PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Depresja

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2001-2021 

Książki:

 1. Anatomia depresji : demon w środku dnia / Andrew Solomon. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2004. Sygnatura: 35450.

 2. Depresja : jak ją rozpoznać, jak pokonać / Virginia Edrards. - Warszawa : Klub dla Ciebie, 2004. Sygnatura: 35555

 3. Depresja / Constance Hammen. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. Sygnatura: 35493

 4. Depresja / M. Sara Rosenthal. - Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2002. Sygnatura: 35268; 35269

 5. Depresja i samobójstwa / Grzegorz Ciniewicz , Małgorzata Stachel // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod red. Władysławy Pileckiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 444-467.

 6. Depresja i samobójstwa dzieci i młodzieży : żyć, nie umierać : poradnik dla rodziców i nauczycieli / Joanna Chatizow. - Warszawa : Difin, 2018. Sygnatura: 38262

 7. Depresja nastolatków : jak ją rozpoznać, zrozumieć i pokonać / Konrad Ambroziak, Artur Kołakowski, Klaudia Siwek. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018. Sygnatura: 38263

 8. Depresja u dzieci / Jarosław Rola. - Kraków : „Impuls” : [„Poligrafia Salezjańska”], 2001. Sygnatura: 34961

 9. Depresja u dzieci i młodzieży : analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne / Wioletta Radziwiłłowicz. - Wydanie drugie. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2011. Sygnatura: 37213

 10. Dziecko z depresją w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Monika Turno. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. Sygnatura: 37927

 11. Lęk i depresja : jak radzić sobie z lękiem i depresją / Shirley Trickett. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2002. Sygnatura: 36 495

 12. O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. Sygnatura: 35771

Artykuły z czasopism:

 1. Ciemny świat depresji / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 131-140.

 2. Czego potrzebuje smutek? : scenariusz zajęć z elementami arteterapii / Barbara Pająk // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 9, s. 37-39.

 3. Czemu oni boją się życia? / Lidia Ippoldt, Roksana Kociolek-Kaszyńska // Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 10, s. 48-50. [Zawiera scenariusz zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych.]

 4. Depresja poadopcyjna - przyczyny, profilaktyka, wsparcie / Katarzyna Kwiatkowska // Remedium. - 2021, nr 4, s. 18-19.

 5. Depresja poważnym zagrożeniem dzieci i młodzieży / Marlena Mielczarek // Wychowanie na co Dzień. - 2017, nr 6, s. 34-37.

 6. Depresja u dzieci i młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2010, nr 6, s. 8-9.

 7. Depresja u dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Dorota Zając // Życie Szkoły. - 2021, nr 9, s. 34-36, 38-40.

 8. Depresyjnym nastolatkom można pomóc. Cz. 1 / Sylwia Pawłowska // Remedium. - 2018, nr 9, s. 10-11.

 9. Dorastanie, czyli burze, bunty, napory / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 88-93.

 10. Dzieci rodziców chorujących na depresję / Natalia Rapp, Maja Vogt-Kostecka // Remedium. - 2016, nr 11, s. 6-8.

 11. Dziecięca melancholia / Boris Cyrulnik ; rozm. Joanna Peiron // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 137-143.

 12. Etiologia depresji u dzieci i młodzieży / Justyna Mielnik // Remedium. - 2013, nr 11, s. 22-23.

 13. Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję / Maria Deptuła // Remedium. - 2006, nr 12, s. 30-31.

 14. Jak wspierać ucznia z objawami depresji? / Małgorzata Łuba // Świat Problemów. - 2017, nr 2, s. 24-27.

 15. Jak zapobiegać depresji u osób w starszym wieku? / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna . - 2007, nr 2, s. 66-78.

 16. Kiedy dziecko jest smutne / Maria Engler // Remedium. - 2021, nr 3, s. 20-21.

 17. Nadmierne korzystanie ze smartfonów i tabletów a samobójstwa wśród młodzieży / Marta Komorowska // Remedium. - 2019, nr 9, s. 6-7.

 18. Oblicza depresji / Marta Włodarczyk // Remedium. - 2020, nr 9, s. 10-11.

 19. Pozwól dziecku na smutek / Agnieszka Wentrych // Bliżej Przedszkola. - 2020, nr 11, s. 32-34.

 20. Profilaktyka depresji jako zadanie dla szkoły / Justyna Mielnik // Remedium. - 2014, nr 1, s. 17-18.

 21. Promocja zachowań prozdrowotnych w obszarze profilaktyki depresji - aplikacja mobilna Walk4Change / Anna Depukat, Agnieszka Fusińska-Korpik, Monika Noga // Świat Problemów. - 2021, nr 5, s. 26-29.

 22. Przemoc domowa a depresja / Sylwia Kluczyńska // Świat Problemów. - 2020, nr 5, s. 22-25.

 23. Rola szkoły w rozpoznawaniu depresji uczniów / Justyna Mielnik // Remedium. - 2013, nr 12, s. 26-27.

 24. Skąd się bierze zimowy smutek? / Natalia Tadych, Tomasz Hanć // Remedium. - 2011, nr 3, s. 26-27.

 25. "Słowa leczą" / Tomasz Femiak // Remedium. - 2015, nr 6, s. 22-23.

 26. Smutny uczeń / Wiesław Sikorski // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 134-142.

 27. Symptomy depresji u dzieci i młodzieży / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 58-61.

 28. Wieloaspektowość fobii szkolnej na przykładzie studium przypadku Mateusza / Małgorzata Mądry-Kupiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2020, nr 9, s. 31-40.

 29. Wsparcie ucznia z objawami depresyjnymi / Małgorzata Łuba // Świat Problemów. - 2017, nr 1, s. 34-38.

 30. Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży / Małgorzata Kuśpit // Remedium. - 2016, nr 11, s. 1-5.

 31. Zajęcia z psychodietetyki dla dzieci i młodzieży - cd. [Cz. 3] / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2019, nr 12, s. 16-18.

 32. Zanim uczeń popełni samobójstwo... / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 11, s. 78-81.

 33. Zapobieganie depresji wśród nastolatków / Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 6, s. 24-25.

 34. Zapobieganie i leczenie depresji u nastolatków / Mira Prajsner // Remedium. - 2009, nr 9, s. 24-25.

 35. Zdrowie psychiczne w szkole / Marcin Jaroszewski // Remedium. - 2018, nr 2, s. 27-29.

 36. Zrozumieć smutek / Mieczysław Wojciechowski // Remedium. - 2017, nr 6, s. 22-23.

(sporządzono: grudzień 2021)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.