PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Motywacja do nauki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Książki (2000-2019)

 1. 12 [Dwanaście] zasad skutecznej edukacji, czyli jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016 sygn. 37 789

 2. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : Impuls, 2018 sygn. 37 482, 38 155

 3. Jak motywować uczniów do nauki : z polskimi przykładami z kursu internetowego „Szkoły Uczącej Się” programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności / Merril Harmin. - Warszawa : CEO : Civitas, 2015 sygn. 38 157

 4. Jak pomagać (a nie szkodzić) uczniom ocenianiem szkolnym / Bolesław Niemierko. - Sopot : Smak Słowa, 2018 sygn. 38 189

 5. Jak się bawić i uczyć z pasją? : zastosowanie narzędzi myślowych TOC w pracy z dziećmi : [czyli jak wychować dziecko Twórcze, Optymistyczne i Ciekawe świata] / Dorota Kamińska. - Wyd. 2 popr. - Kraków : Centrum Edukacji „Bliżej Przedszkola”, 2017 sygn. 37 882

 6. Jak się uczyć szybko i skutecznie / Christian Drapeau. - Warszawa : „Klub dla Ciebie”, 2002 sygn. 37 911

 7. Klucz do efektywności nauczania : poradnik dla nauczycieli / Hanna Hamer. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa : Agencja Wydawnicza Veda, 2010 sygn. 36 758/C

 8. Kompetencje coachingowe nauczycieli : jak rozwijać potencjał ucznia w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2014 sygn. 37 630

 9. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2009 sygn. 36 783/C

 10. Metody wspierania rozwoju ucznia : niezbędnik dyrektora / Małgorzata Taraszkiewicz i in. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2009 sygn. 37 152

 11. Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel. - Gdańsk ; Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 sygn. 35 552/C

 12. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, cop. 2016 sygn. 37 814

 13. Powiem ci jak się uczyć ; przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców / Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia – Grupa Wydawnicza Harmonia, 2015 sygn. 37 855

 14. Projektowanie metod dydaktycznych : efektywne strategie edukacyjne /Julie Dirksen. - Gliwice : Helion, cop. 2017 sygn. 37 990

 15. Psychologia motywacji / Falko Rheinberg. – Kraków : Wydawnictwo WAM, 2006 sygn. 37 958

 16. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012 sygn. 37 074

 17. Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik nauczyciela / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2014 sygn. 37 643

 18. Sztuka i teoria skutecznego nauczania / Robert J. Marzano. - Warszawa : Civitas, 2012 sygn. 37 520

 19. Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydawnictwo Nowik, 2018 sygn. 38 149, 38 173

 20. Uczymy jak się uczyć / Robert Fischer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999 sygn. 34 675/C

 21. Uważne uczenie się : zredukuj stres i zwiększ produktywność mózgu, by uczyć się efektywnie / Craig Hassed i Richard Chambers. - Warszawa : Wydawnictwo Studio Blok, 2018 sygn. 38 211

  Artykuły z czasopism (2010-2019)

 1. Bez przyjemności nie ma nauki / Marzena Żylińska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 44-50

 2. Co zrobić z tym „koniem w rzece”? : nowy pomysł na stare problemy / Marek Szurawski, Elżbieta Dąbrowska // Dyrektor szkoły. – 2012, nr 3, s. 46-51 [motywowanie uczniów do nauki]

 3. Coaching jako forma wsparcia rozwoju uczniów / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 12, 28-31

 4. Czy oceny motywują do nauki? / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2014, nr 10, s. 52-54

 5. Gdy dziecku brakuje motywacji / Karolina Kossakowska // Wychowanie w przedszkolu. – 2012, nr 8, s. 16-21

 6. Indywidualizacja motywowania / Karolina Piotrowska // Wychowawca. – 2016, nr 9, s. 12-13

 7. Jak mi się nie chce… : jak zmotywować ucznia do nauki? / Karolina Oleksa // Życie Szkoły. – 2017, nr 3, s. 17-21

 8. Jak motywować do nauki? / Grażyna Petrucznik // Wychowawca. – 2013, nr 2, s. 26-27

 9. Jak zmotywować ucznia? – praktyczny plan krok po kroku / Sylwia Pawłowska // Remedium. – 2018, nr 3, s. 15-17

 10. Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek // Psychologia w szkole. – 2010, nr 1, s. 15-24

 11. Metody, które wspomagają naukę / Beata Humięcka // Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 1, s. 46-50 [jak zachęcić dziecko do nauki]

 12. Mobilizacja uczniów do nauki / Ewa Gałązka // Wychowawca. – 2010, nr 9, s. 14-15

 13. Motywacja do nauki dzieci z trudnościami edukacyjnymi uczęszczających do świetlicy środowiskowej – na podstawie autorskiego programu „4 kroki do sukcesu” / Natalia Kierzkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 12, s. 14-18

 14. Motywacja i strategie uczenia się uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum / Ewa Filipiak // Edukacja. – 2011, nr 2, s. 28-35

 15. Motywacja uśpiona w szkolnej ławce / Aneta Szczykutowicz // Wychowawca. – 2010, nr 9, s. 5-9

 16. Motywowanie ucznia do nauki / Aneta Paszkiewicz// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 4, s. 28-34

 17. Motywowanie uczniów uczniów do nauki [cz. 4] / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2016, nr 12, s. 12-13

 18. Motywowanie uczniów uczniów do nauki [cz.1] / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2016, nr 9, s. 1-4

 19. Motywowanie uczniów uczniów do nauki [cz.2] / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2016, nr 10, s. 14-16

 20. Motywowanie uczniów uczniów do nauki [cz.3] / Stanisław Korczyński // Remedium. – 2016, nr 11, s. 8-10

 21. O „lepszej” i „gorszej” motywacji do uczenia się / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow // Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 12, s. 54-56

 22. O motywowaniu (nie tylko) zdolnego dziecka / Krzysztof Gerc, Marta Jurek // Hejnał Oświatowy. – 2014, nr 3, s. 26-29

 23. Rola motywacji w procesie uczenia się / Tomasz Garstka // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 10, s. 31-37

 24. Skuteczne motywowanie / Małgorzata Stańczyk // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 1, s. 56-58

 25. Zaintrygować ucznia – jak i dlaczego? / Julian Sawiński // Nowa Szkoła. – 2013, nr 1, s. 45-49

 26. Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 4, s. 15-24

(Sporządzono: styczeń 2021)

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.