PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Napis: Zestawienie bibliograficzne. Mutyzm.

Mutyzm - zestawienie bibliograficzne książek i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2006-2022

 Książki:

 1. Dziecko z mutyzmem wybiórczym / Julita Urbaniuk // W: Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod redakcją naukową Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Wydanie II. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013. - S. [455]-470. Sygnatura: 37408/C

 2. Mutyzm / Monika Andrzejewska // W: Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / redakcja naukowa Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. - S. [321]-351. Sygnatura: 37782, 37974/C

 3. Mutyzm psychogenny / Zbigniew Tarkowski // W: Patologia mowy / redakcja naukowa Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2017. - S. 149-164. Sygnatura: 37898/C

 4. Mutyzm wybiórczy / Artur Kołakowski, Iwona Dąbrowska // W: Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży / redakcja naukowa Iwona Grzegorzewska, Lidia Cierpiałkowska, Aneta R. Borkowska. - Wydanie pierwsze – 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020. - S. 512-[519]. Sygnatura: 38501/C

 5. Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. - Wydanie V poprawione i uzupełnione. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2019. Sygnatura: 38275

 6. Mutyzm wybiórczy : strategie pomocy dziecku i rodzinie / Barbara Ołdakowska-Żyłka, Katarzyna Grąbczewska-Różycka. - Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura: 38123.

 7. Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej : terapie szyte na miarę / Joanna Bala [i in.]. -Wydanie II. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls’, 2019. Sygnatura: 38549

 8. Zaburzenia lękowe / Marta Białecka-Pikul // W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna / pod redakcją Władysławy Pileckiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011. - S. 375-394. Sygnatura: 37256

Artykuły z czasopism:

 1. Czy milczenie zawsze jest złotem? : konspekt lekcji wychowawczej o mutyzmie wybiórczym dla klas IV-VIII / Anna Czujak // Wychowawca. - 2022, nr 1, s. 26-29.

 2. Diagnozowanie mutyzmu wybiórczego / Edyta Gonczar // Wychowawca. - 2022, nr 1, s. [5]-8.

 3. Dziecko z mutyzmem wybiórczym na lekcjach języka polskiego / Zuzanna Krótki // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2016/2017, nr 3, s. 31-41.

 4. Dziecko z mutyzmem wybiórczym w klasie szkolnej / Magdalena Lange-Rachwał // Życie Szkoły. - 2021, nr 6, s. 35-39.

 5. Gdy uczeń uporczywie milczy / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 5-10.

 6. "Mały Wspaniały" z mutyzmem wybiórczym. Milczące dziecko oczami rodzica-specjalisty / Anna Czujak // Wychowawca. - 2019, nr 12, s. 32-35.

 7. Milczek / Hanna M. Górna // Bliżej Przedszkola. - 2021, nr 7/8, s. 16-19.

 8. Mutyzm wybiórczy / Danuta Bula // Wychowawca. - 2018, nr 9, s. 24-27.

 9. Mutyzm wybiórczy : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2022, nr 1, s. 4.

 10. Mutyzm wybiórczy : gdy dziecko nie mówi w przedszkolu / Anna Policht-Jaruga // Bliżej Przedszkola. - 2019, nr 7/8, s.18-21.

 11. Mutyzm wybiórczy w praktyce pedagogicznej / Karolina Walczykowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 40-43.

 12. Przerwać ciszę - mutyzm / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Życie Szkoły. - 2015, nr 2, s. 18-21.

 13. Rodzaje zaburzeń komunikacji językowej oraz sposoby wspomagania dzieci z zaburzeniami języka i mowy przez nauczycieli, we współpracy z logopedami / Agnieszka Zarzycka-Kożuszek // Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 13-27.

 14. Terapia mutyzmu wybiórczego / Ada Rogowska // Wychowawca. - 2022, nr 1, s. 8-11.

 15. W jaki sposób rodzice mogą pomóc dziecku z mutyzmem wybiórczym? / Edyta Gonczar // Wychowawca. - 2022, nr 1, s. 12-14.

 16. Wsparcie edukacyjne i specjalistyczne dla dzieci/uczniów z mutyzmem wybiórczym z perspektywy ich rodziców : (na podstawie badań własnych) / Patrycja Janowska // Edukacja. - 2018, nr 4, s. 46-67.

 17. Wspierająca rola nauczyciela w kontakcie z dzieckiem z mutyzmem wybiórczym / Anna Czujak // Wychowawca. - 2022, nr 1, s. 15-17.

(Sporządzono: czerwiec 2022)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.