PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Grzbiety książek

Polecamy książki na nowy rok szkolny!

Zapraszamy po nowości książkowe do naszej biblioteki!

Pedagogika, edukacja:

 1. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 15, Pedago-gika zmiany w edukacji dziecka : teoria - badania – praktyka / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Wydanie I. - Kraków : Impuls ; Katowice : we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2020. Sygnatura: 36806/XV

 2. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 16, Pedagogika zmiany w edukacji dziecka : teoria - badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych / pod redakcją Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Wydanie I. - Kraków : Impuls ; Katowice : we współpracy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 2020. Sygnatura: 36806/XVI

 3. Horyzonty pedeutologii / Jarosław Michalski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2021. Sygnatura: 39094

 4. Jak kształtować zachowania małych dzieci : wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins ; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014. Sygnatura: 39097

 5. Jak osiągać sukcesy w nauce : uwaga, równowaga i koordynacja / Sally Goddard Blythe ; współpraca Lawrence J. Beuret, Peter Blythe, Valerie Scaramella-Nowiński ; przeł. Magdalena Trzcińska ; red. nauk. Polskiego wydania Maria Matuszkiewicz. – Wydanie drugie, poprawione. - Warszawa : PWN, 2020. Sygnatura: 39098

 6. Kształcenie zdalne : zmiany w polskiej edukacji po pierwszej dekadzie XXI w. / Mariusz Przybyła. - Wydanie I. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021. Sygnatura: 39100

 7. Lęk przed matematyką : poglądy, badania, rozwiązania / Urszula Oszwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2020. Sygnatura: 39102

 8. Nauczanie języków obcych w przedszkolu metodą narracyjną : teoria i praktyka / Katarzyna Sowa-Bacia. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. Sygnatura: 39106

 9. Nowoczesne nauczanie / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2022. Sygnatura: 39107

Emocje, relacje międzyludzkie:

 1. Jesteś kimś więcej, niż myślisz : dla nastolatków / Lisa M. Schab ; przekład Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Wydanie pierwsze w języku polskim 2021 rok. - Sopot : GWP, 2021. Sygnatura: 39099

 2. Minimediacje z dziećmi : o odwadze, smutku, rozczarowaniu i bliskości : opowieści i ćwiczenia dla dzieci i opiekunów inspirowane ideami Porozumienia bez przemocy / [tekst i ilustracje] Katarzyna Dworaczyk. - Poznań : Klett Polska sp. z o.o. ; copyright 2020. Sygnatura: 39104

 3. Nasze relacje : nazywanie relacji międzyludzkich i towarzyszących im emocji / Renata Malek ; [opracowanie graficzne: Joanna Remus-Duda ; (na podstawie koncepcji Dawida Żabińskiego)]. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2021. Sygnatura: 39105

Kreatywność, rozwój osobisty:

 1. Psychomotoryka : rozwijanie inteligencji, kreatywności, rezyliencji i mądrości / Jolanta Majewska, Andrzej Majewski. - Wydanie I. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. Sygnatura: 39112

 2. Rozwijamy kreatywność dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 1 / Jadwiga Stasica ; [rysunki: Katarzyna Ścieńska]. - Wydanie I. - Kraków : Impuls , 2021. Sygnatura: 38977/I

 3. Rozwijamy kreatywność dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 3 / Jadwiga Stasica ; [rysunki: Katarzyna Ścieńska]. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2022. Sygnatura: 38977/III

 4. Rozwijamy kreatywność dziecka w okresie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 2 / Jadwiga Stasica ; [rysunki: Katarzyna Ścieńska]. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2022. Sygnatura: 38977/II

 5. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 1 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa : Difin, 2017. Sygnatura: 39121/I

 6. Wychowanie do osobistego rozwoju : pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2018. Sygnatura: 39121/II

Specjalne potrzeby edukacyjne, zaburzenia w rozwoju:

 1. Dziecko z zespołem Downa : jaka to musi być miłość / Krystyna Rożnowska. – Wyd. I, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. - 2015. Sygnatura: 39090

 2. Edukacja i rehabilitacja osób z równoczesną słuchowo-wzrokową niepełnosprawnością (surdotyflopedagogika) : wybrane aspekty i obszary / Marzena Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Olsztyn : współpraca wydawnicza Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2021. Sygnatura: 39091

 3. Startujemy z rozwojem mowy w autyzmie! : przewodnik dla rodziców, którzy chcą pomóc dziecku zamienić dźwięki i słowa w proste rozmowy / Kate C. Wilde ; przedmowa: Samahria Lyte Kaufman ; przekład: Emilia Skowrońska. - Wydanie I. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia, 2021. Sygnatura: 39117

 4. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w refleksji i działaniu nauczyciela : wybrane zagadnienia / Jolanta Dyrda, Helena Liwo, Katarzyna Materny. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. Sygnatura: 39119

Terapia:

 1. Akademia arteterapii : od praktyków dla praktyków : podręcznik arteterapii wraz ze scenariuszami zajęć / Anna Sikorska, Katarzyna Góralczyk, Monika Ostrowska-Cichy, Anna Wangin Dmyterko. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura: 39086

 2. Lasoterapia z dziećmi / Agata Preuss, Dorota Zaniewska. - Wydanie I. - Bielsko-Biała : Dragon, © copyright 2022. Sygnatura: 39101

Psychologia:

 1. Dzieci i młodzież ze zdezorganizowanym stylem przywiązania : podejście mentalizowania w empatycznej opiece opartej na wiedzy o przywiązaniu i traumie / Chris Taylor ; przekład: Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Sopot : GWP, 2022. Sygnatura: 39088

 2. Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej / redakcja Dorota Kubacka-Jasiecka, Małgorzata Kuleta-Krzyszkowiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2021. Sygnatura: 39108

 3. Poradnictwo psychologiczne / redakcja naukowa Czesław Czabała, Sylwia Kluczyńska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : PWN, 2015. Sygnatura: 39111

 4. Traumatyczne doświadczenia z dzieciństwa : jak uleczyć ukryte rany z przeszłości, które wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie w życiu dorosłym / Glenn R. Schiraldi ; przekład Sylwia Pikiel. - Wydanie pierwsze w języku polskim. - Sopot : GWP, 2022. Sygnatura: 39118

Resocjalizacja, cyberuzależnienia:

 1. Cyberzaburzenia : cyberuzależnienia / Mariusz Z. Jędrzejko, Agnieszka Taper, Tomasz Kozłowski. – Wyd. 1. - Warszawa ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społe-cznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Ostrowiec Święto-krzyski : Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim, 2020. Sygnatura: 39087

 2. Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie jako proces wspierania rozwoju psychospołecznego oraz kształtowania potencjałów / Justyna Siemionow. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura: 39113

Nauka języka polskiego jako obcego:

 1. Po polsku? Tak! : przewodnik dla nauczyciela / Aneta Lica i Zenon Lica ; opracowanie gier i zabaw Katarzyna Rukojć. - Wydanie II. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2022. Sygnatura: 39051/IV

 2. Po polsku? Tak! : elementarz dla cudzoziemców do nauki języka polskiego / Aneta Lica i Zenon Lica. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2020]. Sygnatura: 39051/I

 3. Po polsku? Tak! : zeszyt ćwiczeń dla cudzoziemców do nauki języka polskiego. Cz. 1 / Aneta Lica i Zenon Lica. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2020]. Sygnatura: 39051/II

 4. Po polsku? Tak! : zeszyt ćwiczeń dla cudzoziemców do nauki języka polskiego. Cz. 2 / Aneta Lica i Zenon Lica. - [Gdańsk] : Wydawnictwo Harmonia, [2020]. Sygnatura: 39051/III

 5. Po polsku 1 : podręcznik studenta : nowa edycja / Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. - Wydanie I. - Kraków : Prolog Publishing, copyright 2020. Sygnatura: 39095/I

 6. Po polsku 1 : zeszyt ćwiczeń : nowa edycja / Małgorzata Małolepsza, Aneta Szymkiewicz. - Wydanie I. - Kraków : Prolog Publishing, copyright 2020. Sygnatura: 39095/II

Nauka języka ukraińskiego:

 1. Ukraiński nie gryzie! / [Tomasz Bylina]. - Wydanie II. - Warszawa : Wydawnictwo Edgard, 2022. Sygnatura: 39120

Inne:

 1. 12 ważnych opowieści : polscy autorzy o wartościach / zilustrowała Eluta Kidacka ; redakcja Agata Mikołajczak-Bąk. - Poznań : Centrum Edukacji Dziecięcej, © 2022. Sygnatura: 39085

 2. Rynek turystyczny : struktura, procesy, tendencje / Aleksander Panasiuk. - Wydanie 2, zmienione i rozszerzone. - Warszawa : Difin, 2019. Sygnatura: 39116

Opieka, pomoc społeczna:

 1. Dziecko w rodzinie : kontekst prawno-metodyczny / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura: 39089

 2. Metody i techniki pracy z osobami starszymi, z osobami z chorobami otępiennymi i ich rodzinami / redakcja naukowa Ewa Grudziewska. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura: 39103

 3. Placówki opiekuńczo-wychowawcze : historia i współczesność / Maria Kolankiewicz. - Warszawa : Difin, 2022. Sygnatura: 39109

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.