PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Napis: Jąkanie. Zestawienie bibliograficzne

Jąkanie - zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000-2021

 Książki, rozdziały z książek:

 1. Diagnoza i terapia osób z zaawansowanym jąkaniem / Tomasz Woźniak // W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak . - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. [797]-835. Sygnatura: 37704/C

 2. Diagnoza niepłynności mówienia / Krzysztof Szamburski // W: Diagnoza logopedyczna : podręcznik akademicki / redakcja naukowa Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - S. 367-[414]. Sygnatura: 37002/C

 3. Dobór metody w terapii osób jąkających się / Róża Sobocińska // W: Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / redakcja naukowa Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. - S. 214-[227].

 4. Jąkanie : diagnoza – terapia – program / Mieczysław Chęciek. - Wydanie III. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2012. Sygnatura: 37231

 5. Jąkanie / Krzysztof Szamburski // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom II, G-Ł / redaktor prowadzący Ewa Różycka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. - S. 462-468. Sygnatura: 35119/II/C

 6. Jąkanie / Zbigniew Tarkowski // W: Patologia mowy. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - S. 123-148. Sygnatura: 37898/C

 7. Jąkanie. Giełkot / Zbigniew Tarkowski // W: Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wydanie I (dodruk). - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. S. - 462-476. Sygnatura: 34809/C

 8. Narzędzia stosowane w diagnozie jąkania u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Maria Faściszewska, Jadwiga Agnieszka Tuchowska // W: Diagnoza interdyscyplinarna : wybrane problemy / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2017. - [321]-344. Sygnatura: 37978/C

 9. Niepłynność mówienia – przyczyny, symptomatologia, klasyfikacje / Tomasz Woźniak // W: Logopedia przedszkolna i wczesnoszkolna : rozwój sprawności językowych : podstawowe problemy logopedyczne. T. 1 / redakcja naukowa Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2021. - S. 364-389. Sygnatura: 38966/I

 10. Terapia jąkających się / Zbigniew Tarkowski // W: Logopedia : pytania i odpowiedzi : podręcznik akademicki / pod redakcją Tadeusza Gałkowskiego i Grażyny Jastrzębowskiej. - Wydanie I (dodruk). - Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2001. S. - 754-762. Sygnatura: 34809/C

 11. Zaburzenia płynności mowy / redakcja naukowa Katarzyna Węsierska przy współpracy Katarzyny Gaweł. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018. Sygnatura: 38151/C

Artykuły z czasopism:

 1. (Nie)płynność mowy – krótki przewodnik po jąkaniu / Julia Dziukiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2019, nr 3, s. 26-31.

 2. Badanie rozpowszechnienia zaburzeń płynności mowy i profilaktyka jąkania w środowisku dzieci w wieku przedszkolnym / Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4/5, s. 3-7.

 3. Cała prawda o jąkaniu / Mieczysław Chęciek // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 127-140.

 4. Czy jąkanie to choroba? / Anna Kulczycka-Wiśniewska // Remedium. - 2014, nr 9, s. 10-11.

 5. Dziecko jąkające się w klasie / Agata Błachnio // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 136-141.

 6. Dziecko jąkające się w przedszkolu i w szkole – wskazówki dla nauczycieli / Elżbieta Radzka // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 9, s. 26-27.

 7. Dziecko jąkające się w szkole / Justyna Solecka-Głodek // Remedium. - 2004, nr 10, s. 10-11.

 8. Emocje, które przeszkadzają mówić : cele i strategie pracy w terapii jąkania / Ewa Morawiecka // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 2, s. 21-28.

 9. Jak wspierać w przedszkolu dziecko jąkające się i jego rodzinę / Joanna Szymczakowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 9, s. 30-35.

 10. Jak wspierać w szkole jąkającego się ucznia? / Łukasz Kowalczyk // Szkoła Specjalna. - 2020, nr 5, s. 364-369.

 11. Jąkanie / Urszula Oszwa // Remedium. - 2003, nr 5, s. 10-11.

 12. Jąkanie jako jedna z podstawowych wad wymowy / Celestyna Grzywniak // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 539-542.

 13. Kompleksowe wsparcie udzielane na terenie placówki szkolnej dziecku jąkającemu się / Maria Faściszewska // Edukacja. - 2018, nr 4, s. [68]-79.

 14. Męka mówienia / Agnieszka Okrasińska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 90-94.

 15. Nieszczęsny los jąkały / Wiktoria Najdenowa // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 59-63.

 16. O zaletach grupowej terapii osób jąkających się na turnusach rehabilitacyjnych / Róża Sobocińska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 15-18.

 17. Profilaktyka i terapia jąkania / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 393-399.

 18. Rodzaje zaburzeń komunikacji językowej oraz sposoby wspomagania dzieci z zaburzeniami języka i mowy przez nauczycieli, we współpracy z logopedami / Agnieszka Zarzycka-Kożuszek // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 13-27.

 19. Sprawmy, by potykający się w mowie maluch został królem płynności! : wczesna interwencja logopedyczna wobec dzieci z objawami rozwojowej niepłynności mówienia / Barbara Jeziorczak, Katarzyna Węsierska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. I-VII.

 20. Zalecenia dla rodziców dziecka jąkającego się // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 3, s. 39-40.

 (Sporządzono: lipiec 2022)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.