PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Nowe książki z dziedziny pedagogiki / grudzień 2016

Zachęcamy do zapoznania się z listą najnowszych książek z dziedziny pedagogiki, które dostępne są w naszej Bibliotece.

Zapraszamy do korzystania z księgozbioru

Pedagogika

 1. Pedagogika wczesnoszkolna : kluczowe problemy / Irena Adamek. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2016

Sygnatura: 37 709/C 

 1. Pedagogika : podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym / Teresa Hejnicka-Bezwińska. - Warszawa : Difin, 2015

Sygnatura: 37 586     

 1. Pedagogika specjalna : od tradycji do współczesności / Iwona Chrzanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

Sygnatura: 37 708/C

 

 1. Pedagogika resocjalizacyjna : w stronę uspołecznienia systemu oddziaływań / Wiesław Ambrozik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

Sygnatura: 37 732/C

 1. Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki : jak napisać dobrą pracę? : rozwiązania praktyczne, narzędzia badawcze / Stanisław Korczyński. - Warszawa : Difin, 2013

Sygnatura: 37 830

 1. Pedagogika serca : wychowanie emocjonalne w XXI wieku / redakcja naukowa Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Łaszczyk, Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Difin, 2016

Sygnatura: 37 825

 1. Pedagogika porównawcza : podręcznik akademicki / Czesław Kępski. - Warszawa : Difin, 2016

Sygnatura: 37 824/C 

 1. Pedagogika opiekuńcza : perspektywy myślenia o rodzinie / redakcja naukowa Sylwia Badora, Beata Zięba-Kołodziej ; [aut: Sylwia Badora i in.]. - Warszawa : Difin, 2015

Sygnatura: 37 823/C

 1. Pedagogika kultury popularnej : teorie, metody i obszary badań / pod redakcją naukową Witolda Jakubowskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

Sygnatura: 37 822     

 1. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego : szkoła - kultura - tożsamość / red. nauk. Mirosław Sobecki, Wioleta Danilewicz, Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013

Sygnatura: 37 845

 1. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego : środowisko – zasoby - profesjonalizacja / red. nauk. Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki, Tomasz Sosnowski. -Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2013

Sygnatura: 37 846

Pedagogika specjalna, niepełnosprawność

 1. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

Sygnatura: 37 821     

 1. ABC pedagoga specjalnego : razem łatwiej : nowe doświadczenia: poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Aleksandra Tomkiewicz-Bętkowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

Sygnatura: 37 790     

 1. Krok po kroku : nauczanie i terapia dzieci z umiarkowaną, znaczną i głęboką niepełnosprawnością intelektualną / Jacek Kielin, Katarzyna Klimek-Markowicz. – [Wyd. 2]. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016

Sygnatura: 37 810

 1. Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Aniela Korzon, Katarzyna Plutecka. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

Sygnatura: 37 703

 1. Gotowi do startu : program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. – Wyd. 2. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2012

Sygnatura: 37 807

 1. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. – Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Wydawnictwo APS, 2013

Sygnatura: 37 770

 1. Samodzielni, zaradni, niezależni : ludzie niepełnosprawni w systemie polityki, pracy i edukacji / pod red. Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys i Jakuba Niedbalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016

Sygnatura: 37 713

 1. Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014 / Danuta Apanel. - Wyd. 2. uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016

Sygnatura: 37 733

 1. Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym : wyzwania diagnozy, rehabilitacji i terapii / red. nauk. Mariola Bidzan, Łucja Bieleninik, Aleksandra Szulman-Wardal. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

Sygnatura: 37 761

Dla nauczycieli, pedagogów

 1. Zabawy i gry ruchowe aktywizujące mięśnie tułowia : scenariusze zajęć dla nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej / Piotr Winczewski. - Warszawa : Difin, 2016

Sygnatura: 37 730

 1. Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2015

Sygnatura: 37 727

 1. Drama : techniki, strategie, scenariusze / Kamila Witerska. - Warszawa : Difin, 2011

Sygnatura: 37 691

 1. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą : wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix. – Wyd. 1, 1 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2015

Sygnatura: 37 699

 1. Konspekty zajęć rytmiczno-muzycznych dla grupy 3-4-latków na cały rok szkolny. Cz. 1 / Marzena Staniek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014

Sygnatura: 37 702

 1. Szkolna niekomunikacja : bariery w dyskursie wczesnoszkolnym / Anna Wileczek, Iwona Możdżonek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2015

Sygnatura: 37 717

 1. Twoje życie - Twoja sprawa : lekcje wychowawcze, ścieżki edukacyjne : program edukacji psychologicznej dla szkół ponadgimnazjalnych / Nora Grochowska. - Warszawa : Seventh Sea, 2002

Sygnatura: 37 720

 1. Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży : praktyka edukacyjna / redakcja naukowa Janina Uszyńska-Jarmoc, Katarzyna Nadachewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak : Fundacja Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Społeczno-Pedagogicznych, cop. 2015

Sygnatura: 37 701

 1. Pozalekcyjna edukacja kulturalna w teorii i praktyce / Urszula Lewartowicz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015

Sygnatura: 37 591

 1. Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych : teoria i scenariusze zabaw / [aut. Carlos Gispert, José A. Vidal, Julia Millán]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, cop. 2014

Sygnatura: 37 723

 1. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Wyd. 2, uzup. i popr. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

Sygnatura: 37 754

 1. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008

Sygnatura: 37 779; 37 780

 1. 12 [Dwanaście] zasad skutecznej edukacji czyli Jak uczyć, żeby nauczyć / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2016

Sygnatura: 37 789

 1. Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : PWN, 2016

Sygnatura: 37 798

 1. Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2015

Sygnatura: 37 800

 1. Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod redakcją Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2016

Sygnatura: 37 801

 1. Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja = Education and brain : brain and education / red. nauk. Mirosław Kowalski, Irena Koszyk, Sławomir Śliwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016

Sygnatura: 37 804

 1. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2012

Sygnatura: 37 826/C

 1. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013

Sygnatura: 37 827/C

 1. Psychologia ucznia i nauczyciela : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Kowalik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011

Sygnatura:  37 835

 1. Jak uczyć dzieci czytania / Daniel Elkonin. - Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2015

Sygnatura: 37 809

 1. Powiem ci, jak się uczyć : przewodnik dla ambitnych nauczycieli i rodziców / Joanna Gołębiowska-Szychowska, Łukasz Szychowski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2015

Sygnatura: 37 855

 1. Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie)porozumienia / red. nauk. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Wyd. 2. - Kraków : Impuls, 2014

Sygnatura: 37 844

 1. Wychowanie w praktyce szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla klas IV-VI szkoły podstawowej / redakcja naukowa Teresa Zubrzycka-Maciąg. - Warszawa : Difin, 2016

Sygnatura: 37 850

 1. Neurodydaktyka : nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi / Marzena Żylińska. -Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2013

Sygnatura: 37 815/C 

 1. Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu, cop. 2016

Sygnatura: 37 814

 1. Socjologia edukacji : teorie, koncepcje, pojęcia / Piotr Mikiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016

Sygnatura: 37 758/C

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.