PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

FILIA W WADOWICACH

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie im. Hugona Kołłątaja 100-lecie 1922-2022

 

Logo Województwa Małopolskiego

Godziny otwarcia:

poniedziałek, środa, piątek: 10.00-17.00

wtorek, czwartek: 8.00-15.00

Nowe książki / grudzień 2018

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

 1. Całkiem nowe zabawy paluszkowe : usprawnianie dłoni dzieci / Aneta Winczewska, Piotr Winczewski. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018. - 190 stron ; 24 cm.

Sygnatura 38 137

 1. Edukacja matematyczna w klasie I : książka dla nauczycieli i rodziców : cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi : praca zbiorowa / pod red. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej ; [aut. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska, Ewa Swoboda, Małgorzata Kupisiewicz]. - Kraków : CEBP, 2014

Sygnatura 38 154

 1. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder-Taboł. - Wydanie 6. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018

Sygnatura 38 155

 

 1. Kocham przedszkole : program wychowania przedszkolnego / [autorki Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek]. - Wydanie 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2017

Sygnatura 38 160

 1. Nauka czytania i pisania przez gry i zabawy aktywizujące / Małgorzata Swędrowska. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, cop. 2018

Sygnatura 38 165

 1. Rozwijanie mądrości w praktyce edukacyjnej : scenariusze zajęć w przedszkolu i szkole podstawowej / Elżbieta Płóciennik. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016.

Sygnatura 38 147

 1. Wiersze i inscenizacje dla przedszkolaków na cały rok / Sylwia Bacewicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2018

Sygnatura 38 176

PEDAGOGIKA – METODOLOGIA

 1. Badania w działaniu w praktyce pedagogicznej : wybrane przykłady / Maria Szymańska, Magdalena Ciechowska, Katarzyna Pieróg, Sylwia Gołąb ; [redakcja Magdalena Pawłowicz]. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum, 2018. - 300 s. : il., fot., wykresy ; 24 cm.

Sygnatura 38 135

 1. Metodologiczne vademecum badacza pedagoga / Heliodor Muszyński ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018

Sygnatura 38 161

SZKOŁA – OCENIANIE, WSPÓŁPRACA, MOTYWOWANIE

 1. Jak motywować uczniów do nauki : z polskimi przykładami z kursu internetowego "Szkoły Uczącej Się" programu Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności / Merrill Harmin ; [przekł. Agata Tomaszewska]. - Wyd. 3. - Warszawa : CEO : Civitas, 2015

Sygnatura 38 157

 1. Odpowiedzialność, wspólnotowość, współpraca w szkole : nauczyciele i rodzice / Anna Kwatera, Joanna M. Łukasik, Stanisław Kowal. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018

Sygnatura 38 166

 1. Sztuka oceniania : motywowanie uczniów do rozwoju / Bożena Kubiczek. - Opole : Wydawnictwo Nowik Sp. j., 2018

Sygnatura 38 149; 38 173

SCENARIUSZE PRZEDSTAWIEŃ TEATRALNYCH

 1. Scena pięknego gestu : scenariusze przedstawień teatralnych dla młodzieży / Urszula Wykurz. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2018.

Sygnatura 38 148

 1. Scenariusze szkolnych przedstawień teatralnych : dla szkół podstawowych. [Cz. 1] / Zofia Kaliska, Beata Jacewicz. - Wyd. 2. - Poznań ; Printex, 2017

Sygnatura 38 172

LOGOPEDIA, ZABURZENIA MOWY

 1. Głoska, sylaba, słowo : scenariusze grupowych zajęć logopedycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym / Aneta Kiepiela-Koperek. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2014

Sygnatura 38 156

 1. Logopedia międzykulturowa / red. nauk. Ewa Czaplewska. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, copyright 2018

Sygnatura 38 142

 1. Metody wywoływania głosek / Jagoda Cieszyńska. - -Kraków: Omega Stage Systems Jędrzej Cieszyński, cop. 2012

Sygnatura 38 143

 1. Mózgowe porażenie dziecięce w teorii i praktyce logopedycznej / Mirosław Michalik. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

Sygnatura 38 163

 1. Reranie : profilaktyka, diagnoza, korekcja / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2010

Sygnatura 38 146

 1. Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. - Wyd. 4. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018

Sygnatura 38 175

 1. Zaburzenia mowy w wybranych zespołach uwarunkowanych genetycznie / pod redakcją Jagody Cieszyńskiej-Rożek, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek. - Lublin : Wydawnictwo Czelej, 2018

Sygnatura 38 177

 1. Zaburzenia płynności mowy / red. nauk. Katarzyna Węsierska ; przy współpracy Katarzyny Gaweł. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018

Sygnatura 38 151

TERAPIA

 1. Arteterapia dla dzieci : propozycje ćwiczeń plastycznych i pomysły na dialogi z najmłodszymi / Ewa Baranowska-Jojko. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2018

Sygnatura 38 152

 1. Bajki terapeutyczne / Maciejka Mazan ; [ilustracje Beata Zdęba]. - Warszawa : PWN Wydawnictwo Szkolne, cop. 2017

Sygnatura 38 021/II

 1. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć : poradnik dla terapeuty i nauczyciela / Anna Radwańska. - Warszawa : Difin, 2018

Sygnatura 38 150

 1. Tomcio rozwiązuje problemy : trudne emocje / Anna Kańciurzewska ; il. Magdalena Gubała. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia - Grupa Wydawnicza Harmonia, 2018

Sygnatura 38 174

PSYCHOLOGIA

 1. Mój złośnik czyli Jak nauczyć dzieci mądrego radzenia sobie ze złością / Agnieszka Gąstoł, Aneta Jegier. - Warszawa : Difin, 2012

Sygnatura 38 162

 1. Psychologia rozwoju : od dziecka do dorosłości / David R. Schaffer [!], Katherine Kipp ; przekł. Patricia Sørensen, Martyna Wojtaś. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015

Sygnatura 38 171

RODZINA

 1. Życie w rodzinie : wartości w rodzicielstwie i partnerstwie / Jesper Juul ; [tł. z jęz. niem. Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, cop. 2013

Sygnatura 38 179

INTEGRACJA SENSORYCZNA

 1. Jak wychować sensorycznego bystrzaka : pomóż dziecku z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : poradnik dla rodziców / Lindsey Biel, Nancy Peske ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, cop. 2017

Sygnatura 38 140

 1. Codzienne gry i zabawy dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego : 100 zajęć wzmacniających dzieci z problemami sensorycznymi / Barbara Sher ; przekł. Katarzyna Bereda-Rosołek. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2018

Sygnatura 38 138

DYSPRAKSJA

 1. Pokonać dyspraksję : prosty program ćwiczeń poprawiających umiejętności ruchowe w domu i w szkole / Geoff Platt ; [przekł. Patricia Sørensen]. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016

Sygnatura 38 145

DYSLEKSJA

 1. Pokonać dysleksję : nowy, kompletny, oparty na badaniach naukowych program dla osób z zaburze-niami czytania na każdym poziomie / Sally Shaywitz ; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : Harmonia Universalis - Grupa Wydawnicza Harmonia, copyright 2018

Sygnatura 38 144

DZIECKO Z WADĄ SŁUCHU

 1. Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły / red. nauk. Anna Jakoniuk-Diallo. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017

Sygnatura 38 139

NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Kinezjologia edukacyjna w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Wójcik. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2017

Sygnatura 38 141

 1. Jest człowiek z niepełnosprawnością : pola refleksji / [red. nauk. Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk]. - Olsztyn ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2017

Sygnatura 38 159

ZESPÓŁ DOWNA

 1. Jak pomóc w rozwoju dziecka z zespołem Downa : poradnik dla rodziców i wychowawców / Elżbieta M. Minczakiewicz. - Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2001

Sygnatura 38 158

ODŻYWIANIE, OTYŁOŚĆ

 1. Psychologia odżywiania się : od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych / Jane Ogden ; przekł. Robert Andruszko. - Kraków : Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2011

Sygnatura 38 170

 1. Zdrowie dziecka a otyłość : poradnik dla lekarzy, pielęgniarek i świadomych rodziców / red. nauk. Anna Felińczak ; [autorzy Anna Felińczak, Katarzyna Janik, Sylwia Toczek-Werner, Małgorzata Kosiorowska, Tomasz Lesiów, Izabela Bancewicz]. - Wrocław : MedPharm Polska, cop. 2011

Sygnatura 38 178

PRACA SOCJALNA

 1. Praktyka pracy socjalnej / redakcja naukowa Ewa Grudziewska, Mieczysław Sędzicki. - Warszawa : Difin, 2018

Sygnatura 38 169

 1. Opieka paliatywna i hospicyjna w ujęciu społecznym i ekonomicznym / Rafał Iwański, Edyta Sielicka, Aneta Jarzębińska. - Warszawa : CeDeWu, 2018

Sygnatura 38 168

OJCOSTWO

 1. Ojcostwo w perspektywie pokoleniowej : studium socjopedagogiczne / Tomasz Sosnowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2018

Sygnatura 38 167

UZALEŻNIENIA

 1. Narkotyki, dopalacze, nowe środki psychoaktywne : co warto wiedzieć? : jak chronić dzieci i młodzież? / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Białas, Zbigniew Staśczak. - Wydanie 2. zm., poszerz., uaktualnione. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR ; [Milanówek] : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke, 2018

Sygnatura 38 164

 1. Diagnoza i profilaktyka uzależnień wśród młodzieży wyzwaniem dla społeczności lokalnej / red. naukowa Jan A. Malinowski. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2016

Sygnatura 38 153

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.