PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 10.00-17.00

środa: 8.00-15.00

sobota: nieczynne

Zasady korzystania z Biblioteki podczas pandemii COVID-19

Relacje rówieśnicze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki (2000-2019):

 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010 sygn. 36 945/C

 2. Agresja w przedszkolu ; poradnik dla rodziców i wychowawców / Gabriele Haug-Schnabel. - Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2003 sygn. 35 449

 3. Agresja w szkole / redakcja naukowa Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2019 sygn. 38 383

 4. Być (nie)zwykłym wychowawcą : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów klas starszych szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych / Anna Konarzewska. - Warszawa : Warszawska Firma Wydawnicza, 2019 sygn. 38 477

 5. Gotowość młodzieży do integracji szkolnej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2019 sygn. 38 482

 6. Grupa i ja : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Wyd. 2. - Warszawa : Difin, 2010 sygn. 37 001

 7. Gry i zabawy na dobry klimat w grupie / Fuchs Birgit . - Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2004

 8. Jak radzić sobie ze złością : treningi dla nastolatków : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / Jan Stewart : Warszawa : Wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna”, 2007 sygn. 36 102

 9. Jak sobie radzić z dręczycielem / Susanna Palomares i Dianne Schilling. - Warszawa : Wydawnictwo „Fraszka Edukacyjna”, 2007 sygn. 36 101

 10. Młode pokolenie – ofiary czy sprawcy przemocy? Red, Teresa Sołtysiak, Aleksandra Nowakowska. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2010 sygn. 37 759

 11. Nieśmiałość : co to jest? : i jak sobie z nią radzić? ? Philip G. Zimbardo. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. 36 326/C

 12. Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013 sygn. 37 495, 37 584

 13. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 sygn. 36 226

 14. Poradnik dla prowadzących grupy : teoria i praktyka zabaw integracyjnych / Klaus W. Vopel. - Wyd. 3. - Kielce : Wydawnictwo „Jedność”, 2004 sygn. 37 960

 15. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży ? Suzanne Guerin, Eilis Hennessy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo psychologiczna, 2004 sygn. 35 783

 16. Rozstrzyganie konfliktów : strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci Susanna Palomers, Terri Akin. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2007 sygn. 36 243

 17. Samotność globalnego nastolatka / Janusz Mastalski. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej, 2007. - S. 181-280: Niechciana szkoła sygn. 36 330/C

 18. Sytuacje konfliktu w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym : jak sobie radzą z nimi dzieci i młodzież? / red. Aanita Borecka-Biernat. - Warszawa : Difin, cop. 2010 sygn. 37 418, 37 716

 19. Szkoła bez agresji : od mediacyjnego kształcenia do bezkonfliktowego wychowania / Beata Prościak. - Warszawa : Difin, 2013 sygn. 37 266

 20. Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006 sygn. 36 017

 21. Trudne sytuacje w klasie szkolnej : identyfikacja, propozycje rozwiązań / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa : Difin, 2019 sygn. 38 514

 22. Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004] sygn. 37 081

 23. Znaczenie grupy rówieśniczej dla dzieci i nastolatków (zmiany w społeczeństwie ponowoczesnym) / Jarosław Bugajski, Mariusz Z. Jędrzejko // W: Zagrożone dorastanie : od rozwoju zaburzonego do zrównoważonego. T. 1 / koncepcja i redakcja naukowa Mariusz Z. Jędrzejko, Marek Walancik. - Milanówek ; Warszawa : Akademia Humanistyczna ; Oficyna Wydawnicza Aspra, 2019. - S. 79-134 sygn. 38 519

 

Artykuły z czasopism (2005-2019):

 1. Dynamika roli relacji rówieśniczej - od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Błażej Smykowski // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 21-37

 2. Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników / Maria Deptuła // Chowanna. - 2012, T. 1, s. 193-205

 3. Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47

 4. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64

 5. Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 1 / Maria Fudali // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 54-56

 6. Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 95-105

 7. Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci / Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 7-13

 8. Akceptacja dziecka zdolnego przez rówieśników / Patrycja Banasik. - Remedium. 2017, nr 7/8, s. 30-31.

 9. Dobra atmosfera w klasie / Katarzyna Witkowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 48-50

 10. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 / Maria Deptuła // Remedium. - 2007, nr 4, s. 1-3

 11. Dzieci odrzucone przez rówieśników. Cz. 2 / Maria Deptuła // Remedium. - 2007, nr 6, s. 8-9

 12. Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk // Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52

 13. Grupa rówieśnicza - bezpieczna przystań nastolatka / Aleksandra Kram, Marta Molińska.// Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 5-7

 14. Grupa rówieśnicza a dom / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 16-17

 15. Grupa rówieśnicza jako czynnik chroniący i czynnik ryzyka / Maria Sokołowska. - Remedium. 2015, nr 9, s. 16-17.

 16. Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Agnieszka Pawlak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34

 17. Jak zintegrować klasę? / Magdalena Goetz // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 82-84

 18. Małe dziecko w relacji z rówieśnikiem / Kinga Kuszak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 13-20

 19. Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 2 / Maria Fudali // Remedium. - 2010, nr 10, s. 12

 20. Od nauczania tradycyjnego do uczenia się w grupie jako wspólnocie / Jacek Tendej // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 12-16

 21. Odrzucenie rówieśnicze. Etiologia i zasady terapii / Bronisław Urban // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 41-56

 22. Podejmowanie decyzji w grupach nieformalnych gimnazjalistów / Maria Fudali // Remedium. - 2008, nr 11, s. 8-9

 23. Pogoda dla klasowych bogaczy / Elżbieta Napora // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 87-94

 24. Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 51-59

 25. Pozycja w grupie rówieśniczej : sympatia pod kontrolą / Dominika Michalak // Dyrektor Szkoły. 2007, nr 12, s. 38-41

 26. Przejawy negatywnej komunikacji krytyki czyli Komunikaty ośmieszające rówieśników. Cz. 2 / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 72-77.

 27. Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej / Anna Korbut // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 20-27

 28. Przyjacielskie relacje: uczeń - niepełnosprawny kolega / Iwona Witulska.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 39-45

 29. Relacje dziecka z rówieśnikami / Mariola Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 17-23

 30. Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkół różnych szczebli / Ewa Bochno // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 77-84

 31. Robię to, co robią inni / Jakub Gutowski. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 3, s. 43-48

 32. Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom / Anita Famuła-Jurczak // Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 10/11, s. 13-17.

 33. Rozumienie sytuacji społecznej przez dzieci w klasie I a ich umiejętność współpracy z rówieśnikami i popularność w grupie / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk// Edukacja. 2011, nr 2, s. 36-44

 34. Rówieśnicze kręgi : wzmacnianie i upokarzanie. Cz. 1 / Maria Janukowicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 62-67

 35. Rówieśnicze kręgi : wzmacnianie i upokarzanie. Cz. 1 / Maria Janukowicz / Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 62-67.

 36. Taki, siaki, owaki... : o stygmatyzacji dziecka i tym, jak jej przeciwdziałać w przedszkolu / Anna Kałuba-Korczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 45-48

 37. Tutoring rówieśniczy - stara metoda na nowo odkrywana / Karolina Appelt, Joanna Matejczuk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 21-30

 38. W grupie, z grupą i dla grupy / Ewa Bąk // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 53-57

 39. Wejście w negatywną rolę zmienia obraz siebie / Błażej Smykowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 10-1

 40. Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży / Ilona Lasota // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 26-29

 41. Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka / Andrzej Twardowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12

 42. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci odrzucanych przez rówieśników / Marta Herzberg // Chowanna. - 2010, T. 1, s. 153-160

 43. Wyśmiewane dzieci / Marta Melka-Roszczyk // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 56-60

 44. Zjawisko presji rówieśniczej / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere // Remedium. - 2015, nr 4, s. 13

 45. Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? Cz. 1 / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2018, nr 1, s. 21-23.

 46. Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? Cz. 2 / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2018, nr 2, s. 20-21.

(Sporządzono: styczeń 2021)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.