PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Edukacja muzyczna dzieci, rytmika

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze

Książki w wyborze za lata 1980-2016

 1. A czy wy tak potraficie? : piosenki, zabawy, tańce dla dzieci w wieku 3-7 lat / Maria Wieman. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygnatura: 30 001, 30 002

 2. Aktywne uczenie się muzyki w pedagogice Edwina E. Gordona / Maciej Kołodziejski // W: Edukacja małego dziecka. T. 9. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji / praca zbiorowa pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – S. 179-191, sygnatura: 37 560/c

 3. Aktywność ucznia w zakresie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej w świetle podręczników „Razem w szkole” i nowej podstawy programowej / Renata Gozdecka // W: Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / pod red. Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – S. 97-108, sygnatura: 37 182/c

 4. „Chciałbym być sobą…” Muzyka popularna: od wartości estetycznych do pozaestetycznych / Grzegorz Piotrowski // W: Sztuka i wychowanie : współczesne problemy edukacji estetycznej : monografia zbiorowa / red. nauk. Krystyna Pankowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2010. – S. 315-323, sygnatura: 37 018/c, 37 085

 5. Dwulatki i trzylatki w przedszkolu i w domu : jak świadomie je wychowywać i uczyć / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2012. – S. 249-259 : Wspieranie maluchów w słuchaniu muzyki i w śpiewaniu. Stymulowanie muzyką aktywności ruchowej dzieci, sygnatura: 37 177/c, 37 552

 6. Działania muzyczne drogą demokratyzacji życia dzieci i dorosłych / Alina Górniok-Naglik // W: Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 2. W stronę praktyki edukacyjnej / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – S. 259-270, sygnatura: 35 752/c, 35 754

 7. Dziecko w świecie muzyki : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków; Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2000, sygnatura 34 940/c

 8. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / Bronisława Dymara red. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009, sygnatura: 36 427/c; 37 220

 9. Dźwięk i gest : ćwiczenia muzyczno-ruchowe dla dzieci i młodzieży / Ewa Skowrońska-Lebecka. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, sygnatura: 26 757

 10. Edukacja i kultura popularna / Witold Jakubowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – S. 35-54 : Muzyka popularna i edukacja, czyli „wszystko jest jazzem”, sygnatura: 35 022/c

 11. Edukacja muzyczna jako całożyciowy proces uczenia się – determinanty / Małgorzata Suświłło // W: Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / pod red. Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – S. 11-27, sygnatura: 37 182/c

 12. Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 203-248 : O międzypokoleniowym dialogu, czyli edukacyjne aspekty muzyki popularnej, sygnatura: 35 972/c

 13. Ekspresja muzyczna dzieci / Irena Chyła-Szupyłowa // W: Dziecko sześcioletnie w szkole / praca zbiorowa pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009. – S. 180-184, sygnatura: 36 931/c

 14. Emisja głosu dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Rogozińska //

  W: Edukacja małego dziecka. T. 8. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – S. 203-215, sygnatura: 37 559/c

 15. Kalendarz muzyczny w przedszkolu / Urszula Smoczyńska-Nachtman. – Wyd. 3. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988, sygnatura: 29 992, 29 993

 16. Kompetencje informatyczne nauczycieli muzyki / Piotr Soszyński // W: Sztuka i wychowanie : współczesne problemy edukacji estetycznej : monografia zbiorowa / red. nauk. Krystyna Pankowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2010. – S. 292-297, sygnatura: 37 018/c, 37 085

 17. Konspekty zajęc rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-laków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, sygnatura: 37702

 18. Konspekty zajęc rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014, sygnatura: 37702

 19. Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. – Wyd. 4. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”; 2014, sygnatura: 37 702

 20. Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 5-6-latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006, sygnatura: 36 329/c

 21. Kształcenie słuchu muzycznego : skrypt dla studentów wyższych szkół pedagogicznych oraz szkół muzycznych / Jadwiga Zielska. – Warszawa : PWN, 1988, sygnatura: 29 936

 22. La ti do : ćwiczenia muzyczne w klasach 4-8 / Zofia Burowska [et al.]. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygnatura 32 458, 32 700

 23. Mówię i śpiewam świadomie : podręcznik do nauki emisji głosu / Bogumiła Tarasiewicz. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców prac Naukowych „Universitas”, 2011, sygnatura: 36 935

 24. Muzolandia przedszkolaka : scenariusze zajęc dla nauczycieli rytmiki i wychowania przedszkolnego / Adrianna Furmanik-Celejewska. – Warszawa : Difin, 2016, sygnatura: 37894

 25. Muzyka : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Dorota Malko, Maria Przychodzińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, sygnatura: 27 546, 27 547, 27 634

 26. Muzyka [klasa] 6 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Ewa Lipska, Maria Przychodzińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, sygnatura 26 465; 26 466

 27. Muzyka / Wiesława Pychyńska-Kindykiewicz // W: Praca nauczyciela i ucznia w klasach 1-3 / praca zbiorowa pod red. Mariana Lelonka i Tadeusza Wróbla. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. – S. 421-448, sygnatura: 31 178/c, 31 179, 31 180, 31 369, 31 370, 31 371, 31 372

 28. Muzyka i śpiew, pląsy i taniec w edukacji dzieci. Podstawy psychologicznei pedagogiczne, cele i treści kształcenia oraz propozycje metodyczne zajęć

  z dziećmi / Ewa Zielińska // W: Starsze przedszkolaki : jak skutecznie je wychowywać i kształcić w przedszkolu i w domu / praca zbiorowa pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej. – Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2014. – S. 245-250, sygnatura: 37 517/c

 29. Muzyka jako czynnik wspierający naukę języka angielskiego na etapie wczesnoszkolnym / Lidia Kęska // W: Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / pod red. Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – S. 135-142, sygnatura: 37 182/c

 30. Muzyka w klasie 5 : przewodnik metodyczny dla nauczyciela / Dorota Malko. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983

 31. Muzyka w nauczaniu początkowym : metodyka / Ewa Lipska, Maria Przychodzińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991, sygnatura: 31 632

 32. Muzyka. Przewodnik metodyczny dla nauczyciela. Kl. IV / Ewa Lipska, Maria Przychodzińska. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981, sygnatura 24 723

 33. Nowe realia funkcjonowania w zawodzie nauczyciela muzyki, sztuki, wiedzy o kulturze / Anna Pikała // W: Sztuka i wychowanie : współczesne problemy edukacji estetycznej : monografia zbiorowa / red. nauk. Krystyna Pankowska. – Warszawa : Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 2010. – S. 270-291, sygnatura: 37 018/c, 37 085

 34. Nowe rytmy / Regina Przyborowska-Wynimko. – Gdańsk : „Harmonia”, 2002, sygnatura: 35434

 35. O właściwe kompetencje nauczycieli do edukacji muzycznej w przedszkolu w zakresie percepcji muzyki przez dzieci / Grażyna Leśniczak // W: Edukacja małego dziecka. T. 8. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2015. – S. 189-201, sygnatura: 37 559/c

 36. Pedagogika muzyki : teoretyczne podstawy powszechnego kształcenia muzycznego / Wiesława Aleksandra Sacher. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012, sygnatura: 37 186/c; 37 249; 37 250

 37. Pedagogika wczesnoszkolna / Ryszard Więckowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. – S. 163-169 : Edukacja muzyczna, sygnatura: 32 228/c, 32 229, 32 230, 32 611, 32 612

 38. Pedagogika wczesnoszkolna / Ryszard Więckowski. – Wyd. 2 popr. I uzup. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. – S. 197-203 : Edukacja muzyczna, sygnatura: 33 333, 33 252

 39. Rytmika w klasach I-III / Anna Dasiewicz-Tobiasz, Anna Kępska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985, sygnatura 27 716; 27 717; 27 751

 40. Słuchanie i tworzenie muzyki w szkole / Burowska Zofia. – Warszawa : WSiP, 1980, sygnatura: 22 804; 22 805

 41. [Sto pięćdziesiąt] 150 rytmicznych zabaw dla dzieci : spotkanie z muzyką / [tekst] Núria Trias. – Poznań : Papilon – Publicat, cop. 2011, sygnatura: 37120

 42. Terapeutyczne walory muzyki w aktywizacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Anna Stawecka // W: Edukacja małego dziecka. T. 9. Szkoła – przemiany instytucji i jej funkcji / praca zbiorowa pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2014. – S. 193-203, sygnatura: 37 560/c

 43. Wspieranie rozwoju muzycznego dzieci / Lidia Kataryńczuk-Mania // W: Edukacja małego dziecka. T. 2. Wychowanie i kształcenie w praktyce / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 167-180, sygnatura: 36 807/c

 44. Współdziałanie dzieci i młodzieży w toku nabywania kultury muzycznej / Jadwiga Uchyła-Zroski // W: Dziecko w świecie współdziałania. Cz. 2. W stronę praktyki edukacyjnej / pod red. Bronisławy Dymary. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – S. 271-280, sygnatura: 35 752/c, 35 754

 45. Współpraca nauczycieli i rodziców w procesie wychowania i kształcenia uczniów w początkowym etapie edukacji muzycznej / Joanna Jemielnik // W: Konteksty wczesnoszkolnej edukacji artystycznej / pod red. Agnieszki Weiner i Anny Boguszewskiej. – Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. – S. 109-117, sygnatura: 37 182/c

 46. Wybrane problemy w edukacji muzycznej małego dziecka / Maciej Kołodziejski // W: Edukacja małego dziecka. T.6. Wybrane obszary aktywności / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. – S. 199-225, sygnatura: 37 224/c

 47. Wychowanie i wspieranie rozwoju małych dzieci : dwulatki – program dla przedszkolnych grup żłobkowych, żłobków, klubów dziecięcych i domów / Anna Mikler-Chwastek. – Warszawa : Difin, 2013, s. 115-117 : Muzyka, sygnatura: 37 274/c

 48. Z muzyką w przedszkolu / Beata Podolska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygnatura: 29 493; 29 430

 49. Z zagadnień dydaktyki wychowania muzycznego / pod red. Heleny Danel-Bobrzyk. – Katowice : Uniwersytet Śląski, 1980, sygnatura: 23 364

 50. Zabawa w muzyce, pieśni i tańcu / Jadwiga Uchyła-Zroski // W: Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / red. Bronisława Dymara. – Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009. – S. 145-216, sygnatura: 36 427/c, 37 220

 51. Zabawy i ćwiczenia przy muzyce / Urszula Smoczyńska-Nachtman. – Wyd. 4. – Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983, sygnatura: 26 570, 26 571

 52. Zajęcia muzyczno-rytmiczne w szkole życia : I poziom nauczania / Bożena Janosz. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993, sygnatura: 33 477

 53. Źródła wartości wychowawczych w procesie kształcenia muzycznego dzieci / Wiesława A. Sacher // W: Edukacja małego dziecka. T. 1. Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / praca zbiorowa pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. – S. 155-164, sygnatura: 36 806/c

Artykuły z czasopism w wyborze za lata 2010-2019

 1. Aktywne słuchanie muzyki według Batii Strauss / Małgorzata Białkowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 9, s. 40-41.

 2. Czapki z głów, panowie – oto geniusz : konspekt lekcji muzyki o Chopinie / Blanka Chocyk // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, s. 14-16.

 3. Ćwiczenia i zabawy umuzykalniające / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2019, nr 4, s. 12-[15].

 4. Dialog w edukacji dziecka : przez muzykę, z muzyką, dla muzyki / Katarzyna Wojciechowska // Życie Szkoły.–2010, nr 3, s. 15-17.

 5. Edukacja i trening muzyczny – natura, charakter, korzyści / Barbara Pastuszek-Lipińska // Hejnał Oświatowy. – 2016, nr 11, s. 5-8.

 6. Edukacja muzyczna przez media / Joanna Sztejnbis-Zdyb // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 1, s. 30-35.

 7. Edukacja przez sztukę – scenariusz zajęć muzycznych z dziećmi sześcioletnimi i siedmioletnimi / Sylwia Marona // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 96-100.

 8. Elementy muzykoterapii w przedszkolu / Iwona Grenda // Wychowanie w Przedszkolu. – 2017, nr 1, s. 54-56.

 9. Emocje w wychowaniu muzycznym ucznia / Natalia Kłysz-Sokalska // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 2, s. 25-41.

 10. Fonosfera w przedszkolu / Iwona Grenda // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 8, s. 48-[51].

 11. Formy i korzyści aktywności muzycznej wśród dzieci przedszkolnych / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 2, s. 20-24.

 12. Inteligencja muzyczna / Małgorzata Suświłło / Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 2, s. 17-22.

 13. Jesienne zabawy muzyczne / Katarzyna Kiwior // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 8, s. 42-45.

 14. Kodowanie i dekodowanie w edukacji muzycznej / Izabela Breguła // Życie Szkoły. – 2018, nr 11, s. 23-28.

 15. Kształcenie umiejętności muzycznych / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2014, nr 6, s. 44-50.

 16. Kultura muzyczna dzieci i młodzieży w kontekście założeń edukacyjnych szkoły i wyników badań nad motywami uczenia się muzyki / Jadwiga Uchyła-Zroski // Nauczyciel i Szkoła. – 2013, nr 1, s. 173-190.

 17. Magiczny instrument : bum bum rurki / Paulina Jedyńska // Życie Szkoły. – 2014, nr 4, s. 28-30.

 18. Małe muzykowanie / Jakub B. Bączek // Życie Szkoły. –2014, nr 11, s. 24.

 19. Metoda projektu uczy poznawać i rozumieć muzykę / Jowita Jabłońska, Joanna Murczak, Anna Habela // Hejnał Oświatowy. – 2017, nr 6/7, s. 30-33.

 20. Muzyczna podróż w wyobraźni / Jolanta Pałka // Życie Szkoły. – 2010, nr 3, s. 26-30.

 21. Muzycznym krokiem z nowym rokiem / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 1, s. 10-13.

 22. Muzyka a rozwój dziecka / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 2, s. 18-22.

 23. Muzyka jako narzędzie stymulacji procesami rozwojowymi / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 1, s. 7-14.

 24. Muzyka jako środek kształcenia dzieci / Lidia Baranowska // Życie Szkoły. – 2011, nr 1, s. 10-14.

 25. Muzyka przyrody – scenariusz zajęć dla uczniów w młodszym wieku szkolnym / Miroslava Gašparová, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2014/2015, nr 4, s. 56-58.

 26. Muzyka, która stymuluje i rozwija : o potrzebie edukacji muzycznej dzieci / Maria Tomaszewska // Życie Szkoły. – 2014, nr 3, s. 14-15.

 27. Muzyka w deszczu ukryta / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2019, nr 3, s. 14-16, 18.

 28. Osiągnięcia muzyczne w grze na instrumencie : sposoby ujmowania, kryteria oceny, narzędzia pomiaru / Zofia Mazur, Mariola Łaguna // Edukacja. – 2016, nr 4, s. 100-114.

 29. Percepcja muzyki przez dziecko : wybrane teoretyczne i metodyczne aspekty słuchania muzyki jako obszaru działalności edukacyjnej przedszkola / Rafał Majzner // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2017, nr 8, s. 3-13.

 30. Piotruś i Wilk / Marta Jaszczuk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 4, s. 36-37 [artykuł dotyczy łączenia edukacji muzycznej z edukacją teatralną].

 31. Rola edukacji muzycznej w komunikacji społecznej / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe. – 2011/2012, nr 1, s. 58-63.

 32. Rola muzyki w rozwoju gotowości szkolnej / Anna Skibicka, Zuzanna Walczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 2, s. 52-55.

 33. Rozwój muzyczny dziecka w okresie przedszkolnym / Janusz Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 1, s. 51-55.

 34. Rozwój muzykalności u dzieci sześcioletnich / Joanna Szczyrba-Poroszewska, Monika Waligóra // Nauczanie Początkowe. – 2016/2017, nr 1, s. 43-55.

 35. Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III szkoły podstawowej / Anna Śliwińska // Nauczanie Początkowe. – 2015/2016, nr 3, s. 92-94 [artykuł dotyczy instrumentów muzycznych].

 36. Scenariusze zajęć muzycznych dla klasy I / Wiesława Barcicka // Nauczanie Początkowe. –2013/2014, nr 1, s. 80-83.

 37. Śnieżynkowe „ostinato” / Katarzyna Forecka-Waśko // Wychowanie w Przedszkolu. – 2018, nr 10, s. 18-20.

 38. Śpiewamy i gramy : scenariusz zajęć dla klasy II / Katarzyna Jereczek // Życie Szkoły. – 2011, nr 8, s. 27-30.

 39. Świąteczne porządki : scenariusz zajęć muzyczno-ruchowych / Aleksandra Rzyska // Życie Szkoły. – 2011, nr 8, s. 24-26.

 40. Terapeutyczna funkcja muzyki / Julia Anastazja Sienkiewicz-Wilowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 3, s. 24-28.

 41. Terapeutyczne walory muzyki / Ewa Woźniczka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 1, s. 10-16.

 42. W trosce o aktywność muzyczną dziecka / Ewa Parkita // Nauczanie Początkowe. – 2013/2014, nr 1, s. 36-42.

 43. Walory wczesnej edukacji muzycznej dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Anna Trzcionka-Wieczorek // Hejnał Oświatowy. – 2016, nr 11, s. 8-11.

 44. Wartość artystyczna i wychowawcza muzycznego projektu edukacyjnego w procesie nabywania przez uczniów kompetencji społecznych i kulturowych : (na przykładzie projektu „Przyjaźnię się z Fryderykiem Chopinem”) / Urszula Słyk, Mirosław Kisiel // Nauczyciel i Szkoła. – 2018, nr 2, s. 47-64.

 45. Wpływ aktywności muzycznej na ekspresję plastyczną / Renata Szymczak // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 10, s. 46-50.

 46. Wychowanie przez muzykę / Barbara Tartanus-Kowalska, Renata Szczypior // Wychowanie w Przedszkolu.–2011, nr 6, s. 12-13.

 47. Zabawy z muzyka klasyczną / Marta Jaszczuk // Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 6, s. 50-52.

 48. Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu : (organizacja i budowa zajęć umuzykalniających) / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. – 2018, nr 2,

  s. 24-27.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.