PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Asystent rodziny - zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2011-2021

 Książka:

 1. Zawód asystenta rodziny w procesie profesjonalizacji : wstęp do teorii i praktyki nowej profesji społecznej / Izabela Krasiejko. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne Akapit”, 2013.
  Sygnatura: 37947, 37199/C

Artykuły z czasopism:

 1. Asystent rodziny – profesjonalista, ale nie cudotwórca / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. [16]-38.

 2. Asystent rodziny – towarzysz czy interwent? / Izabela Krasiejko // Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s. [86]-101.

 3. Asystent rodziny : między interwencjonizmem państwa a spolegliwym opiekuństwem – konteksty edukacyjne / Zofia Szarota // Edukacja. - 2011, nr 4. s. 49-65.

 4. Asystent rodziny w opinii klientów pomocy społecznej w Gdyni – doniesienie z badań / Małgorzata Szpunar // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. [82]-94.

 5. Asystentura rodziny jako nowa forma wsparcia środowiska rodzinnego / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2018, nr 7, s. 22-34.

 6. Asystentura rodziny z perspektywy praktyka / Izabela Nowak // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. [107]-120.

 7. „Choroby wieku dziecięcego” procesu implementacji asysty rodzinnej – wstępna diagnoza / Piotr Sałustowicz // Praca Socjalna. - 2013, nr 3, s. [18]-28.

 8. Czy warto inwestować w asystenturę rodzinną? / Piotr Sałustowicz // Praca Socjalna. - 2015, nr 4, s. [115]-132.

 9. Diagnozowanie jako specyficzna kompetencja i zadanie asystenta rodziny / Ewa Wysocka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 2, s. 18-32.

 10. Działalność Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny – wprowadzenie do numeru / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 2, s. 3-7.

 11. Modele pracy asystenta rodziny i współpracy z pracownikiem socjalnym / Barbara Kowalczyk // Praca Socjalna. - 2012, nr 4, s. [3]- 15.

 12. Pedagogiczne działania asystenta rodziny skierowane do dzieci i młodzieży / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2019, nr 1, s. 44-58.

 13. Piecza zastępcza – stare problemy w nowym opakowaniu / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2014, nr 12, s. 5-7.

 14. Pracownicy socjalni o asystentach rodziny raz jeszcze / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun // Praca Socjalna. - 2012, nr 1, s. [47]-58.

 15. Refleksyjna edukacja studentów kierunku pedagogika w zakresie metodycznego działania asystenta rodziny / Izabela Krasiejko // Edukacja. - 2019, nr 4, s. [166]-182.

 16. Ustawowe wsparcie rodziny niewydolnej wychowawczo / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 11-13.

 17. Wnioski z rocznej współpracy asystenta rodziny z klientami / Iwona Zaraś-Wieczorek // Praca Socjalna. - 2013, nr 6, s. [96]-103.

 18. Wokół dylematów etycznych w pracy asystenta rodziny / Małgorzata Ciczkowska-Giedziun // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 2, s. 8-17.

 19. Wrocławski Asystent Rodziny – akwizytor nowego życia / Katarzyna Janas // Praca Socjalna. - 2016, nr 5-6, s. [255]-263.

 20. Wspieranie rodziny źle funkcjonującej z perspektywy asystenta rodziny i psychologa / Kinga Mickiewicz, Karolina Głogowska // Praca Socjalna. - 2014, nr 4, s. [15]-33.

 21. Wypalenie zawodowe asystentów rodziny a kompetencje społeczne i strategie radzenia sobie ze stresem / Kinga Mickiewicz, Arleta Babska, Agnieszka Gűnther-Jabłońska, Karolina Głogowska // Praca Socjalna. - 2016, nr 2, s.[165]-188.

 22. Wzmacnianie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych rodziców wyzwaniem dla asystentów rodziny / Izabela Krasiejko, Katarzyna Wasilewska-Ostrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2021, nr 2, s. 55-67.

Sporządzono:  luty 2022

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.