PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Czas na samodzielność / Kamila Olga Stępień-Rejszel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 2

Autorka omawia w klarowny sposób ważną potrzebę psychiczną i „marzenie” każdego przedszkolaka „Ja sam” pojawia się już we wczesnym dzieciństwie, ale w wieku przedszkolnym nabiera szczególnego znaczenia, dla rozwoju młodego człowieka. W artykule można znaleźć odpowiedź na pytanie „Czym jest samodzielność ?”, czym się cechuje, a także przykłady sytuacji związanych z pozytywną motywacją i zaangażowaniem opiekunów w wychowaniu do samodzielności. To ważny element rozwoju wymagający wsparcia, uważnej obserwacji i uwagi. Dziecko właściwie uczone samodzielności odważniej „stawia pierwsze małe kroki”, aby w przyszłości stać się samodzielnym dorosłym.

Warto zapoznać się też z ulotką dla rodziców pt. „Trzy kroki do rozwoju samodzielności” omówione w artykule.

Trójstronna relacja: lekarz – dziecko - rodzic : refleksje po przeglądzie literatury / Beata Antoszewska // Szkoła Specjalna. - 2019, nr 4, s. 245-255.

W artykule przedstawione zostały istotne elementy składające się na relacje między lekarzami a dzieckiem chorym i jego rodzicami. Szeroko zostało omówione pojęcie relacji, specyfika relacji lekarz – dziecko w poszczególnych grupach wiekowych, a także relacje wymagające zmiany.

Autorka podaje (za literaturą fachową), dziewiętnaście reguł pomocnych w tworzeniu i poprawianiu komunikacji, (dialogiczności), między dorosłymi, mogące pomóc w relacjach dorosły – dziecko.

Tags:

Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci / Sylwia Kluczyńska // Remedium. - 2019, nr 9

Przemoc wobec nieletnich dzieci, wg autorki jest jedna z najczęstszych form przemocy i sytuacją szczególnie trudną, biorąc pod uwagę brak zdolności dzieci do obrony. Doświadczanie przemocy
w dzieciństwie powoduje szereg poważnych konsekwencji rozwojowych w aspekcie zdrowia fizycznego i psychicznego(szczegółowo omówione w artykule).      

Tags:
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.