007, nr 1, s. 74-89.
 13. Kondycja psychiczna mężczyzn-seniorów / Zofia Dąbrowska // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 19-35.
 14. Metody pracy socjalnej w DPS dla osób starszych / Andrzej Mielczarek // Nowa Szkoła. - 2014, nr 1, s. 39-57.
 15. Metody pracy z seniorami – kilka propozycji zajęć / Elżbieta Kościńska // Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 5, dod. „Wkładka metodyczna”, s. VI-VIII.
 16. Młodość a wartość starości / Jadwiga Mizińska // Chowanna. - 2008, nr 1, s. 111-130.
 17. Młodość i starość w okresie ponowoczesności / Anna Zawada // Praca Socjalna. - 2012, nr s. 47-56.
 18. Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest – starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka // Praca Socjalna. - 2010, nr 1, s. 107-117.
 19. Nowe podejście do starszego pokolenia / Józefa Anna Pielkowa // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 3, s. 8-12.
 20. Oblicza starości / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 62-63.
 21. Obowiązki fachowo pomagającym w domach pomocy społecznej dla seniorów / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2009, nr 5, s. 47-57.
 22. Okres późnej dorosłości / Szymon Hejmanowski // Remedium, nr 2004, s. 4-5.
 23. Organizacja czasu wolnego osób w złotej jesieni życia / Piotr Kowolik // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. 143-151.
 24. Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia / Bronisław Dudziak // Praca Socjalna. - 2010, nr 4, s. 69-85.
 25. O smutku – troskach schyłku życia : refleksje pedagogiczne / Astrid Tokaj // W: Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej : V zjazd Pedagogów Społecznych. T. 2 / red. nauk. Wioleta Danilewicz, Wiesław. - Warszawa : Wyd. Akademickie Żak Jacek Śnieciński, cop. 2014. - S. 402-416.
 26. Pedagogika aspekty kresu życia człowieka / Janina E. Karney // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 2, s. 103-116.
 27. Polityka i organizacja pracy socjalnej ze starszymi ludźmi w Anglii / Mo Ray, Judith Philips // Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 94-114.
 28. Polski senior – przegląd danych / Maria Łuszczyńska // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 16-38.
 29. Poradnictwo dotyczące kariery na różnych etapach życia – od juniora do seniora / Mateusz Szafrański // Wychowanie na co dzień. - 2016, nr 3, s. 10-15.
 30. Postawa twórcza seniorów jako wyznacznik jakości – doniesienia z badań / Henryk Noga // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 1, s. 19-26.
 31. Potrzeby psychiczne starszego człowieka / Teresa Olearczyk // Wychowawca. - 2009, nr 3, s. 16-18.
 32. Problemy zdrowotne ludzi starszych : wybrane zagadnienia / Arkadiusz Przybyłka // Polityka Społeczna. - 2002, nr 8, s. 12-16.
 33. Przeciw ageizmowi : o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 32-36.
 34. Przeciwdziałanie skutkom starzenia się społeczeństw w krajach wysokorozwiniętych / Małgorzata Sulmicka // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 24-29.
 35. Późna dorosłość / Marta Marchow // Remedium. - 2004, nr 6, s. 4-5.
 36. Późna dorosłość w dyskursie teraźniejszym / Agnieszka Rogulska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 1, s. 43-159.
 37. Rodzinne Domy Pomocy Społecznej dla osób starszych w krajach zachodnich i w Polsce / Marlena Kiliank, Joanna Czech // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 39-56.
 38. Rola pracownika społecznego we wsparciu osób starszych - teoria, praktyka, postulaty / Maria Łuszczyńska // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. 57-75.
 39. Rola seniorów w rodzinie / Urszula Kempińska // Pedagogika Społeczna. - 2015, nr 4, s. 81-96.
 40. Rola uniwersytetów trzeciego wieku w stymulowaniu aktywności społecznej i edukacyjnej osób starszych / Danuta Książek // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 1, s. 167-174.
 41. Rozwój w wieku podeszłym / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2001, nr 11, s. 6-7.
 42. Samotność czy wykluczenie społeczne osób starszych? / Norbert G. Pikuła // Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 66-80.
 43. Samotność i osamotnienie ludzi starszych w placówkach opiekuńczych / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2006, nr 4, s. 24-40.
 44. Senior wobec przemian współczesnej rodziny / Tomasz Nesteruk // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 1, s. 159-166.
 45. Seniorzy w Polsce : podstawowe dane statystyczne / Dorota Głogosz // Małżeństwo i Rodzina. - 2004, nr 4, s. 17-22.
 46. Specyfika psychologii gerontologicznej / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 32-38.
 47. Starość wobec wyzwań i zadań dla pracy socjalnej / Anna Leszczyńska-Rejchert // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s 19-31.
 48. Starzenie się społeczeństw wyzwaniem dla współczesnego świata / Marlena Kilina // Praca Socjalna. - 2010, nr 10, s. 21-34.
 49. System przeciwdziałania przemocy a sytuacja osób starszych / Sylwia Spurek ; rozmawiała Aneta Wawrzyńczak // Świat Problemów. - 2019, nr 3, s. 15-18.
 50. Sytuacja materialna emerytów i rencistów / Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 68-75.
 51. Tendencje demograficzne w starzejącym się społeczeństwie i ich konsekwencje / Renata Gabryszak // Polityka Społeczna. - 2005, nr 11-12, s. 15-18.
 52. Uczestnictwo seniorów w kulturze / Irena Borecka // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 1, s. 3-6.
 53. Uwarunkowania aktywności osób w podeszłym wieku / Katarzyna Popiołek, Agata Chudzicka-Czupała // Chowana. - 2008, nr 2, s. 203-216.
 54. W poszukiwaniu aktywizacji osób starszych – streetworking dla seniorów / Maria Łuszczyńska // Praca Socjalna. - 2013, nr 5, s. 92-107.
 55. Warunki życia Europejczyków w starszym wieku / tłum. i oprac. Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 4, s. 29-32.
 56. Wartości życiowe i ich bilans u osób starszych / Ryszard Cibor // Chowanna. - 2008, nr 1, s. 97-110.
 57. Wiek emerytalny – regulacje unijne : rozwiązania państw członkowskich / Gertruda Uścińska // Polityka Społeczna. - 2002, nr 3, s. 22-24.
 58. Wybrane obszary oraz profilaktyka marginalizacji i wykluczenia społecznego ludzi starszych / Tomasz Różański / Wychowania na co Dzień. - 2019, nr 4-5, s. 30-33.
 59. Wybrane problemy osób starszych w dobie zmian cywilizacyjnych / Katarzyna Sykulska // Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. 40-52.
 60. Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2006, nr 9, s. 6-10.
 61. Znaczenie relacji społecznych w pokonywaniu samotności osób starszych / Norbert G. Pikuła // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2015, nr 3, s. 39-46.
 62. Żyjemy dłużej – jak się zdrowo zestarzeć / Józef Sowa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 8, s. 4-9.

(Sporządzono: grudzień 2022)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.