PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia Biblioteki:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Dzień Kolorowej Skarpetki – Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa.

Święto to zostało ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa, natomiast od 2012 roku organizowane jest pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Ideą tego święta jest zwrócenie uwagi na potrzeby osób z zespołem Downa, zwiększenie wśród społeczeństwa świadomości o chorobie oraz promowanie praw osób z zespołem Downa do pełnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Polecamy materiały na temat zespołu Downa dostępne w Bibliotece:

Zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 1994-2023

Książki

 1. Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / Cliff Cunningham. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygntura: 33 899; 33 900

 2. Dzieci z zespołem Downa : poradnik dla rodziców / Cliff Cunningham. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygnatura: 32 217

 3. Dziecko z Zespołem Downa : jaka to musi być miłość / Krystyna Rożnowska. - Wydanie I, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo lekarskie PZWL, cop. 2015. Sygnatura: 39090

 4. Problemy psychospołeczne i medyczne dzieci z zespołem Downa w procesie wczesnej interwencji w świetle piśmiennictwa i własnych badań naukowych / Ludwika Sadowska, Agata Gruna-Ożarowska, Monika Mysłek-Prucnal // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007. – S. 129-169, sygnatura: 36 331/C

 5. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa / Ewa Zasępa. – Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej ; Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, sygnatura: 36 528/C

 6. Trudna dorosłość osób z zespołem Downa : jak możemy pomóc? / pod red. Bogusławy beaty Kaczmarek. – Wyd. 2. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls” : na zlec. firmy Program Rozwoju Komunikacji Makaton, 2011, sygnatura: 37 267

 7. Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych / Wiesław Cieślicki // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / redakcja Stanisława Mihilewicz. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2001. – S. 133-142, sygnatura: 34 935/C

 8. Wpływ rehabilitacji w wodzie na usprawnianie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa i dzieci z autyzmem / Wiesław Cieślicki // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2005. – S. 231-241, sygnatura: 35 755/C

 9. Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. – Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2008, sygnatura: 36 516/C

Artykuły z czasopism

 1. Badania zdolności spostrzegania u dzieci z zespołem Downa – do wykorzystania w praktyce szkolnej / Kazimierz Chojnacki, Sabina Kowalczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 48-50

 2. Cechy osobowości chłopców z zespołem Downa w wieku 12-14 lat, ich rówieśników niepełnosprawnych umysłowo bez zespołu Downa oraz o prawidłowym rozwoju umysłowym / Bartłomiej Skowroński // Szkoła Specjalna. – 2004, nr 2, s. 88-101

 3. Cierpliwość, radość, troska : Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa / Anna Myśliwiec.// Bliżej Przedszkola. - 2023, nr 2, s. 9-11.

 4. Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta // Szkoła Specjalna. – 2014, nr 3, s. 186-202

 5. Dzieci z zespołem Downa / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 5, s. 30-31

 6. Dziecko z zespołem Downa wśród rówieśników i dorosłych / Dagmara Kaczmarska, Natalia Zamęcka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 9, s. 58-63

 7. Edukacja dzieci z zespołem Downa / Magdalena Rzepa // Remedium. – 2007, nr 2/3, s. 56-57

 8. Postrzeganie roli rodzica przez matki i ojców dzieci z zespołem Downa / Małgorzata Skórczyńska, Ludwika Sadowska // Szkoła Specjalna. – 2001, nr 2, s. 67-75

 9. Projekt „Pomocna Dłoń” jako innowacyjny sposób wprowadzania osób z zespołem Downa na rynek pracy w sektorze socjalnym / Elżbieta Zakrzewska-Manterys // Praca Socjalna. – 2014, nr 3, s. 83-99

 10. Wczesna interwencja – praktyczne sposoby pomocy (na przykładzie 4-latka z zespołem Downa) / Joanna Ochlust, Wiesława Ścigocka // Szkoła Specjalna. – 1998, nr 4, s. 306-310

 11. Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa – kontrowersje i trudności diagnostyczne / Paulina Gołaska // Remedium. – 2012, nr 11, s. 24-25

 12. Zespół Downa – czy to wyrok? / Mirosława Adamczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2002, nr 10, s. 44-45

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.