PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

 

Logo Województwa Małopolskiego

Aktywność twórcza. Twórczość. Kreatywność - zestawienie artykułów z czasopism w wyborze za lata 1995-2020

 

 1. Aktywność artystyczna niepełnosprawnych dzieci i młodzieży / Aneta Madziara, Marzena Mospinek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 9, s. 50-52.
 2. Aktywność twórcza dzieci w działaniach plastycznych w edukacji wczesnoszkolnej / Anna Jakubowicz-Bryx // Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 3, s. 15-20.
 3. Analiza zagadnienia aktywności twórczej dziecka w świetle psychologii i pedagogiki / Joanna Lusek // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 1/2, s. 40-45.
 4. Błędy w myśleniu i twórczość / Marcin Florkowski // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 1, s. 40-49.
 5. Ciekawość siebie, świata, Innego w twórczości ucznia klasy IV / Danuta Bula, Grażyna Ozaist // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2012/2012, nr 1, s. 13-36.
 6. Czy istnieje twórczość bez dzieł / Monika Modrzejewska-Świgulska // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 9-11.
 7. Ćwiczenia redakcyjne - inspiracją... / Stanisław Sokołowski // Życie Szkoły. - 2005, nr 8, s. 33-35.
 8. Dwa rodzaje twórczości : nauka i sztuka / Paweł Kozłowski // Nowa Szkoła. - 1995, nr 10, s. 44-46.
 9. Działania twórcze, czyli droga rozwoju także dla słabszych uczniów / Danuta Bula // Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 30-31.
 10. Dziecko w świecie roślin, barw i faktur - wybrane zagadnienia twórczości plastycznej / Anna Piechal // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s. 22-25.
 11. Genialny wynalazek ewolucji / Michał Zawadzki // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 4, s. 32-37.
 12. Gimnazjum twórczości / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. - 2004, nr 8, s. 33-35.
 13. Głowa pełna pomysłów : jak ćwiczyć swoją kreatywność? / Małgorzata Łuba // Życie Szkoły. - 2015, nr 4 [właśc. 2], s. 30-32.
 14. Jak nauczyciele rozwijają twórczą aktywność uczniów / Elżbieta Marek // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 49-54.
 15. Jak rozpoznawać twórcze dzieci w przedszkolu? / Jolanta Bukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 5, s. 274-276.
 16. Jak rozwijać dyspozycje twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Szeląg // Hejnał Oświatowy. - 2013, nr 12, s. 10-11.
 17. Jak stymulować twórczą aktywność dziecka? / Danuta Masna // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 32-35.
 18. Jak wydobyć kreatywny potencjał? / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2017, nr 9, s. 5-7.
 19. Jak wykorzystać cegłę - o pomiarze twórczości / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 105-112.
 20. Koło myśli twórczej / Iwona Czaja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 6, s. 12-14.
 21. Kreatywność : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum / Agata Sierota // Remedium. - 2017, nr 12, s. 26-28.
 22. Kreatywność w edukacji - od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2016, nr 9, s. 54-59.
 23. Kreatywność w edukacji polonistycznej dziecka / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 1997, nr 2, s. 74-77
 24. Kreatywny, czyli niegrzeczny? / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 70-77.
 25. Kształtowanie się potencjału twórczego dziecka / [Janusz] Rusaczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 3, s. 53-58.
 26. Kultura klasy szkolnej jako przestrzeń stymulowania rozwoju twórczej aktywności werbalnej dzieci na etapie wczesnej edukacji / Ewa Kochanowska.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 1, s. 38-48.
 27. Lekcja kreatywności - trening dla ucznia / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2017, nr 4, s. 5-7.
 28. MacGyver i Bill Gates w szkolnej ławce / Krzysztof J. Szmidt ; rozm. przepr. Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 16-25.
 29. Mali artyści / Lidia Wiosna // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 291-295.
 30. Między twórczością a naśladownictwem / Ewa Szadzińska // Chowanna. - 2002, t. 2, s. 37-43.
 31. Myślenie twórcze jako cel współczesnej edukacji / Ewa Marchwicka // Nowa Szkoła. - 1998, nr 9, s. 4-11.
 32. Nauczycielka przedszkola a twórczość plastyczna dzieci / Ewa Jędrzejewska // Dyrektor Szkoły. - 1999, nr 4, s. 28-30.
 33. O potencjał twórczy naszych uczniów / Barbara Kopeć // Życie Szkoły. - 1998, nr 2, s. 72-74.
 34. O rozwijaniu kompetencji autokreacyjnych wychowanków / Maria Dudzikowa // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 46-52.
 35. O twórczym myśleniu dzieci / Joanna Sinicka // Wychowanie w Przedszkolu. - 1997, nr 5, s. 280-282.
 36. Oblicza uczniowskiej kreatywności / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 5-15.
 37. Od bazgrołów do rysunku, czyli o dziecięcej sztuce tworzenia / Maria Ligęza ; rozm. Agata Kapela // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 11, s. 12-[15].
 38. Odwaga bycia kreatywnym / Lucyna Skorecka // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 12-14.
 39. Ostatnie podmuchy zimy : rozwijamy twórczą aktywność dziecka / Zofia Kozioł // Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 28-35.
 40. Pisanie jako umiejętność i forma twórczej aktywności dzieci : (bibliografia w wyborze) / Anna Łojek // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 4, s. 99-102.
 41. Pobudzanie aktywności twórczej / Renata Uzarska-Bielawska // Życie Szkoły. - 2009, nr 8, s. 40-45.
 42. Pobudzanie aktywności twórczej dzieci / Aneta Lodzik, Joanna Socha // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 10-11.
 43. Pogoda na twórczość w szkole / Maciej Karwowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 98-103.
 44. Potencjał twórczy a nastawienie na rozwój w badaniach Carol Dweck / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. - 2014/2015, nr 3, s. 11-22.
 45. Przepis na twórcze dzieci / Krzysztof Śliwiński // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 12-17.
 46. Radość tworzenia i przeżywania dziecka w małych formach scenicznych na zajęciach organizowanych w szkole podstawowej / Urszula Słyk // Nauczyciel i Szkoła. - 2015, nr 2, s. 171-[190].
 47. Realizacja idei podmiotowości poprzez wyzwalanie postaw twórczych / Halina Cybulska // Życie Szkoły. - 1996, nr 8, s. 455-460.
 48. Rozwijam aktywność twórczą / Elżbieta Lachiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 33-35.
 49. Rozwijanie postawy twórczej u dzieci - myślenie przez analogię i myślenie kreatywne / Agnieszka Ogonowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 9, s. 12-15.
 50. Rozwijanie wyobraźni twórczej / Wiesława Limont // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 6, s. 409-415.
 51. Rozwój kompetencji kreatywnej u dzieci a sposób szkolenia nauczycieli : (na przykładzie Małopolskiego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
  w Krakowie) / Witold Ligęza, Krzysztof T. Piotrowski // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 12-14.
 52. Rozwój percepcji wzrokowej i aktywności plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym / Michalina Malinowska // Nauczyciel i Szkoła. - 2011, nr 2, s. [145]-156.
 53. Rozwój twórczości plastycznej dzieci / Dorota Jasica // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 4, s. 261-265.
 54. Słowa zamknięte w kroplach atramentu : o tworzeniu i recepcji twórczości przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 5, s. 369-378.
 55. Spór o motywacyjne źródła twórczości / Alicja Gałązka // Chowanna. - 2002, t. 2, s. 8-36.
 56. Świadomość i ekspresja kulturalna - kompetencja kluczowa w edukacji wczesnoszkolnej / Zofia Redlarska, Emilia Jakubowska // Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 5, s. 40-45
 57. Techniki twórczego myślenia / Barbara Truchta // Wychowanie w Przedszkolu. -1999, nr 4, s. 285-291.
 58. To kreatywność - nie wygłupy / Krzysztof T. Piotrowski // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 91-97.
 59. Trening twórczości osób z niepełnosprawnością intelektualną / Karolina Idkowiak // Remedium. - 2014, nr 7/8, s. 46-48.
 60. Trening twórczości, czyli gimnastyka dla szarych komórek : cykl warsztatów pobudzających kreatywne myślenie u dzieci i dorosłych / Kamila Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 11-15.
 61. Twórca w świecie techniki / Maria Ledzińska // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 28-36.
 62. Twórcza aktywność dzieci / Danuta Motyl // Życie Szkoły. - 1997, nr 9, s. 524-528.
 63. Twórcza aktywność dziecka / Patrycja Łuczak // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 10-11.
 64. Twórcza postawa intelektualna a osiągnięcia szkolne młodzieży w starszym wieku szkolnym / Magdalena Bober // Chowanna. - 2002, t. 2, s. 109-132.
 65. Twórcza profilaktyka jako droga wychowania / Karolina Idkowiak // Wychowawca. - 2013, nr 2, s. 16-18.
 66. Twórcze inspiracje / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 28-30.
 67. Twórcze zabawy dzieci / Marzenna Magda-Adamowicz // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 2, s. [13]-25.
 68. Twórczość a rozwój dziecka / Małgorzata Henzel // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 6, dod. „Wkładka Metodyczna”, s. I-III.
 69. Twórczość dzieci / Jarosław Michalski // Nowa Szkoła. - 2003, nr 1, s. 37.
 70. Twórczość dziecka / Danuta Mokrzyszewska // Życie Szkoły. - 1996, nr 10, s. 601-602.
 71. Twórczość i jej wymiary / Katarzyna Pankow // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 6, s. 18-19.
 72. Twórczość i różnorodność kulturowa / Maria Wróż-Prusiewicz // Polonistyka. - 2009, nr 1, s. 43-48.
 73. Twórczość literacka dzieci / Joanna Laskowska // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 82-84.
 74. Twórczość plastyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Marzena Majkut // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 20-28.
 75. Twórczość przedszkolaka w teorii i praktyce edukacyjnej / Małgorzata Suświłło // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 5-10.
 76. Twórczość w profilaktyce i resocjalizacji / Marek Konopczyński ; rozm. Aleksandra Przybora // Świat Problemów. - 2020, nr 1, s. 14-17.
 77. Twórczość w rozwoju językowym najmłodszych uczniów / Danuta Czelakowska // Życie Szkoły. 1997, nr 4, s. 200-203.
 78. Twórczy rozwój człowieka / Kazimierz M[arian] Czarnecki // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. [9]-14.
 79. Typ lateralizacji - szansa czy bariera w rozwoju poziomu postawy twórczej człowieka? / Danuta Krzywoń // Chowanna. - 2002, t. 2, s. 87-108.
 80. Uczeń - istota twórcza / Ewelina Krzymowska // Wychowawca. - 2015, nr 4, s. 18-19.
 81. Uczestnictwo w kulturze popularnej a kompetencje społeczne i postawy twórcze uczniów z dysleksją i bez dysleksji w okresie adolescencji / Kamil Kuracki, Agnieszka Dłużniewska, Bernadetta Kosewska // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 4, s. 256-268.
 82. Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie / Krystyna Bieluga // Życie Szkoły. - 2001, nr 3, s. 136-142.
 83. Uzdolnienia twórcze, ogólna sprawność umysłowa a wyniki w nauce dzieci w okresie dorastania / Bogdan Kosień // Chowanna. - 1999, t. 1/2, s. 41-53.
 84. W jaki sposób zachęcać uczniów do aktywności twórczej / Teresa Parczewska // Życie Szkoły. - 1998, nr 9, s. 521-522.
 85. W ogrodzie tworzenia / Beata Igielska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s. 36-39.
 86. Warsztat twórczy jako przestrzeń twórczego konstytuowania siebie : teoretyczne podstawy zastosowania warsztatu twórczego w rehabilitacji osób niepełnosprawnych / Eugeniusz Józefowski, Janina Florczykiewicz // Szkoła Specjalna. - 2016, nr 1, s. 17-25.
 87. Warsztaty literackie, czyli Uczeń klas IV-VI mówi we własnym imieniu / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 4, s. 13-32.
 88. Warunkowanie twórczości w procesie edukacyjnym / Justyna Cieślińska // Wychowawca. - 2018, nr 4, s. 5-7.
 89. Wolność od schematów / Natalia Minge, Krzysztof Minge // Psychologia w Szkole. - 2015, nr 1, s. 5-11.
 90. Wpływ aktywizujących metod zajęć z trawestacją literacką Kopciuszka na twórczą aktywność dzieci sześcioletnich / Elżbieta Szefler // Nauczyciel i Szkoła. - 2002, nr 3/4, s. [101]-119.
 91. Wspieranie kreatywności uczniów - wyzwanie dla polskiego systemu oświaty / Jan Fazlagić // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 7, s. 24-27.
 92. Wspieranie poetyckiej postawy twórczej / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 1997, nr 4, s. 206-208.
 93. Wspieranie twórczego rozwoju / Teresa Grąziewicz-Jóźwik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8, s. 20-23.
 94. Wykorzystanie kreatywnego potencjału / Ewelina Prędka-Pawlun // Remedium. - 2017, nr 10, s. 5-7.
 95. Zabawy twórcze / Anna Szal // Życie Szkoły. - 2004, nr 9, s. 37-48.
 96. Zajęcia wspierające twórczą aktywność uczniów / Ewa Groenwald-Luty // Życie Szkoły. - 2001, nr 9, s. 540-541.
 97. Zdolności twórcze dzieci w wieku przedszkolnym / Wiesława Limont // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 8, s. 451-454.

(Sporządzono: kwiecień 2020)

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.