PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Integracja percepcyjno-motoryczna

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2017

Książki

 1. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. –S. 95-103 : Zaburzenia integracji sensorycznej, sygnatura: 36 792/C

 2. Arteterapia w pracy pedagoga : teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę / Joanna Gładyszewska-Cylulko. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – S. 95-103 : Zaburzenia integracji sensorycznej, sygnatura: 37 543

 3. Diagnoza procesów integracji sensorycznej dziecka / Anna Waligóra-Huk // W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod red. nauk. Joanny Skibskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. – S. 205-216, sygnatura: 37 978/C

 4. Dzieci w świecie doznań : jak pomóc dzieciom z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego? / Lucy Jane Miller. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 693

 5. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria-diagnoza-terapia / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 2 rozsz. i zm. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, 1997, sygnatura: 33 973/C; 33 974; 33 975

 6. Integracja percepcyjno-motoryczna : teoria-diagnoza-terapia / Marta Bogdanowicz. – Wyd. 3. – Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2000, sygnatura: 36 699

 7. Integracja sensoryczna : skuteczne strategie w terapii dzieci i nastolatków / Lindsey Biel. – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2015, sygnatura: 37 808

 8. Integracja sensoryczna / Krzysztof Szamburski // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / red. prow. Ewa Różycka. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. – S. 360-366, sygnatura: 35 353/C

 9. Metody rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych / Iwona Dąbrowska-Jabłońska // W: Terapia dzieci i młodzieży : metody i techniki pomocy psychopedagogicznej / pod red. nauk. Iwony Dąbrowskiej-Jabłońskiej. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. – 109-124, sygnatura: 36 527/C

 10. Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka / Małgorzata Karga // W: Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008. – S. 221-237

 11. Rozpoczynanie terapii integracji sensorycznej / Bonnie Arnwine. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 839

 12. [Sto jeden] 101 ćwiczeń, gier i zabaw dla dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami integracji sensorycznej / Tara Delaney. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 869

 13. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005, sygnatura: 35 806/C

 14. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005, sygnatura: 35 807/C

 15. Uczenie się przez zmysły / Violet F. Maas. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016, sygnatura: 37 721

 16. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6. roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2013, sygnatura: 37 392/C

 17. Wczesna interwencja terapeutyczna : stymulacja rozwoju dziecka : od noworodka do 6. roku życia / Jagoda Cieszyńska, Marta Korendo. – Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014, sygnatura: 37 524

 18. Zaburzenia integracji sensorycznej a osiągnięcia i zachowanie uczniów klas początkowych / Izabela Bieńkowska // W: Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Cieszyn-Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 252-261, sygnatura: 36 807/C

 19. Zaburzenia sensoryczne / Katarzyna Orkisz // W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / red. nauk. Marta Jerzak. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. – S. 371-387, sygnatura: 37 974/C

 20. Zarys psychomotoryki : główne nurty psychomotorycznego wspierania rozwoju dzieci i młodzieży : teoria i praktyka / [Jolanta Majewska, Andrzej Majewski]. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012, sygnatura: 38 003

 21. Zastosowanie stymulacji polisensorycznej w terapii dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Patrycja Gołek // W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy oraz Bernadety Niesporek-Szamburskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o., 2013. – S. 163-171, sygnatura: 37 827/C

Artykuły z czasopism

 1. Czy dziecko z tego wyrośnie… / Bożena Połeć // Życie Szkoły. – 2006, nr 9, s. 24-29

 2. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 36-40

 3. Dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla rodziców / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 3, s. 36-40

 4. Gdy zmysły nie współgrają : zaburzenia sensoryczne u dzieci przedszkolnych / Joanna Fronczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 8, s. 52-54

 5. Integracja sensoryczna / Marta Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 10, s. 18-20

 6. Integracja sensoryczna jako forma pracy terapeutycznej / Joanna Cedro // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 6, s. 46-49

 7. Integracja sensoryczna w reedukacji posturalnej / Jacek Wilczyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 8-12

 8. Jesień, jesień na dworze : scenariusz zajęć wspierających integrację wielozmysłową dla dzieci starszych / Joanna Fronczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2015, nr 8, s. 56-58

 9. Kiedy warto skonsultować się ze specjalistą w dziedzinie integracji sensorycznej : ulotka dla rodziców / [b.a.] // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s. 35

 10. Koordynacyjne zdolności a sprawność motoryczna – młodzieży uprawiającej sporty zimowe / Kazimierz Chojnacki, Dariusz Tchórzewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 2, s. 32-41

 11. Motoryka mała! : zestaw zabaw / Anna Kordzińska-Grabowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 4, s. 50-51

 12. Nieprawidłowa integracja sensoryczna powodem trudności w uczeniu się i dziwnych zachowań dzieci / Celestyna Grzywniak // Hejnał Oświatowy. – 2014, nr 2, s. 17-19

 13. Program percepcyjno-motoryczny – z doświadczeń pedagoga wspierającego / Bernadetta Węcławik // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 4, s. 301-304

 14. Terapia integracji sensorycznej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Ewa Puszczałowska-Lizis // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2012, nr 11, s. 16-20

 15. Trudności w uczeniu się uwarunkowane zaburzeniami rozwoju ruchowego / Edyta Szczepkowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 4, s. 23-29

 16. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej : wskazówki dla nauczyciela / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 2, s. 28-34

 17. Uczeń z zaburzeniami integracji sensorycznej w polskiej szkole / Marta Wiśniewska // Dyrektor Szkoły. – 2012, nr 9, s. 48-51

 18. Wczesna diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej kluczem do sukcesu / Bożenna Odowska-Szlachcic ; rozm. Marta Kaczmarczyk // Życie Szkoły. – 2017, nr 6, s. 2-5

 19. Zaburzenia integracji sensorycznej (SI) – jak pracować z dzieckiem? / Ewa Jonakowska // Życie Szkoły. – 2012, nr 2, s. 28-30

 20. Zaburzenia integracji sensorycznej a trudności w nauce / Małgorzata Stańczyk // Życie Szkoły. – 2014, nr 3, s. 10-13

 21. Zaburzenia orientacji przestrzennej / Edyta Szczepkowska // Życie Szkoły. – 2017, nr 6, s. 24-32

 22. Zastosowanie stymulacji wielozmysłowej w terapii dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym / Edyta Łapińska // Szkoła Specjalna. – 2009, nr 2, s. 125-132

 23. Zmysłowa burza. Cz. 1 / Mariola Pytlińska // Remedium. – 2014, nr 12, s. 22-23

 24. Znaczenie dotyku w kontekście integracji sensorycznej (szkic z antropologii filozoficznej i pedagogiki) / Eugeniusz Szymik, Jadwiga Sebesta // Nauczyciel i Szkoła. – 2011, nr 2, s. 121-134

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.