PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Eurosieroctwo

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2013

Książki

 1. Dziecko w rodzinie rozłączonej / Wioletta Danilewicz // W: Dziecko w rodzinie i środowisku rówieśniczym / pod red. Jadwigi Izdebskiej. – Białystok: „Trans Humana”, 2003. –  S. 103-146, sygn. 35 554/C

 2. Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut-Burzyńska // W: Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. Iwony Janickiej. – Kraków: Impuls, 2010. – S. 49-56, sygn.  36 845/C

 3. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej rodzin do krajów Unii Europejskiej – teoria i badania / Barbara Sordyl –Lipnicka // W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej. – Kraków: Impuls, 2012. – S. 103-115,  sygn.  37 016/C

 4. Jakość życia rodziny w świetle zjawiska migracji / Justyna Michałek // W: Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. – Warszawa : Difin, cop. 2010. – S. 157-167,  sygn.   36 532/C

 5. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. – Warszawa : Difin, 2010. – 230, [1] s., sygn.   36 530/C

 6. Problem eurosieroctwa jako konsekwencja migracji rodziców / Maria Łukawska  // W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej. – Kraków: Impuls, 2012. – S. 91-102, sygn.  37 016/C

 7. Sieroctwo i osamotnienie : pedagogiczne problemy kryzysu współczesnej rodziny / Teresa Ewa Olearczyk. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2007. – 291 s., sygn.  36 407/C

 8. Sytuacja wychowawcza w nowych kategoriach rodzin w okresie transformacji / Teresa Kukołowicz // W: Rodzina współczesna / pod red. nauk. Marii Ziemskiej. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 1999. – S. 58-70 , sygn.  34 996/C

 9. Wpływ migracji zarobkowej na jakość życia rodzinnego / Aleksandra Nowakowska // W: Psychologia rodziny : małżeństwo i rodzina wobec współczesnych wyzwań / red. nauk. Teresa Rostowska. – Warszawa : Difin, 2009. – S. 101-116, sygn.  36 457/C

Artykuły z czasopism

 1. Babcia w roli rodzicielskiej / Aneta Jarzębińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 3, s. 37-39

 2. Bieda antywychowuje / Stanisław Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 39-41  Eurorodzice eurodzieci / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 43-44

 3. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 12-15

 4. Emigracja zarobkowa rodziców a zdrowie dziecka / Barbara Sordyl // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 1, s. 26-30

 5. Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek // Problemy Opiekunczo-Wychowawcze. – 2010, nr 7, s. 43-44

 6. Eurosieroctwo – problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10, s. 3-9

 7. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 6, s. 3-5

 8. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Błachewicz Krzysztof // Wychowawca. – 2012, nr 3, s. 16-19

 9. Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień // Psychologia w Szkole. – 2013, nr 1, s. 4-12

 10. Gdy rodzice emigrują… / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. – 2008, nr 6, s. 37-43

 11. „Kukułcze dzieci” problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 15-20

 12. Migracja zarobkowa młodych Polaków / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. – 2009, nr 7, s. 16-21

 13. Migracje zagraniczne zagrożeniem dla funkcjonowania rodzin / Krzysztof Głowiak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 5, s. 57-59

 14. Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 67-68

 15. Rodzice wyjechali / Anna Marecki // Wychowawca. – 2008, nr 2, s. 18

 16. Sierota – ten, kto nie ma nic i nikogo / Karolina Radecka // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 64-69

 17. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim) / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 3-8

 18. Wokół pojęcia „eurosieroctwo” / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2008, nr 3/4, s. 40-42

 19. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 3-15

 20. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekunczo-Wychowawcze. – 2008, nr 5, s. 21-26

 21. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda // Psychologia w Szkole. – 2011, nr 1, s. 25-33

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.