PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Czas wolny

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2014

Książki

 1. Animacja społeczno – kulturalna / Józef Kargul // W: Pedagogika społeczna: człowiek w zmieniającym się świecie / pod red. Tadeusza Pilcha i Ireny Lepalczyk. Wyd. 2 rozsz. i popr. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” , cop. 2003. – S. 273 – 294, 8 egz.

 2. „Czas ukoi nas?” : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, sygn. 37 212/C

 3. Czas wolny / Bożena Matyjas // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom 1, A – F/ [red. prow. Ewa Różycka]. -Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” , 2003. –  S. 559 – 564, sygn. 35 119/I/C

 4. Czas wolny / Wiesław Ciczkowski // W: Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Danuta Lalak i Tadeusz Pilch. -Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1999. – S. 42-43,  sygn. 35517/C

 5. Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. – Warszawa : Difin, 2011, sygn. 37 057/C, 37 086, 37 087

 6. Dzieci w młodszym wieku szkolnym wobec oferty zagospodarowania czasu wolnego w placówkach świetlicowych / Chojnacka-Synaszko Barbara // W: Edukacja małego dziecka. Tom 3. Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur. – Bielsko Biała; Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010. –  S. 239 – 251, sygn. 36 806/III/C

 7. Fenomen czasu wolnego / Maria Truszkowska-Wojtkowiak. – Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012, sygn. 37 004/C

 8. Kultura czasu wolnego / Patrycja Hanyga-Janczak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Suplement A – Ż / [red. prow. Ewa Różycka]. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2010. –  S. 272 – 278, sygn. 35 119/VIII/C

 9. Nowy słownik pedagogiczny / Wincenty Okoń. -Wyd. 4 uzup. i popr.  – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2004. – S. 68, sygn. 36 160/C

 10. Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu wolnego/ Maria Czerepaniak-Walczak // W: Pedagogika społeczna : podręcznik akademicki. T. 2, Debata / red. nauk. Ewa Marynowicz-Hetka. Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2007. – S. 219-236 , sygn. 35 989/II/C

 11. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. – Wyd. 2. – Warszawa: AlmaMer Wyższa Szkoła Ekonomiczna. 2008, sygn. 36 327/C

 12. Pedagogika czasu wolnego – utopia czy konieczność / Bogusława Jodłowska // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. – Kraków : „Impuls”, 2002. – S. 233-246, bibliogr., sygn. 35 044/C

 13. Pedagogika : leksykon PWN / pod red. Bogusława Milerskiego i Bogusława Śliwerskiego. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000. – S. 38, sygn. 37 306/C

 14. Poznawanie uczniów: zdobywanie informacji w pracy wychowawczej / Andrzej Janowski. – Warszawa: „Fraszka Edukacyjna”, 2002. – S. 90-94, sygn. 35 259/C

 15. Preferowane formy wykorzystania czasu wolnego przez uczestników Klubu Seniora w Nowym Tomyślu / Agnieszka Nowicka, Kamila Błażewicz // W: Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej. – Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2006. – S. 253-273, sygn. 36 252/C

 16. Problemy czasu wolnego w pedagogice społecznej / Małgorzata Orłowska // W: Pedagogika społeczna dokonania- aktualności- perspektywy / red. nauk. Stanisław Kawula. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009. – S. 581-598, sygn. 37062/C

 17. Psychologia czasu wolnego / Kazimierz Migdał. – Warszawa : Almamer Szkoła Wyższa, cop. 2011, sygn. 37 403/C

 18. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. – Warszawa : Difin, 2012, sygn.  36 995/C

 19. Wychowanie do czasu wolnego : poszukiwanie miejsca dla homo ludens w świecie homo faber / Maria Czerepaniak-Waczak // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 2 / red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak. – Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne, 2007. – S. 303-323, sygn.36 247/II/C

Artykuły z czasopism

 1. Aktywność fizyczna w stylu życia studentek krakowskich uczelni / Urszula Miązek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 3, s. 12-19

 2. Aktywność fizyczna w wychowaniu rodzinnym / Krzysztof Piech, Anna Iwanowska // Lider. – 2000, nr 10, s. 17-19

 3. Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2009, nr 1-2, s. 64-65

 4. Co robi uczeń w czasie wolnym : kilka uwag na temat profilaktyki ? / Małgorzata Hamada // Wychowawca. – 2003, nr 7-8, s. 31-33

 5. Czas wolny / Leszek Kołosiński // Wychowawca. – 2007, nr 4, s. 14

 6. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży/ Ryszard Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. – 2007, nr 3, s. 267-287, bibliogr.

 7. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. – 2007, nr 4, s. 5-9

 8. Czas wolny dzieci / Paweł Pindera, Michał Pindera, Aneta Szostak // Nauczyciel i Szkoła. – 2003, nr 1/2, s. 76-90

 9. Czas wolny dzieci i młodzieży / Agata Pindera // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 1/2, s. 137-143

 10. Czas wolny dzieci i młodzieży / Sylwia Słupik // Polityka Społeczna. – 2004, nr 9, s. 62-68

 11. Czas wolny dzieci ze środowisk zróżnicowanych kulturowo / Renata Walasik // Edukacja i Dialog. – 2012, nr 1-2, s. 48-51

 12. Czas wolny małych dzieci w rodzinie / Helena Marzec // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 2, s. 38-39

 13. Czas wolny naszych pociech / Barbara Kownacka // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 6, s. 52-55

 14. Czas wolny to problem pedagogiczny / Katarzyna Świerzbińska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 37-41

 15. Czas wolny ucznia : nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 7/8, s. 16-12, bibliogr.

 16. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 44-48

 17. Czas wolny uczniów w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 3, s. 16-20

 18. Formy spędzania czasu wolnego przez uczniów gimnazjum – wyniki badań / Marzena Oświęcimska // Nauczyciel i Szkoła. – 2007, nr 3/4, s. 221-227, bibliogr.

 19. Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? : doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka. Wychowanie.Terapia. – 2007, nr 1/2, s. 40-41

 20. Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak, Wojciech Nowak // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 52-55

 21. Kompendium wiedzy nauczyciela nt. organizowania różnych form wypoczynku / aut. Bożena Dziurla [i in.] // Wychowanie na co Dzień. – 2005, nr 7/8, wkładka, s. I-XII, bibliogr.

 22. Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. – 2006, nr 12, s. 28-29, bibliogr.

 23. Kreatywna rola rodziców w wychowaniu do aktywności ruchowej / Urszula Parnicka // Wychowawca. – 2006, nr 6, s. 9-11

 24. Kształtowanie umiejętności gospodarowania czasem / Martyna Dobrowolska, Anna Lebioda // Remedium. – 2006, nr 7/8, s. 46-47

 25. Miejsce wypoczynku wśród zajęć piątoklasisty / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 9, s. 23-30

 26. Model rodziny a aktywność fizyczna młodzieży szkół średnich z Głuchołaz / Kamila Czajka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 1, s. 17-21

 27. O czasie wolnym młodzieży / Iwona Grysko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 6, s. 50-56

 28. O czasie wolnym młodzieży / Józef Kargul // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 6, s. 3-8

 29. Odpoczywać z sensem / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 7, wkładka, s. I-VIII

 30. Refleksja o czasie (wolnym…) / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 2, s. 11-15

 31. Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider. – 2008, nr 2, s. 15-16

 32. Rodzice i dzieci przed telewizorem / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2004, nr 3, s. 44-45

 33. Rodzina przed szklanym ekranem / Renata Fert // Nauczanie Początkowe. – 2005/2006, nr 3, s. 38-41

 34. Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego uczniów / Piotr Inerowicz // Lider. – 2000, nr 9, s. 23-25

 35. Sposób na wolny czas / Marek Janas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 21-22

 36. Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego / Sebastian Taboł // Życie Szkoły. – 2002, nr 3, s. 150-152

 37. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2005/2006, nr 4, s. 101-109

 38. Wspólne odpoczywanie w rodzinie / Urszula Parnicka // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 43-45

  Współczesna rodzina a aktywne spędzanie czasu wolnego studentów/  Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 6/7, s. 39-41

  Wypoczynek młodzieży i jej rodziców / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo–Wychowawcze. – 2000, nr 1, s. 38-39

 39. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 2, s. 29-33

 40. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 4, s. 20-22

 41. Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych / Krystyna Gutkowska, Anna Murawska // Polityka Społeczna. – 2011, nr 8, s. 22-29

 42. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 1, s. 37-39

 43. Znane i nowe problemy czasu wolnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 6, s. 13-18

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.